’ ’  7-1-10. Ελαιοκομία Ώρα Μηδέν!

Η εγκατάλειψη της καλλιέργειας έχει ήδη αρχίσει

 

Ενώ η συγκομιδή της’  ελιάς ’ βρίσκεται ήδη προς το τέλος της και ενώ τα δεδομένα ’ για την παραγωγή και ’ ’ την ποιότητα ’ δεν elaiones_kritis_200x300.jpgείναι καθόλου ευχάριστα, ακολουθούν και οι συνεχείς μειώσεις των τιμών για να ολοκληρώσουν την ήδη άσχημη κατάσταση και να την μετατρέψουν σε ’ απελπιστική για τους ελαιοπαραγωγούς.

Πράγματι, ’ η ’ γενικά αρνητική κατάσταση που επικράτησε ’ στην’  ελαιοκομία της χώρας τα τελευταία χρόνια,’  φέτος ’ επιδεινώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να την φέρει ’ στην κυριολεξία στην’  «ώρα μηδέν» προ της ολοκληρωτικής’  της κατάρρευσης!’ ’ ’ ’ 

Επομένως η λήψη αμέσων και αποτελεσματικών μέτρων δεν αποτελεί πλέον απλή σκοπιμότητα αλλά αδήριτη ανάγκη. Η νεοεκλεγείσα Κυβέρνηση έδειξε να έχει την πρόθεση να κάνει σοβαρές τομές στον Αγροτικό τομέα. Ζητούμενο όμως είναι το να ’ τις υλοποιήσει τελικά και να μην υποχωρήσει στις ορέξεις η τις πιέσεις ’ ’ ποικιλώνυμων μικρών και μεγάλων’ συμφερόντων!

Χαμηλές ’ τιμές,’  μικρή παραγωγή, άσχημη ’ ποιότητα!

Οι Τιμές παραγωγού, ’ ακολουθώντας την γενική καθοδική πορεία που άρχισαν από ’ τον ’ περασμένο’  Αύγουστο,’  υποχωρώντας συνεχώς’  έφτασαν στα τέλη του’  Δεκέμβρη,’  σύμφωνα με το «Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών» του ΣΕΔΗΚ ’ στα 2,0 € ’ για οξύτητα 0,3% , δηλαδή’  στα 1,85 €/κιλό για οξύτητα 0,8% που αντιστοιχεί’  στο εξαιρετικό παρθένο.

’ Όμως οι τιμές κατά’  το 2009’ ’  παρουσίασαν’  ’ και το’  χαμηλότερο γενικό’  επίπεδο αλλά και το χαμηλότερο ’ ιστορικό ρεκόρ ’ της τελευταίας 11ετίας ’ φθάνοντας ’ στο 1,82€ για οξύτητα 0.3 δηλαδή στο 1,67 € για το έξτρα παρθένο οξύτητας <0,8%.

Η παραγωγή’  που φέτος, όπως διαπιστώθηκε’  ήταν’  τελικά’  πολύ μειωμένη αντίθετα με τις προβλέψεις των Υπηρεσιών και dokimi_elaioladou_200x300.jpgτου ΥΑΑΤ που την παρουσίαζαν φέτος αρκετά υψηλή (348 χ.τ.),’  μειώθηκε’  δυστυχώς ακόμη περισσότερο. Βασικές αιτίες,’  οι σοβαρές’  δακοπροσβολές λόγω ληγμένων φυτοφαρμάκων αλλά και η’  καρπόπτωση’ ’  από’  καιρικά αίτια. Στην Κρήτη, που παράγει το 40% της χωράς’  εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή φέτος δεν θα υπερβεί τις 70.χ.τ.

’ Η Ποιότητα από την άλλη πλευρά,’  που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ένα διεθνώς γνωστό υψηλό επίπεδο, παρουσιάζεται φέτος σχετικά’  υποβαθμισμένη.’  Το μέσο επίπεδο’  οξύτητας στα ελαιουργεία της Κρήτης,’  κυμαίνεται φέτος στους 0,6 βαθμούς, ενώ ελαιόλαδα’  με οξύτητα 0,3%,’ ’  που άλλες χρονιές αποτελούσαν το 80% και πλέον της παραγωγής, φέτος’  αποτελούν ποσοστό’  χαμηλότερο του 10%.

Προφανής ’ αιτία και πάλι’  οι αυξημένες δακοπροσβολές λόγω φυτοφαρμάκων αλλά και λόγω παρατεταμένης καλοκαιρίας μέχρι και τον Δεκέμβριο!