’ 

Περίεργη αδιαφορία ’  στην Ελλάδα για την αποθεματοποίηση!’ 

Ενώ’  ’ στην Ισπανία’  ολες οι μεγάλες Αγροτικές Οργανώσεις ’ ενδιαφέρονται και με δηλώσεις’ ή και συλλαλητήρια’  ζητούν την εφαρμογή της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ’ στην Ελλάδα’ οι ’ Ελαιοπαραγωγοί’  και οι Οργανώσεις τους φαίνεται οτι μοιρολατρικά έχουν υποκύψει στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τα’  καρτέλ των διεθνών αλυσίδων’  διανομής από την μια πλευρά και από την χωρίς αντίσταση κατακερματισμένη’  και’  ανεξέλεγκτη’  εσωτερική μας αγορά. Την αγορά ’ που έφθασε στην πολυτέλεια να’  διαθέτει’  το ελαιόλαδο στην Κρήτη με 650 και άνω πωλητές κυρίως Ελαιοτριβεία και λίγους Συν/σμους και’  Εμπόρους.

2________.jpg’ ’ ’ ’  Και’  ενώ οι τόσοι πωλητές της Κρήτης που έχουν στενά συνδεδεμένα τα συμφέροντα τους με τα συμφέροντα των παραγωγών, ’ στην συγκεκριμένη περίπτωση’  θα έπρεπε να συνδράμουν’ ’ ’  με το ενδιαφέρον και την συμμετοχή τους στην αποθεματοποίηση, αρκετοί από αυτούς δείχνουν να’  αδιαφορούν’  πλήρως με επιχειρήματα’  και σχόλια που δεν αντέχουν στην λογική. Συνήθης αντίλογος’  ότι το Μέτρο δεν πρόκειται να φέρει αποτέλεσμα, ότι έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από την αρχή κ.α.

Ευτυχώς όμως υπάρχουν’  έστω και’  λίγοι’  ελαιοπαραγωγοί καθώς και λίγα ελαιοτριβεία και έμποροι οι οποίοι δείχνουν ’ ’ να ενδιαφέρονται. Αυτοί ίσως, σε περίπτωση που εφαρμοστεί η Αποθεματοποίηση περισώσουν την κατάσταση!.

Βέβαια είναι κατανοητή η πικρία κάποιων παραγωγών που πιεζόμενοι από ασφυκτικές ανάγκες πούλησαν σχεδόν όλο το λάδι τους από την αρχή της περιόδου σε τιμές απαράδεκτες.

Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι το Μέτρο’  της αποθεματοποίησης οπωσδήποτε δεν είναι ιδανικό και’ ’  γιαυτό, όπως πολλές φορές’  έχει’  ζητήσει με υπομνήματα του’ ’  ο ΣΕΔΗΚ, ’ πρέπει να’  απλοποιηθεί και να διορθωθεί με αύξηση των τιμών αναφοράς στα 2,5€ για το Έξτρα παρθένο. Αν αυτό είχε γίνει είναι φανερό ότι οι τιμές δεν θα έπεφταν κάτω από το επίπεδο αυτό η και αν έπεφταν θα εφαρμοζόταν τότε η αποθεματοποίηση από την αρχή της περιόδου.

Επομένως, οι Παραγωγοί, οι Συν/σμοί και οι Οργανώσεις τους θα πρέπει να επικεντρώσουν’  μαζί με τον ΣΕΔΗΚ’ ’  και τις Οργανώσεις των άλλων χωρών τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωσότου όμως αυτό επιτευχθεί, ’ καλό είναι να’  αξιοποιηθεί ’ ’ το ελαιόλαδο που μένει απούλητο.