’ ’ ’ 

8-1-10. Διεθνή καρτέλ διαφεντεύουν

την πολυδιασπασμένη εσωτερική αγορά !

Ελλειψη ανταγωνισμου και παραμορφωση’ της διεθνους αγοράς

Οι τιμές του ελαιολάδου στο επίπεδο του παραγωγού είναι φανερό ότι ’ τα τελευταία χρόνια ελέγχονται’  πλήρως από λίγες Μεγάλες Επιχειρήσεις’  που εδρεύουν στην Ιταλία και Ισπανία, έχοντας παρακλάδια’  τους και στην χώρα μας. Ο νόμος της ’ προσφοράς και της ζήτησης έμεινε μόνο στην θεωρία.

’ Στην πράξη, λιγότεροι από 10 μεγάλοι πολυεθνικοί Διατροφικοί Όμιλοι και Βιομηχανίες τελικά ’ έχουν κυριαρχήσει’  στην Κοινοτική και ’ παγκόσμια αγορά και είναι φανερό ότι ’ διαμορφώνουν τις τιμές χωρίς κανένα ’ ανταγωνισμό μεταξύ τους. Και η πρακτική αυτή δυστυχώς διευκολύνεται από την’  πολυδιάσπαση που επικρατεί από πλευράς προσφοράς στην Ελληνική αγορά αλλά και την αδυναμία η ’ και αδιαφορία των ενδιάμεσων πωλητών (ελαιοτριβείων κ.α) ’ να διαπραγματευτούν τις τιμές.

Η’  ανυπαρξία ανταγωνισμού’  διαπιστώνεται και από τις’  διακυμάνσεις των’  τιμών παραγωγού’  στην Ισπανία, Ιταλία και Κρήτη, οι οποίες ’ δείχνουν να μην έχουν καμιά ’ σχέση’  με τις διακυμάνσεις στην Παγκόσμια, Κοινοτική και Εθνική παραγωγή. ’ ’ Εξαίρεση αποτέλεσε η διεθνής ’ άνοδος των τιμών’  παραγωγού στο επίπεδο των 3-4 €’  κατά την περίοδο ’ 2005/6 ’ ’ που είναι φανερό πως ’ προκλήθηκε από’  την εξαιρετικά ’ χαμηλή’  παραγωγή σε επίπεδο Κοινότητας σε δυο συνεχείς περιόδους!

Βέβαια οι Διατροφικοί ’ Όμιλοι και οι μεγάλες ’ Βιομηχανίες προκειμένου να δημιουργήσουν εικόνα και ψυχολογία υπερπροσφοράς, παρουσιάζουν συνήθως δικές τους διογκωμένες εκτιμήσεις παραμορφωνοντας την εικονα της αγοράς. Πρόσφατο παράδειγμα ’ οι περυσινές’  εκτιμήσεις του γνωστού’ ’  Διατροφικού Ομίλου SOS που παρουσίαζαν την παραγωγή της Ισπανίας αυξημένη κατά 250 χ.τ. Όμως «νερό στο μύλο» των Πολυεθνικών’  φαίνεται να ρίχνουν ηθελημένα η αθέλητα και’  τα υπερβολικά διογκωμένα στατιστικά στοιχεία που οι ελαιοπαραγωγικές χώρες- μεταξύ των όποιων και η δική μας -’  παρουσιάζουν ’ αβασάνιστα στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. ’ 

Έτσι, η φετινή Κοινοτική παραγωγή εκτιμάται σε’ ’  2.148 χ.τ.’ ’  έναντι 1933 χ. της περυσινής, αυξημένη ’ δηλαδή κατά 215 χ.τ.. πράγμα που οφείλεται’  στις αυξημένες παραγωγές που εδωσαν κυρίως’  η Ισπανία (1200 χ.τ) αλλά και η Ελλάδα (348 χ.τ.). Ωστόσο η εκτίμηση για ’ την Ελλάδα τουλάχιστο είναι φανερό ότι είναι εξωπραγματική και δεν φαίνεται να ’ ισχύει ούτε κατά το ήμισυ!

’ ’ 

Πολυδιασπασμενη και ανεξέλεγκτη ’ η εσωτερική αγορά.

Όμως η ’ κυριαρχία των καρτέλ από πλευράς ζήτησης βρίσκει’  κατάλληλο έδαφος να ευδοκιμήσει’  στην ’ χαοτική ’ και ανεξέλεγκτη και πολυδιασπασμένη ’ εσωτερική αγορά μας.

Στην Κρήτη μόνο, υπάρχουν περίπου 650’  φορείς (ελαιοτριβεία, έμποροι, ΑΣΟ) που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι έμποροι η elaiourgeio_200x300.jpgως’  μεσάζοντες’  για να διατεθεί το ελαιόλαδο των παραγωγών ’ στις λίγες’  Βιομηχανίες που εδρεύουν στην κυρίως Ιταλία. Έτσι, η εσωτερική μας ’ αγορά ’ εμφανίζει μια’  τεράστια ’ πολυδιασπασμένη προσφορά,’  που’  επιτρέπει στους αγοραστές να έχουν άφθονες ’ επιλογές και στους πωλητές να στερούνται την δυνατότητα και’  στοιχειώδους’  διαπραγμάτευσης.

Από την άλλη πλευρά η ’ αποθήκευση’  του ελαιολάδου’  κυρίως στα ελαιοτριβεία, ’ ’ χωρίς’  βέβαια επιβάρυνση του παραγωγού αλλά και χωρίς καμμια νόμιμη ασφάλεια και διασφάλιση του, εγκυμονούν σοβαρούς’  κινδύνους’  από κλοπές, ’ πτωχεύσεις και φοροδιαφυγές που ’ ’ δυστυχώς από την περασμένη περίοδο άρχισαν να’  κάνουν εμφανώς την παρουσία τους!’ 

Σε πολλές’  περιπτώσεις είναι γνωστό ότι το ελαιοτριβείο λειτουργεί ως ’ αφανής μεσολαβητής, ’ προφανώς με το αζημίωτο, οπότε το τιμολόγιο εκδίδεται από τρίτη επιχείρηση ’ με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.