’ 

Υποχρεωτική Αναγραφή στους καταλόγους των ΜΟΕ του είδους των ’ Ελαίων που χρησιμοποιούνται.

 

Στο Υπόμνημα’  που υπέβαλε ο’  ΣΕΔΗΚ στα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με τις ρυθμίσεις για την διάθεση του ελαιόλαδου, μεταξύ άλλων ’ επισημαίνεται ότι όπως είναι γνωστό και όπως διαπιστώθηκε και από έρευνες που έκανε ο ΣΕΔΗΚ τα τελευταία χρόνια, στην’  Κρήτη αλλά και σε όλη την Χώρα, αρκετά από τα είδη φαγητών και σχεδόν στο σύνολο των τηγανητών που προσφέρονται από πολλά Μέσα Ομαδικής Εστίασης (ΜΟΕ ) Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ξενοδοχεία κ.α., ’ ’ ενώ αφήνετε να εννοηθεί ότι παρασκευάζονται με ’ ελαιόλαδο, ’ στην πράξη ’ παρασκευάζονται’  με σπορέλαια τα οποία μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις’  επαναχρησιμοποιούνται’  10/αδες φορές.

2_____________.jpgΤο γεγονός αυτό, με δεδομένο ότι τα τηγανητά απορροφούν το 70% και πλέον των ελαίων που καταναλώνονται στις Ταβέρνες και στα ΜΟΕ γενικότερα, ’ έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες διότι:

-Αποτελεί’  μια μορφή παραπλάνησης’  των καταναλωτών.

-Δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

-Δυσφημεί’  την’  υψηλή υγιεινή του’  ελαιόλαδου

-Υποβιβάζει ’ το τουριστικό προϊόν της χώρας

-Ζημιώνει’  σημαντικά την οικονομία των ελαιοπαραγωγών

-Προκαλεί απώλειες στην εθνική οικονομία γενικότερα

Οπωσδήποτε, η ’ αντιμετώπιση του φαινομένου μπορεί να γίνει’  με τροποποίηση της ’ σχετικής Αγορανομικής Διάταξης ώστε το είδος των ελαίων που χρησιμοποιείται στα καταστήματα εστίασης να αναφέρεται ’ υποχρεωτικώς ’ για όλα ανεξαιρέτως’  τα ’ ’ ’ φαγητά και οπωσδήποτε τα τηγανητά και όχι μόνο σε εκείνα που προσφέρονται σε «ωμή μορφή» όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Έτσι ο Καταναλωτής θα έχει την ευχέρεια να προτείνει αυτός, το είδος του λαδιού που προτιμά για τα τηγανητά και άλλα φαγητά.

Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει το άρθρο 150 της Αγορανομικής Διάταξης’  7/2009 να τροποποιηθεί’  και στην παρ.1, α) διατυπωθεί ως εξής: «Οι’  υπεύθυνοι των καταστημάτων εστίασης...... υποχρεούνται να αναγράφουν στον τιμοκατάλογο του2________.jpg καταστήματος’  τις παρακάτω ενδείξεις: α) το είδος των ελαίων που χρησιμοποιείται σε όλα ανεξαιρέτως τα είδη των ’ προσφερόμενων φαγητών και’  ειδικά των τηγανητών. ’ Στην περίπτωση’  που ’ φαγητά (π.χ. πατάτες, ψαρικά κ.α)’  παρασκευάζονται’  στο ίδιο Κατάστημα είτε ’ με ελαιόλαδο είτε με σπορέλαια, πρέπει να υπάρχει ’ ειδική σήμανση στα σκεύη (φριτέζες, τηγάνια κλπ) στα οποία ’ ’ χρησιμοποιείται το ελαιόλαδο ώστε να είναι δυνατή δειγματοληψία και χημικός έλεγχος » .

Στην περίπτωση που γίνεται αποκλειστική χρήση Ελαιολάδου σε όλα τα φαγητά και τηγανητά θα πρέπει να αναγράφεται’  σε όλες τις σελίδες του καταλόγου «Όλα τα αναφερόμενα φαγητά και τηγανητά παρασκευάζονται με αποκλειστική χρήση ελαιόλαδου» οπότε και θα απαγορεύεται’  η κατοχή η ύπαρξη άλλων ελαίων η και κενών συσκευασιών τους στους κύριους χώρους και ’ βοηθητικούς χώρους ’ του καταστήματος»

Είναι προφανές ότι, με την ρύθμιση αυτή, τα καταστήματα ΜΟΕ θα είναι ελεύθερα να προσφέρουν φαγητά’  και μάλιστα τηγανητά, ’ παρασκευασμένα είτε με ’ ελαιόλαδο, είτε με ’ σπορέλαια, διαφοροποιώντας ενδεχομένως και ’ την τιμή τους αλλά’  να το αναγραφούν στους καταλόγους τους ώστε ’ ο καταναλωτής ’ να έχει την ευχέρεια να επιλέξει.

Έτσι, θα εκλείψουν και οι δυσφημιστικές για το ελαιόλαδο κατηγορίες που προβάλλονται κατά καιρούς’  από διαφορά ΜΟΕ ’ ότι δήθεν « καίγεται’  εύκολα» , ότι «είναι ακατάλληλο για τηγάνισμα», ότι « οι Τουρίστες γυρίζουν πίσω’  τηγανητά με ελαιόλαδο» και πολλά άλλα, τα οποία’  με’  διεθνείς επιστημονικές έρευνες ’ ’ αλλά και με την πείρα των όλων των οικογενειών της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας,’  έχουν’  αποδειχτεί ανυπόστατα!’