’ 

24-8-10 Αγορά Ελαιόλαδου: Παγωμένη παρά τους καύσωνες, αναμένει...την λήξη των διακοπών!

Παγωμένη, παρά ....τους καύσωνες του Αυγούστου, παραμένει η αγορά ελαιολάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι αγοραπωλησίες που έγιναν τον Αύγουστο στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα’  ήταν’  πολύ περιορισμένες, ενώ’  στην Ισπανία ’ οι’  ποσότητες που εμπορευματοποιήθηκαν τον Αύγουστο ήταν περίπου στο 10% εκείνων του Ιουλίου (Πιν.3). Το φαινόμενο βέβαια δεν είναι ασυνήθιστο αφού κάθε χρόνο’  τον Αύγουστο και οι Βιομηχανίες κάνουν τις ....... διακοπές τους και έτσι τώρα αναμένεται η περίοδος των αρχών του Φθινοπώρου οπότε συνήθως παρουσιάζεται κάποια κινητικότητα, επηρεασμένη όμως πάντοτε από την αναμενομένη νέα σοδειά που ως φαίνεται, θα αρχίσει να εμφανίζεται στα τέλη του Νοέμβρη.

Και η νέα σοδειά που έχει εκτιμηθεί ως αρκετά υψηλή σε Ισπανία και Ελλάδα φαίνεται να’  ισοσταθμεί τα δεινά που έχει ’ υποστεί ’ από τους’  καύσωνες με την μέχρι τώρα καθήλωση του Δάκου από τις υψηλές θερμοκρασίες και όχι βέβαια από την αποτελεσματικότητα της Δακοκτονίας που και εφέτος λόγω οικονομικών περιορισμών αλλά και λόγω’  των τοπικών ’ διοικητικών προβλημάτων δεν’  μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής.

’  dsc_3649.200x300.jpgΣτα πλαίσια αυτά,’  οι τιμές του ελαιολάδου χύμα, ’ εξακολουθούν τώρα και μήνες να βρίσκονται καθηλωμένες στα επίπεδα που, δυστυχώς, καθορίζουν κατά τις επιθυμίες τους οι μεγάλες διεθνείς αλυσίδες διανομής και οι βιομηχανίες τυποποίησης, Έτσι,’  τον Αύγουστο δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά αφού στις 24 Αυγούστου (Πιν.1) στην Κρήτη κυμάνθηκαν μεταξύ 2,10-2,20 €/κιλό στην Πελοπόννησο μεταξύ 2,25-2,41€/κιλό και στην Λέσβο στα 2,20 €/κιλό.

Και πρέπει να επισημανθεί και πάλι το γεγονός ότι οι υψηλότερες τιμές’  παρατηρούνται στις περιπτώσεις Συν/κων οργανωσεων (Πελοπόννησος, Κρήτη) ’ που πωλούν το ελαιόλαδο σε μεγάλες ποσότητες με διαγωνισμούς. Αυτό ας το έχουν υπόψη οι μεγάλοι’  παραγωγοί και ας ξεκινήσουν πρώτοι αυτοί που έχουν μεγαλύτερο συμφέρον, την’  συγκέντρωση της προσφοράς μέσα από’  μεγάλες μονάδες στις οποίες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και ελαιοτριβεία Συν/κα η Ιδιωτικά.

Στην Ισπανία την βδομάδα 18-24 Αυγούστου (Πιν.2)’  η μέση τιμή παρουσίασε κάποια μικρή πτώση φθάνοντας στα 1,99 €/κιλό ενώ η μέγιστη που αφορά καλά λάδια (σαν τα δικά μας)’  έφθασε στο 2,19€/κιλό,’  παρά το ότι από 19-23 Αυγούστου είχε φθάσει στα 2,41€/κιλό.

’  Απο τις αγορές της Ιταλίας (Πιν.3) η πληροφόρηση είναι’  κάπως καθυστερημένη αλλά και εκεί οι αγοραπωλησίες ήταν περιορισμένες και η μέση τιμή σε επίπεδο χώρας κυμάνθηκε τον Ιούλιο στα 2,56€/κιλό.

Ακολουθούν πίνακες από το Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου του ΣΕΔΗΚ στο παράθυρο αριστερά τιμές ελαιολάδου.