’ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Τράπεζα Πληροφοριών Ελαιολάδου, Παγκρήτια Εταιρεία «Ελαιόλαδο Α.Ε.» ’ και Απόβλητα Ελαιοτριβείων

Με αφορμή διάφορες προτάσεις που υποβάλλονται στον ΣΕΔΗΚ προφορικά και έγγραφα’  και ειδικότερα το εμπεριστατωμένο Υπόμνημα που υπέβαλε’  ο κ. Τζουγανάκης Μιλτιάδης από την Επισκοπή Ρέθυμνου’ ’  ο ΣΕΔΗΚ’  σχετικά με τα θέματα της Αγοράς Ελαιόλαδου, της ίδρυσης Παγκρήτιας ’ Εταιρείας ’ Ελαιόλαδο ΑΕ και της ’ Ανακύκλωσης των Απόβλητων των Ελαιοτριβείων, ο ΣΕΔΗΚ δημοσιοποιεί τις απαντήσεις που έδωσε προκειμένου να ανοίξει σχετικός υπεύθυνος διάλογος’  για τα θέματα αυτά καθώς και για άλλα’  που απασχολούν την ελαιοκομία της Κρήτης.’ ’ 

’ ’  ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Τράπεζα Πληροφοριών Αγοράς Ελαιόλαδου.

Με το θέμα αυτό ο ΣΕΔΗΚ’  έχει αρχίσει να ασχολείται από χρόνια. Ήδη έχει δημιουργήσει το μοναδικό Παρατηρητήριο Αγοράς ’ Ελαιολάδου στην Ελλάδα,’  εκδίδοντας’  κάθε βδομάδα Δελτίο με τιμές παραγωγού στην Κρήτη,’  Πελοπόννησο και’  Λέσβο ’ καθώς και την Ισπανία και Ιταλία. Το Δελτίο αυτό αποστέλλει στους Δήμους για ανάρτηση Και’  ’ ενημέρωση των παραγωγών ενώ παράλληλα το ’ δημοσιεύει και ’ στην Ιστοσελίδα του’  www.sedik.gr

Παράλληλα, ’ στον προγραμματισμό του ΣΕΔΗΚ για τα επόμενα δυο χρόνια, που εγκρίθηκε από το Δ.Σ.’  στις 15-2-11 στο Ρέθυμνο,’  περιλαμβάνεται ’ «η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και διαφάνειας της αγοράς» με το οποίο ’ προβλέπεται η δημιουργία, σε συνεργασία με Γεωτεχνικές Υπηρεσίες Δήμων,’  βάσεων δεδομένων της παραγωγής, της διάθεσης και των αποθεμάτων στις αποθήκες των Συν/κων και ιδιωτικών Ελαιοτριβείων’  ανά 2/μηνο, καθως και η ’ ’ επέκταση’  του Παρατηρητηρίου Αγοράς Ελαιόλαδου και στις τιμές ’ Καταναλωτή και ’ στην συγκέντρωση εμπορικών πληροφοριών από τις ’ αγορές εξωτερικού.

Οπωσδήποτε η υλοποίηση του σημαντικού αυτού στόχου απαιτεί την συνδρομή των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων αλλά και των Ελαιοτριβείων και Επιχειρήσεων εμπορίας.

Ίδρυση Παγκρήτιας Εταιρείας Λαϊκής Βάσης Α.Ε.

Η πρόταση της ίδρυσης Παγκρήτιας Εταιρείας Λαϊκής Βάσης με μορφή ΑΕ η άλλη μορφή μας βρίσκει οπωσδήποτε ’ σύμφωνους, αλλά εκτιμούμε ότι’  η υλοποίηση της είναι πολύ δύσκολη. Ο ΣΕΔΗΚ βάζοντας τον πήχη σε ένα’  ρεαλιστικότερο’  ύψος’  έχει προτείνει κατά καιρούς’  την συγκέντρωση της προσφοράς, σε λίγες αλλά μεγάλες μονάδες που κάθε μια να έχει δυναμικότητα πωλήσεων 15-20 χιλ. τόνων ’ χύμα και τυποποιημένου.

Ένα τέτοια εγχείρημα,’  ’ προαπαιτεί την συνδρομή της Πολιτείας με κίνητρα αλλά και την συνδρομή των ίδιων των ελαιοπαραγωγών.

Σε κάθε περίπτωση ο ’ ΣΕΔΗΚ ’ ’ έχει την πρόθεση να’  συνδράμει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ίδρυσης Εταιρειών η Συμπράξεων η οποιασδήποτε μορφής για την από κοινού πώληση ελαιολάδου’  με στόχο την συγκέντρωση της προσφοράς.

Ανακύκλωση ’ υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων.

31.jpgΤο πρόβλημα είναι σοβαρό και απασχολεί χρόνια όλες τις ελαιοπαραγωγές χώρες. Στην Κρήτη, με προσπάθειες και πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων ’ που άρχισαν από το 1988 έχει επικρατήσει η μέθοδος των εξατμισοδεξαμενών σαν πλέον εφικτή οικονομικά και τεχνικά, για τα μεγέθη των ελαιοτριβείων μας. Ήδη εφαρμόζεται ’ από το σύνολο σχεδόν των ελαιοτριβείων με αρκετή επιτυχία που μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη εάν υπάρξει’  τεχνική καθοδήγηση η και επιβολή κυρώσεων όπου απαιτείται ώστε να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό ελπίζετε να δρομολογηθεί στα πλαίσια των νέων Δήμων με την τεχνική συνδρομή και του ΣΕΔΗΚ.

’ Άλλες μέθοδοι που έχουν προταθεί κατά καιρούς ως πιλοτικές κατασκευές η έχουν ερευνηθεί από Πανεπιστήμια, και Ερευνητικά Ιδρύματα Ελληνικά και ξένα, έχοντας’  αναλώσει πολλές φορές πιστώσεις’  σημαντικού ύψους, για διαφορετικούς λόγους κάθε μια, ’ δεν κατάφεραν να’  μπουν’  σε πρακτική εφαρμογή.

Οπωσδήποτε, νέες ιδέες και προτάσεις,’  άποψη μας είναι να εξετάζονται με προγράμματα και δαπάνες της Κοινότητας’  από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα και όταν αποδειχτούν’  εφικτές οικονομικά και τεχνικά για τα Ελαιοτριβεία μας, τότε ’ να προτείνονται για εφαρμογή.