Και τα Ελαιόδεντρα .....Ψηφίζουν!

 

Η ελαιοκομία απαιτεί ’ άμεσα και σοβαρά μέτρα,

’ διαφορετικά οδηγείται σε εγκατάλειψη!’  ’ ’ ’ ’ 

 

 

’  ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Η προεκλογική περίοδος,’  με τον πολύ στενό’  χρονικό της ορίζοντα και την φυσιολογική ένταση των προσπαθειών των Υποψηφίων να επικεντρώνεται σε θέματα γενικής και πολιτικής,’  δεν επέτρεψε τελικά να’  αναδειχθούν τόσο όσο θα έπρεπε θέματα και ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Ιδιαίτερα η ελαιοκομία που’  μαζί με τον Τουρισμό αποτελούν’  τους δυο κύριους οικονομικούς’  πυλώνες’  της Κρήτης και’  τα προβλήματα τους απασχολούσαν το τελευταίο διάστημα τα τοπικά ΜΜΕ αρκετά έντονα, στην προεκλογική περίοδο κάπως παραμερίστηκαν από άλλα’  γενικότερα’  που ενδεχόμενα να είναι και σοβαρότερα.

Ωστόσο’  η Ελαιοκομία φαίνεται να βρίσκεται σε’  ώρα μηδέν και αν δεν ληφθούν άμεσα και σωστά’  μέτρα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε εγκατάλειψη. Έτσι και τα ελαιόδεντρα δίδουν την δική τους εκλογική μάχη και ζητούν τα δικά τους μέτρα στήριξης.

Στα πλαίσια αυτά τώρα, την ύστατη ώρα,’  εμείς παραθέτουμε τελείως συνοπτικά μερικά από τα καίρια ζητήματα που απασχόλησαν τελευταία την ελαιοκομία και τις προτάσεις που κατά καιρούς υποστηρίχθηκαν από’  πολλούς Φορείς’  με στόχο οι Υποψήφιοι και τα κόμματα’  να’  διατυπώσουν τις’ ’  απόψεις, θέσεις’  και προτάσεις τους και’  προ των εκλογών η έστω και μετά από αυτές ανάλογα με τις θέσεις που θα έχουν στην κυβέρνηση η την αντιπολίτευση.

 

Απελπιστική’  η Κατάσταση

Η Ελαιοκομία στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Χώρα, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα που έχουν σωρευτεί από’  άστοχες Εθνικές ’ και Κοινοτικές πολιτικές. Η φετινή πτώση των τιμών στο 1,65 € που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 11/ετίας έχει’  εξουθενώσει τους μικρούς παραγωγούς και έχει οδηγήσει σε σκέψεις εγκατάλειψης του κλάδου

elaiokampos200x300.jpgΗ ’ άνοδος των τιμών τελευταία στα 2,50 €/κιλό δεν οφείλεται βέβαια στην Εθνική η Κοινοτική πολιτική’ ’  αλλά κυρίως στο ότι η αναμενόμενη νέα εσοδεία και διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και στην Κρήτη φαίνεται να είναι μάλλον χαμηλή.’ 

Ωστόσο η ’ πτώση τους ’ στα 2,30 €/κιλό’  πριν δυο μέρες καταδεικνύει’  ακριβώς την ύπαρξη και λειτουργία καρτέλ’  στον χώρο της διεθνούς αγοράς που θέλουν με διάφορα τεχνάσματα να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά και επιβάλλει’  ’ την ανάγκη να προστατευτούν οι παραγωγοί.’ 

Από την άλλη πλευρά η αδιαφανής και αναποτελεσματική χορήγηση των επιδοτήσεων του ποιοτικού παρακρατήματος, τα περίεργα παιγνίδια των Γραφείων με τα προγράμματα των Ελαιουργικών Φορέων, ’ οι δαπάνες και η ταλαιπωρία της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, τα προβλήματα εφαρμογής της δακοκτονίας με τα ληγμένα’  φυτοφάρμακα που φαίνεται δεν είναι άμοιρα των σημαντικών δακοπροσβολών της ερχόμενης παραγωγής σκιαγραφούν ένα τοπίο τελείως θολό για το μέλλον του κλάδου!’ 

Επομένως, ’ απαιτείται ύπαρξη σοβαρών και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας των τιμών παραγωγού’  αλλά και λήψη σειράς άλλων μέτρων ώστε ο κλάδος της Ελαιοκομίας να μπει στην θετική τροχιά που του αξίζει.

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για πρακτικούς λόγους μπορεί να χωριστούν στους τομείς των τιμών, των επιδοτήσεων και του κόστους παραγωγής.

 

Μέτρα για την Αγορά και τις Τιμές

mazoxtis200x300.jpg(α) Προστασία των τιμών παραγωγού με διατήρηση τους πάνω από ένα λογικό επίπεδο που να εξασφαλίζει’  την βιωσιμότητα και’ ’  ανάπτυξη του κλάδου. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες προς την ΕΕ ώστε να αυξηθούν οι ’ «τιμές αναφοράς» ’ για την έναρξη εφαρμογής της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης και να απλοποιηθούν δραστικά οι ’ διαδικασίες εφαρμογής του Μέτρου.

