’ 

Όχι ’ στην δημοσίευση των’  καταλόγων των επιδοτήσεων!

Το Δικαστήριο της ΕΕ γνωμάτευσε πρόσφατα ότι η δημοσίευση των ονοματων και των ποσών εκείνων που λαμβάνουν’  αγροτικές επιδοτήσεις από την ΕΕ’  αντιβαίνει προς την προστασία της’  ιδιωτικής ζωής και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να’  τροποποιήσει την απόφαση της που προβλέπει ότι κάθε χωρά οφείλει να δημοσιεύει στο Ιντερνετ τον κατάλογο των δικαιούχων των επιδοτήσεων και των ποσών που λαμβάνουν.

 

Με πίεση των Γερμανών το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γνωμάτευσε ότι η δημοσίευση’  των επιδοτήσεων αντιβαίνει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

4._________________.jpgΗ απόφαση αυτή της ΕΕ που είχε ληφθεί το 2005’  προκειμένου να βελτιωθεί η’  διαφάνεια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων’  με την εναρξη της εφαρμογής της είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και σημαντικές αντιδράσεις με την αποκάλυψη της μεγάλης’  ανισοκατανομής τόσο μεταξύ κρατών όσο και μεταξύ προσώπων. Πολυάριθμοι αγρότες κυρίως από την Γερμανία’ ’  είχαν εναντιωθεί’  στην απόφαση αυτή και δυο μεγάλες Γερμανικές αγροτικές επιχειρήσεις είχαν ζητήσει πιεστικά από’  το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να γνωματεύσει ότι τα στοιχεία των επιδοτήσεων είναι εμπιστευτικά και ότι αποτελούν μέρος της ιδιωτικής’  ζωής και δεν πρέπει να δημοσιεύονται.

Έτσι, εκδόθηκε η απόφαση σύμφωνα με την οποία οι φορολογούμενοι της ΕΕ έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τη χρήση που γίνεται στα Κοινοτικά κονδύλια, αλλά αυτό πρέπει’  να γίνεται’  με μια σταθμισμένη ισορροπία που να διασφαλίζει την ιδιωτική ζωή των προσώπων και των επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος της’  Ομοσπονδίας Γερμανών Αγροτών κ. Bauernverband χαιρέτισε με ικανοποίηση’  την απόφαση αυτή του Δικαστηρίου και’  ζήτησε’ ’  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει’  το συντομότερο τους σχετικούς Κανονισμούς.
Η απόφαση του Δικαστηρίου, όπως’  διευκρινίστηκε,’ ’  δεν έχει αναδρομική ισχύ και επομένως δεν μπορεί να αμφισβητηθούν οι δημοσιεύσεις των καταλόγων των δικαιούχων’  που έγιναν’  πριν από την έκδοσή της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει την απόφαση του Δικαστηρίου αλλά και τις συνέπειές της και επισήμανε ότι δεν θα εγκαταλείψει την πολιτική διαφάνειας που έχει αρχίσει. Στο μεταξύ οι’  Νομικές’  υπηρεσίες της ΕΕ που’  μελετούν την απόφαση δήλωσαν ότι, σε κάθε περίπτωση, η απόφαση δεν παράγει αποτελέσματα έως το Μάρτιο του 2011, οπότε’ ’  θα γίνει η’  επόμενη ετήσια επικαιροποίηση των στοιχείων που δημοσιεύονται από τα Κράτη μέλη.