’ 

Σε κίνδυνο η επιτυχία της Δακοκτονίας

Οι περικοπές πρέπει να καλυφθούν από άλλες πηγές γιατι υπάρχει κίνδυνος για ζημιές πολλαπλάσιας αξίας

Οι περικοπές των κονδυλιών της Δακοκτονίας’  κατά 50% φέτος μετά τις περικοπές κατά 20% πέρυσι, ’ εγκυμονούν πράγματι σοβαρούς κινδύνους’  για την επιτυχία της και γιαυτο δίκαια έχουν προκαλέσει’  σοβαρές ανησυχίες’  και διαμαρτυρίες από πολλούς Φορείς.

Ήδη από την πλευρά της Περιφερείας, διαφορών Δήμων, Βουλευτών και’  πολιτικών’  φορέων’  ’ ’ έχουν υποβληθεί’  σχετικά υπομνήματα προς το ΥΑΑΤ’  ζητώντας την εύρεση τρόπου διόρθωσης της’  σχετικής’  απόφασης του.

dakos1.jpgΟπωσδήποτε’  είναι κατανοητές οι’  πιστωτικές ’ δυσχέρειες που προκαλεί η κρίσιμη οικονομική συγκυρία της χώρας, ’ αλλά ’ είναι φανερό ότι η ’ πλημμελής εφαρμογή της δακοκτονίας ’ μπορεί να προκαλέσει ποσοτικές και κυρίως ποιοτικές απώλειες πολλαπλάσιες από το ποσό που εξοικονομείται από τις περικοπές που ’ γίνονται. Πέρυσι με πρόχειρους υπολογισμούς που έγιναν εκτιμήθηκε ότι η υποβάθμιση της ποιότητας και το ανέβασμα του μέσου επιπέδου της οξύτητας κατά 0,3 βαθμούς προκάλεσε απώλειες εισοδήματος της τάξεως των 10 εκ. ευρώ στην Κρήτη!

Επομένως ’ το θέμα θα’  έπρεπε’  να συζητηθεί’  ’ ’ έγκαιρα από το ΥΑΑΤ με ’ τους εμπλεκομένους Φορείς ’ των ελαιοκομικών περιοχών’  ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί αν οι περικοπές’  γίνονται για λόγους περιορισμού σπατάλης θα έπρεπε να τεκμηριωθούν και να γνωστοποιηθούν’  που’ ’  βρίσκονται τα σημεία που γίνεται η σπατάλη αυτή και να δοθούν’  ανάλογες οδηγίες. Αν πάλι οι περικοπές γίνονται από λόγους καθαρά πιστωτικών αδυναμιών του κρατικού προϋπολογισμού τότε και πάλι έπρεπε να συζητηθεί το θέμα ώστε οι υπολείπομε πιστώσεις να βρεθούν από άλλες πηγές π.χ. ΕΛΓΑ, Ποιοτικό παρακράτημα Κέα.