’ 

Αναγνωρίστηκε η «Μεσογειακή Διατροφή» από την Unesco!!

Για την «Κρητική ’ διατροφή» ακόμη συζητούμε ποιος είναι αρμόδιος για την υποβολή του Φακέλου!

Ενώ εμείς στην Κρήτη ακόμη συζητούμε ποιος είναι ο αρμόδιος για την υποβολή Φακέλου για την αναγνώριση της «Κρητικής διατροφής» ως πνευματικής κληρονομιάς,’  η UNESCO’  την περασμένη’  Τρίτη, 16 Νοεμβρίου, με απόφασή της’  που λήφθηκε’  κατά την’  συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της που έγινε στο Ναϊρόμπι, αναγνώρισε επίσημα την «Μεσογειακή δίαιτα» ως «αυλή πνευματική κληρονομιά» ’ και την περιέλαβε’  στον σχετικό αντιπροσωπευτικό’  κατάλογο.

Η αναγνώριση αυτή έγινε μετά την υποβολή σχετικού φακέλου που συνέταξαν και υπέβαλλαν από κοινού η’  Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και το Βόρειο Μαρόκο το 2008.

trapezi_200x300.jpg’ Έτσι, στην Κρήτη, για άλλη μια φορά,’  χάρη στην πολυπραγμοσύνη και τις προσωπικές και τοπικιστικές φιλοδοξίες’  μας,’  μετά την αποτυχημένη ιστορία με το «ΠΟΠ Κρήτη»,’ ’  επιτρέπουμε’ ’  σε’  αλλους να’  αξιοποιούν και επωφελούνται’  όχι μονό από τα προϊόντα μας αλλά και από την ιστορία’  και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Στο’  κείμενο του Ισπανικού τύπου οπού’ ’  ανακοινώνεται το γεγονός αναφέρεται:

«Η Μεσογειακή διατροφή ’ που εξακολουθεί να υπάρχει ζωντανή επί’  9.000 χρόνια αποτελει ένα πρότυπο’  στο οποίο’  οι επιστήμονες’  αποδίδουν’  όλο και περισσότερο οφέλη. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο σαν’  βασικό λιπαρό,’  ψάρια και’  μέτρια κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων είναι οι πυλώνες της Μεσογειακής Διατροφής. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ),’  ο ΟΗΕ, ο’  Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) έχουν αναγνωρίσει τη Μεσογειακή Δίαιτα ως διατροφικό πρότυπο’ ’  ποιότητας,’  υγειάς και αειφορίας.

Η’  Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και το Βόρειο Μαρόκο είναι οι’  γεωγραφικές περιοχές που είχαν " από κοινού την επιμέλεια» του Φακέλου’  της υποψηφιότητας’  της Μεσογειακής διατροφής η οποία’ ’  τελικά πέτυχε να’  αναγνωριστεί από την Unesco, η οποία’  είναι ο’ ’  Οργανισμός’ ’  των Ηνωμένων Εθνών ο αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και την Επιστήμη και’  περιλαμβάνει’  193 Κράτη-Μέλη.

’ ’ ’  Οι υπεύθυνοι της UNESCO που εξέτασαν τον Φάκελο εκτίμησαν την ιστορική διαδρομή’  της Μεσογειακής Διατροφής’  και ιδιαιτέρα την επίδραση’  της στην ανάπτυξη της πολιτιστικής παράδοσης των χωρών’  που την εφαρμόζουν. Άλλες’  πτυχές’  που λήφθηκαν’ ’  υπόψη ήταν ο ρόλος της για’  την υγεία του ανθρώπου που γίνονται αποδεκτά’  και από’  τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) καθώς’  και’  ο αειφόρος χαρακτήρας της’  όπως’  δέχεται ο’  Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων (FAO)

Βέβαια’  το πώς τεκμηριώνεται η ιστορική διαδρομή των 9000 ετών της Μεσογειακής χωρίς τα αρχαιολογικά δεδομένα της Κρητικής’  διατροφής,’  ’ το πως αποδεικνύεται’  ο ρόλος της Μεσογειακής στην υγεία χωρίς τις μελέτες που ’ ’ έγιναν στην Κρήτη (Μελέτες επτά χωρών, Ροκφέλερ, Ρενώ, κ.α) ’ και το’  ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά της διατροφής στην’  Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Βόρειο Μαρόκο ’ (αλήθεια γιατί μόνο το Βόρειο;), ’ αποτελούν ερωτήματα που’  φαίνεται’  πως γνωρίζουν μονό οι συντάκτες του φακέλου!

’ Μεταξύ όμως των συντακτών ’ του Φακέλου περιλαμβάνονται και’  οι εκπρόσωποι της Ελλάδας που είχαν οριστεί από την προηγουμένη Κυβέρνηση αφού ο Φάκελος υποβλήθηκε το 2008. Επομένως’  αυτοί τουλάχιστο ’ οφείλουν κάποιες εξηγήσεις στην Κρήτη.

Όμως και ’ οι Φορείς της Κρήτης ασφαλώς αυτή την φορά δεν μπορούν να αρκεστούν’  μόνο’  σε κάποιες επικοινωνιακές δηλώσεις.