Τιμές: Γενικεύεται στην Κρήτη η πτώση, ενώ στην Ισπανία σημειώνεται άνοδος!

Ανάγκη να ζητηθεί η Ιδιωτική Αποθεματοποίηση

Η πτώση των τιμών, που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στις πλείστες Οργανώσεις και Επιχειρήσεις της Κρήτης και της υπόλοιπης χώρας,’ ’  γενικεύθηκε’  ήδη ’ την τελευταία εβδομάδα του χρόνου και ’ επεκτάθηκε και ’ στις υπόλοιπες,’  φθάνοντας μάλιστα ’ στα 1,95 ευρώ για τις 3 γραμμές, ’ τιμή που αντιστοιχεί σε ’ 1,80 ευρώ για την οξύτητα ’ των 8 γραμμών που αντιστοιχεί στον ποιοτικό τύπο του ’ «έξτρα παρθένου». ’ ’ 

Έτσι, απέχουμε ήδη ’ λιγωτερα απο 3 λεπτά του ευρώ από την τιμή των 1,778 ευρώ, που έχει τεθεί από την ΕΕ σαν τιμή αναφοράς, δηλαδή’ ’  όριο για την έναρξη εφαρμογής της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης.

Ωστόσο,’  δεν εγινε αντιληπτο’  κανένα αίτημα για την εφαρμογή του μέτρου στην Ελλάδα, ’ όπως κάνουν στην Ισπανία διάφορες Οργανώσεις. Και αυτό βέβαια δημιουργεί διάφορα ερωτηματικά για τους λόγους για τους οποίους τα ελαιοτριβεία, που τελευταία διακινούν το 80% της παραγωγής, δεν φαίνεται να’  έχουν διάθεση, όπως αποδείχτηκε πέρυσι, να ανταποκριθούν,’ ’  ωφελώντας και τους ελαιοπαραγωγούς πελάτες τους.’ ’  ’ ’ 

Γενικά οι τιμές στις 28 Δεκ.2010 (Πιν.1) στην Κρήτη, ’ ’ ’ κυμάνθηκαν από 1,95 έως 2,10 ευρώ, στην Πελοπόννησο από 2,0’  έως 2,35 και στην Λέσβο’  στα 2,20 ευρώ.

Στην Ισπανία (Πιν.2)’  την εβδομάδα 23-29 Δεκ.2010 η μέση τιμή αυξήθηκε από 1,99 σε 2,10 ενώ η μέγιστη’  (που αντιστοιχεί στις δικές μας 3 γραμμές) ανέβηκε από 2,16 στα 2,68 ευρώ.

Στην Ιταλία (Πιν.3) την εβδομάδα 13-19 Δεκ.2010 οι τιμές παρουσίασαν μικρή αύξηση και κυμανθήκαν από 2,58 έως 2,98 μεταξύ των πόλεων.

Σημείωση: Οι Πιν. 1, 2, και 3 βρίσκονται στο Παράθυρο ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ’  στην αριστερή στηλη της αυτης’  της Ιστοσελιδας.’  ’ ’