’ 

11-1-10. Άμεσα και σοβαρά μέτρα σε Εθνικό και Κοινοτικό Επίπεδο επιβάλλει η επιβίωση της ελαιοκομίας

Ανταγωνισμός, Αποθεματοποίηση, Διαφάνεια, Τυποποίηση, Παρακρατήματα, Πολιτική για ΠΟΠ - ΠΓΕ

οι τομείς απόλυτης’  προτεραιότητας ’ .

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Η λήψη αμέσων και αποτελεσματικών μέτρων για την επιβίωση της ελαιοκομίας, δεν αποτελεί πλέον απλή σκοπιμότητα αλλά αδήριτη ανάγκη. Η νεοεκλεγείσα Κυβέρνηση έδειξε να έχει την πρόθεση να κάνει σοβαρές τομές στον Αγροτικό τομέα. Ζητούμενο όμως είναι το να’  τις υλοποιήσει τελικά και να μην υποχωρήσει στις ορέξεις η τις πιέσεις’ ’  ποικιλώνυμων μικρών και μεγάλων’ ’  συμφερόντων! .........

’ Τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε Κοινοτικό και Εθνικό επίπεδο που έχουν τελευταία επισημανθεί σε συναντήσεις των φορέων της Κρήτης και’  έχουν υποβληθεί κατά καιρούς με υπομνήματα είναι:

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

-’ ’ ’ ’  Λειτουργία ανταγωνισμού στο επίπεδο της ζήτησης

’ ’  Η λειτουργία ’ ανταγωνισμού στο επίπεδο της ζήτησης με έλεγχο των «συνεργασιών» των διεθνών Διατροφικών Ομίλων και των Βιομηχανιών που αγοράζουν το ελαιόλαδο των παραγωγών, είναι ένα ζητούμενο. Αρμόδια να τον σχεδιάσει και’ ’ ktirio_bryxelon2.jpgνα τον επιβάλλει είναι η ΕΕ γιατί η δράση των Επιχειρήσεων αυτών εκτείνεται σε όλη την Κοινότητα αλλά και εκτός αυτής. Πρέπει όμως να απαιτηθεί από τις Εθνικές Κυβερνήσεις.

-’ ’  Αναδιοργάνωση ’ ή αλλαγή της’  Αποθεματοποίησης

’ Το μόνο μέτρο προστασίας των τιμών παραγωγού που προβλέπεται από τους ’ Κανονισμούς (1234/07 και 826/08) ’ είναι η Ιδιωτική αποθεματοποίηση. Δυστυχώς όμως το μέτρο αυτό ως έχει είναι ατελέσφορο όπως αποδείχτηκε φέτος το καλοκαίρι και στην πράξη. Απαιτείται είτε αλλαγή του, είτε δραστική βελτίωση του με απλοποίηση των διαδικασιών και αύξηση των τιμών αναφοράς στις οποίες αρχίζει η εφαρμογή του,’  στα 2,5 €/κιλό τουλάχιστο. Για να γίνουν όμως αυτά πρέπει να υπάρξουν εισηγήσεις και πιέσεις από τις Εθνικές Κυβερνήσεις προς την ΕΕ, ενέργεια που ευνοείται με την Προεδρεία της Ισπανίας.

’ ’  ’ ’ ’ ’ 

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

- Διαφάνεια και συγκέντρωση της εσωτερικής αγοράς

Η εσωτερική αγορά ’ ’ στο επίπεδο του παραγωγού πρέπει να’  καταστεί διαφανής,’  ασφαλής και αποτελεσματική. Απαιτείται σypoyrgeio_agrot.anaptyxis.jpgυγκέντρωση της προσφοράς σε λίγες μεγάλες Συν/κες η και Ιδιωτικές μονάδες που θα λειτουργούν μέσα σε απολύτως νόμιμα πλαίσια . Αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί με κατάλληλο’  σχεδιασμό και παροχή κινήτρων για’  συνενώσεις και συγχωνεύσεις ’ 

- Εμπορία ’ τυποποιημένου με συμμετοχή παραγωγών’ 

Στρατηγική επιδίωξη πρέπει να αποτελέσει ’ η μετάβαση της εμπορίας από το χύμα στην τυποποίηση ’ με στόχο ’ η υπεραξία του προϊόντος να παραμείνει στην χώρα ’ ’ σαν εισόδημα και σαν απασχόληση

Έμφαση όμως πρέπει να δοθεί στην προώθηση της τυποποίησης από Συν/κες οργανώσεις ’ με ’ προϋπόθεση την’  συμμετοχική ’ ’ λειτουργία της. Οι παραγωγοί ’ δηλαδή πρέπει να έχουν συμμετοχή και στην όλη διαδικασία με προσφορά του προϊόντος τους έναντι προκαταβολών ’ αλλά και στην αποκτώμενη υπεραξία. Περιπτώσεις ’ ΑΣΟ που προωθούν την τυποποίηση άρον - άρον με πλήθος μεσαζόντων και χαμηλές τιμές διάθεσης’  οπωσδήποτε πρέπει να αποφευχθούν.

