’ 

24-08-10.Aνάδειξη της ’ Κρητικής και απομυθοποίηση ’ ’ της Μεσογειακής Διατροφής!

Ανάγκη για’  Κρητική Καταναλωτική Συνείδηση

Δράσεις ΣΕΔΗΚ για ανάδειξη της Κρητικής Διατροφής

Η ανάπτυξη «Κρητικής καταναλωτικής συνείδησης»’  είναι φανερό ότι πρέπει ’ να αποτελέσει σήμερα βασική προτεραιότητα σε μια στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων του νησιού. Και λάβαρο για μια πορεία προς την κατεύθυνση αυτή ’ ασφαλώς ’ πρέπει να είναι’  η ’ «Παραδοσιακή Κρητική Διατροφή» που έχει σαν’  χαρακτηριστικό διακριτικό στοιχείο ’ της το παρθένο ελαιόλαδο που αποτελει το κυριότερο αγροτικό προϊόν του νησιού.

Στα πλαίσια αυτά, ’ είναι πλέον όχι μόνο σκόπιμο αλλά και αναγκαίο όχι μόνο να αναδειχθεί η’  Κρητική διατροφή αλλά και’  να απομυθοποιηθεί η συνεχώς προβαλλόμενη ακόμα και στην Κρήτη’  «Μεσογειακή διατροφή», η οποία αποτελει μια επινόηση " Αμερικανικής κατασκευής και προελευσεως" οχι’  αμοιρη ποικιλων εθνικων και επιχειρηματικών επιδιωξεων.

Βέβαια, τελευταία η αντιδιαστολή ’ ’ Κρητικής - Μεσογειακής διατροφής,’  απέκτησε σημαντική δημοσιότητα εξαιτίας συγκυριακών γεγονότων. Αφορμή έδωσαν οι’  πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ’ οποίες’  φάνηκε να επιχαίρει’  για’  την επικείμενη αναγνώριση της’  Μεσογειακής διατροφής από την UNESCO ως αϋλης πνευματικής κληρονομιάς’  και να αγνοεί η να παραβλέπει ότι το πρότυπο αυτό αποτελεί μια κακόγουστη απομίμηση και’  ένα καπέλωμα ’ της Παραδοσιακής Κρητικής διατροφής.

Πάντως,’  δεδομένου οτι η σύμπραξη της Ελλάδας στην υποβολή Φακέλου αναγνώρισης της Μεσογειακής διατροφής από την UNESCO άρχισε’  από τους Υπουργούς ’ της προηγούμενης Κυβέρνησης, είναι φανερό ότι γενικά ’ η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ’ δεν εχει επαρκή’ ’ ενημέρωση για την ύπαρξη,’  την ιστορία και την τεκμηριωμένη’  υγιεινή αξία’  της Παραδοσιακής Κρητικής διατροφής. Και για αυτο βέβαια ειναι φανερο’  οτι υπαρχει σημαντικο μερίδιο’ ’ ευθύνης ’ και των τοπικών παραγόντων της Κρητης.

Ωστόσο,’ ’ ’ ’ αυτό που φαίνεται δεν έχει γίνει κατανοητό και που θίγει σοβαρά τα συμφέροντα της Κρήτης’  είναι’  ότι οι κύριοι’  στόχοι που επιδιώκονται με την Μεσογειακή διατροφή’  είναι βασικά’  η ισοπέδωση των Μεσογειακών προϊόντων και άρα η υποβάθμιση των υψηλής ποιότητας Ελληνικών και ειδικότερα Κρητικών.

’ Και αυτό γίνεται’  κραυγαλέο στην περίπτωση του ελαιολάδου όπου η Μεσογειακή’  διατροφή προτείνει την χρήση ελαιολάδου’  οποιουδήποτε ποιοτικού τύπου και επομένως και των υποβαθμισμένων ραφιναρισμένων και’ ’  «κουπέ» που παράγουν κυρίως η’  Ισπανία και Ιταλία και προωθουν με διαφημισεις οι μεγαλες Βιομηχανίες. Αντίθετα η Κρητική’  διατροφή’  προϋποθέτει μόνο εξαιρετικό παράξενο ελαιόλαδο που παράγεται σε ποσοστό άνω του 95% στο νησί!

’ Πάντως, τελευταία πολλοί’  παράγοντες του Ιατρικού και Πολιτικού χώρου στην Κρήτη, άρχισαν να υπερασπίζονται την’  Κρητική διατροφή’  και να την αντιδιαστέλουν από το κατασκευασμένο πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής! Και αυτό βεβαίως, ανεξάρτητα αν το ενδιαφέρον τους είναι πραγματικό, επικοινωνιακό η’ ’  οικονομικό, οπωσδήποτε είναι’  θετικό και ευχάριστο. Θα μπορούσε όμως να’  αποκτήσει μια πιο αποτελεσματική δυναμική αν’  μπορούσε να τεθεί στα πλαίσια μιας πλέον συντεταγμένης προσπαθειας.___200x300.jpg’ ’ ’ 

Ο ΣΕΔΗΚ, εκτιμώντας ότι η Παραδοσιακή Κρητική Διατροφή αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης που πρέπει να προστατευτεί και να αναδειχτεί προς όφελος των κατοίκων’  και των προϊόντων του νησιού,’  αποφάσισε από το 2004 να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή διάφορες δράσεις οι οποίες επιλέχτηκαν μετά από συστηματικές παρατηρήσεις και έρευνες αγοράς τις οποίες πραγματοποίησε.’ 

Στις δράσεις αυτές πάντοτε επεδίωξε και είχε την ενεργό συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων φορέων όπως των Νομαρχιών, ΤΕΔΚ, Δήμων, Εκπαιδευτικών αλλά και κυρίως των Οικοκυρών της Κρήτης κι αυτό γιατί θεωρεί ότι η ανάδειξη και κυρίως η διάδοση της Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής πρέπει να αποτελέσει μια’  Παγκρήτεια προσπάθεια στην οποία είναι αναγκαία η ’ συνδρομή όλων.

Με βάση τις διαπιστώσεις από τις έρευνες και αυτές και σε συνεργασία με τις Νομαρχίες , ΤΕΔΚ, Δήμους’  και τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν διάφορες δράσεις όπως: ’ ’ Δικτυα Ταβερνων αποκλειστικης χρήσης ελαιολαδου,’  Διαγωνισμοι Παραδοσιακης Κρητικης Διατροφής, Εκδοσεις βιβλιων παραδοσιακης Κρητικης διατροφης κ.α.

10.110x150.jpg2.110x150.jpg8.110x150.jpg7_110x150.jpg