’ 

1-12-10 Τιμές: Σταθερά χαμηλές στην Ελλάδα, με τάσεις ανόδου στην Ισπανία!

Οι τιμές’  για τα λάδια της παλιάς και νέας πια εσοδείας εξακολουθούν, παρά την κινδυνολογία να διατηρούνται στα’ ίδια, χαμηλά, πάντως, επίπεδα στην Ελλάδα και με μια ελαφρά τάση ανόδου στην Ισπανία.

’ Στην Ελλάδα’  οι τιμές που προσφέρονταν στις’  30 Νοεμβρίου, για τους 0,3 βαθμούς’  είναι,’  στην Κρήτη’  2,10-2,15 , στην Πελοπόννησο 2,10-2,40 και στην Λέσβο 2,0 ευρώ’  (Πιν.1).

Σημειώνεται και πάλι τις αρκετά υψηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται όταν οι πωλήσεις γίνονται με δημοπρασίες. Έτσι, η ΕΑΣ Ιεράπετρας που πώληση με δημοπρασίες έδωσε εκκαθάριση για την περασμένη σαιζόν 2,37, αλλά και’  οι Συν/σμοι της Λακωνίας που πωλούν με δημοπρασίες έχουν επιτύχει τελευταία τιμές 2,51-2,40.

Στην Ισπανία (Πιν.2.)’  την βδομάδα 24-30 Νοεμβρίου οι τιμές για τα εξτρα παρθένο παρουσίασαν ελαφρά τάση ανόδου και ’ κυμάνθηκαν στα 2,07 η μέση, στα 2,33 η μέγιστη και στα 1,84 η ελάχιστη. Η μέγιστη προφανώς αφορά πολύ καλά λάδια αντίστοιχα των δικών μας 0,3 βαθμών.

Στην Ιταλία (Πιν.3)’  την βδομάδα 25-21 Νοεμβρίου οι τιμές για το εξτρα παρθένο παρουσίασαν κάποια ανοδική τάση (+2% ) ’ και κυμάνθηκαν από’  2,25-3,25 ευρώ.

Σημείωση: Οι Πινακες 1, 2 και 3 βρίσκονται στο παραθυρο ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ... στην αριστερή στήλη της αρχικής σελίδας.