’ 

Το Ελαιοκομικό’  δυναμικό της Ισπανίας

4_____5______.jpgΗ ’ Ελαιοκομία στην Ισπανία αποτελεί κλάδο σημαντικής σπουδαιότητας για την Εθνική της οικονομία αφού ’ περιλαμβάνει’  300 εκατ. Ελαιόδεντρα σε 25 εκατ. στρέμματα, έχει ’ 500.000 ελαιοπαραγωγούς, 1.740 Ελαιουργεία, 178 Τυποποιητήρια, και 22 Ραφιναρίες.

Η’  παραγωγή της χώρας, που φέτος εκτιμάται σε 1.320.000 τόνους (ποσότητα ’ που’  από τις’  Οργανώσεις’  εκτιμάται μόνο σε ’ 1.100.000 τόνους)’  έδωσε πέρυσι ένα εισόδημα 1.957.000 εκατ. ευρώ με εξαγωγές 809.500 τόνους.

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι τα μεγέθη των Ισπανικών Ελαιοτριβείων αφού όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία η μέση δυναμικότητα τους ανέρχεται σε 700. τόνους ελαιόλαδου τον χρόνο.

Στην Κρήτη η αντίστοιχη δυναμικότητα είναι κατά’  5 φορές μικρότερη αφού τα 650 περίπου ελαιοτριβεία που υπάρχουν στο νησί παράγουν στην καλή χρονιά 100.000 τόνους ελαιόλαδο και συνεπώς η μέση δυναμικότητα τους ανέρχεται σε 150. τόνους/έτος. ’ δηλαδή είναι περίπου 5 φορές μικρότερη.