’ 

Μετά την Ελλάδα πρόστιμο 200 εκ. ευρώ και στην’  Ισπανία για παράνομες επιδοτήσεις

Μετά τα 348 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο που επέβαλε τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για παράνομες ενισχύσεις που δόθηκαν για’  διάφορους ασύμβατους με τους κανονισμούς’  λόγους από την’  Κυβέρνηση της ΝΔ την περίοδο 2004 - 2007 τώρα έρχεται και η σειρά της Ισπανίας με χαμηλότερα όμως μέχρι στιγμής πρόστιμα.

Έτσι, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ στις’  12 Νοεμβρίου επικύρωσε’  το’  πρόστιμο των 200 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ισπανία το 2007’  για κακοδιαχείριση των Κοινοτικών ενισχύσεων στο ελαιόλαδο και τις αροτραίες καλλιέργειες .

3________.jpgΗ ’ αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ’  βασίζει’ ’  την’  ποινή που επέβαλλε στην Ισπανία στις’  ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που έγιναν στον τομέα του ελαιολάδου. Απο τους ελέγχους αυτούς’  διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του 1998-2001’  η παρακολούθηση των ελέγχων από τον Οργανισμό Ελαιολάδου της Ισπανίας στα Ελαιοτριβεία ήταν ανεπαρκής,’ ’  τα ηλεκτρονικά αρχεία και το ελαιοκομικό μητρώο ήταν ατελή και ότι υπήρχαν’  αδυναμίες του ελέγχου των ελαιοτριβείων και’  πολλά σφάλματα εξαιτίας του κτηματολογίου.

Μετά από αυτά, η ΕΕ προχώρησε ’ σε μείωση κατά’  5% του’  ποσοστού της ενίσχυσης’  ελαιολάδου της Ισπανίας για την περίοδο’  1998-2001 και’  αφαίρεσε’  συνολικά 184 εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις της χώρας.

Επί πλέον στην απόφαση επισημαίνεται ότι για την ποινή που επιβλήθηκε βάρυνε και το γεγονός ότι εκτός από τις’  ελλείψεις και τα λάθη στα στοιχεία που αφορούν τις επιδοτήσεις των’  αγροτών, η Ισπανία δεν απέδειξε ότι έλαβε’  διορθωτικά μέτρα’  για τον τερματισμό αυτών των ελλείψεων.