- Αναμόρφωση’  της πολιτικής’  παρακρατημάτων

Η πολιτική για τα παρακρατήματα, ’ ’ που βέβαια επιτρέπονται από τον Κανονισμό 1782/2003 ( αρθ.69 και 110θ), ’ ’ αλλά το ύψος τους καθορίζεται από την Κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ριζικά.

Με αποφάσεις της (απελθούσας) Κυβέρνησης σήμερα αφαιρούνται’  7-8% από τις επιδοτήσεις όλων των ελαιοπαραγωγών και διανέμονται ως ποιοτικές επιδοτήσεις η για προγράμματα ΟΕΦ. Στις ποιοτικές επιδοτήσεις όμως, ’ επικρατεί αδιαφάνεια και αναποτελεσματικότητα, ενώ τα παρατράγουδα’  της’  διαχείρισης των προγραμμάτων των ΟΕΦ ’ που δημοσιεύτηκαν στην Agrenda αφήνουν πλήθος ερωτηματικών. .

’ Είναι φανερό ότι τα’  παρακρατήματα πρέπει και’  μπορεί να μειωθούν δραστικά με επιστροφή τους στους παραγωγούς ώστε το καθαρό ποσό που εισπράττουν με την ενιαία ενίσχυση, σε αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία,’  να ’ αυξηθεί κατά 5% περίπου..

Το υπόλοιπο των παρακρατημάτων που μπορεί να μείνουν’  πρέπει να διατεθεί σε δράσεις πραγματικής βελτίωσης της ποιότητας ’ όπως η δακοκτονία με αντίστοιχη ελάφρυνση των παραγωγών.

Τα προγράμματα ΟΕΦ πρέπει να περιοριστούν στα τελείως απαραίτητα που θα έχουν ουσιαστικά και απτά ’ αποτελέσματα.

- Σχεδιασμός πολιτικής για τα ΠΟΠ -ΠΓΕ .

Η αναγνώριση’  προστατευόμενων ονομασιών και ενδείξεων (ΠΟΠ η ΠΓΕ)’  στο ελαιόλαδο πρέπει να ακολουθήσει’ ’  συγκεκριμένη’  ειδική πολιτική’  ώστε τελικά να λειτουργεί υπέρ της καλύτερης εμπορίας του προϊόντος και όχι για την ικανοποίηση τοπικιστικών εγωισμών η την απόκτηση’  πλασματικών’  επιδοτήσεων..

Τα ονόματα που θα αναγνωρίζονται πρέπει να είναι’ ή να μπορούν να γίνουν γνωστά ’ στην εθνική και διεθνή αγορά και να καλύπτουν σημαντικές ποσότητες προϊόντος ώστε να είναι δυνατή η’  είσοδός τους στις μεγάλες’  διεθνείς αλυσίδες. Χορήγηση αναγνωρίσεων σε μικρές περιοχές που δεν έχουν δυνατότητες αξιοποίησης τους ’ αποτελει χονδροειδή’  εκμετάλλευση του τοπικιστικού εγωισμού!

Στα πλαίσια αυτά πρέπει να λήξει και η μακρόχρονη ιστορία με την αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ «Κρήτη»’  η’  οποία’  ενώ υποστηρίχτηκε επί 5/ετία από ’ ’ όλους τους Φορείς της Κρήτης τελικά απορρίφθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τελείως αβάσιμες, αντιεπιστημονικές ’ ’ και ’ εξωπραγματικές ’ αιτιολογίες που αφήνουν πολλά ερωτηματικά!. Βέβαια για το θέμα υπάρχει ήδη προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Από τους Φορείς της Κρήτης όμως εκτιμάται ότι πρέπει να λυθεί πολιτικά με επανεξέταση της ιστορίας του Φάκελου και’  απόδοση’  πολιτικών και διοικητικών ευθυνών.