Οι τιμές αναφοράς που έχουν προταθεί από τον ΣΕΔΗΚ και Αγροτοσυνδικαλιστικους Φορείς στην Ελλάδα και Ισπανία για το έξτρα Παρθένο ( Οξυτ< 0,8 βαθμούς) δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 2,5 €/κιλό

 

(β), Εξυγίανση και διαφάνεια της αγοράς στο επίπεδο του παραγωγού και καταναλωτή. Η ψαλίδα μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή που φθάνει σήμερα στα 4-6 ευρώ πρέπει να κλείσει προς όφελος και των δύο.

 

Ο παραγωγός πρέπει να απεξαρτηθεί από τις πολυπληθείς,’  ποικιλώνυμες ’ επιχειρήσεις εμπορίας χύμα ’ που λειτουργούν σήμερα ως παράτυποι και φοροδιαφεύγοντες μεσάζοντες χωρίς να παρέχουν’  καμιά ασφάλεια για το προϊόν του.

 

Ο καταναλωτής πρέπει να’  διασφαλιστεί’  για την ποιότητα, την γνησιότητα και την προέλευση του προϊόντος που αγοράζει.’ 

 

(γ) Μέτρα προώθησης ’ τυποποίησης ’ ’ από Συν/κες και ιδιωτικές Επιχειρήσεις ’ ώστε η υπεραξία’  που προκύπτει από την πώληση τυποποιημένου να μένει στον τόπο’  στηρίζοντας την απασχόληση και τα εισοδήματα.’ 

mpoukalia200x300.jpgΈμφαση όμως πρέπει να δοθεί σε εταιρικές μορφές στις οποίες στην τυποποίηση θα συμμετέχει και ο παραγωγός ώστε και αυτός να απολαμβάνει’  ένα μέρος από την προστιθέμενη αξία της τυποποίησης.’ 

 

(δ) Χάραξη πολιτικής για τις πιστοποιήσεις,’  τις ’ αναγνωρίσεις αλλά και τους ελέγχους των πιστοποιημένων και ’ των προϊόντων προστεύομενης ονομασίας προέλευσης ( ΠΟΠ η ΠΓΕ) ’ ώστε τελικά οι διαδικασίες αυτές να λειτουργούν προς όφελος παραγωγού και καταναλωτή.

Για το ελαιόλαδο θα πρέπει να επιδιωχθεί η αναγνώριση ως ΠΟΠ ονομάτων που είναι’  αναγνωρίσιμα στην εθνική και διεθνή αγορά και καλύπτουν σημαντικές ποσότητες προϊόντος ώστε να είναι δυνατή η’  είσοδός τους στις μεγάλες’  διεθνείς αλυσίδες.

simapopkriti200x300.jpg(ε) Αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ «Κρήτη»’  η’  οποία’  ενώ υποστηρίχτηκε επί 5/ετία από ’ ’ όλους τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και αρκετούς της ΝΔ αλλά και το σύνολο των Φορέων της Αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες ’ και ’ ’ Δήμους) ’ και των Συν/κων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του νησιού’  αλλά και από όλους τους Συλλόγους των Κρητικών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, τελικά απορρίφθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με αιτιολογίες που δεν αντέχουν ούτε στην κοινή λογική και’  αποδεικνύουν ότι οι πραγματικοί λόγοι’ ’ ’  σχετίζονται με την εξυπηρέτηση’  διαφόρων μικρών αλλά και μεγάλων συμφερόντων.

Έτσι, τώρα αναμένεται η λύση να δοθεί από την νέα Κυβέρνηση η το Συμβούλιο της Επικρατείας!’ 

 

’ Μέτρα ’ ’ Εθνικής και Κοινοτικής Πολιτικής

Τα μετρά που απαιτούνται στον τομέα της Εθνικής και Κοινοτικής πολιτικής είναι πολλά και σοβαρά. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

(α) Κατάργηση των παρακρατημάτων που γίνονται κάθε χρόνο με αποφάσεις της Κυβέρνησης και αφαιρούν 7-8% από τις επιδοτήσεις όλων των ελαιοπαραγωγών και διανέμονται κατά τρόπο αδιαφανή και αναποτελεσματικό ’ σε λίγους ευνοούμενους.

Οι παρακρατήσεις αυτές θα πρέπει να μειωθούν δραστικά ώστε το καθαρό ποσό που εισπράττουν οι παραγωγοί να αυξηθεί κατά 5% τουλάχιστο ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να αναλωθεί για δράσεις που θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην ποιότητα και την εμπορία.

(β) Οι παραγωγοί πρέπει να απαλλαχθούν ’ πλήρως από το κόστος’  ενεργοποίησης των δικαιωμάτων’  της ενιαίας ενίσχυσης και η όλη διαδικασία πρέπει να απλοποιηθεί.

(γ) Με την επικείμενη νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ θα πρέπει να υποστηριχθούν αλλαγές που να περιορίζουν τις πολύ υψηλές και να αυξάνουν τις χαμηλές επιδοτήσεις. Στις επιδοτήσεις της τάξεως των 100 έως και 300 χιλ ευρώ που είδαμε και στην Ελλάδα πρέπει να επιβληθούν ισχυρά παρακρατήματα ώστε με αυτά να’ ’  στηριχθούν τα προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και της εμπορίας’  και τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των Συν/κων Οργανώσεων. Οι παρακρατήσεις για τους μικρούς παραγωγούς πρέπει να περιοριστούν η εξαλειφθούν.’  ’ ’ 

 

’ Μέτρα για ’ το Κόστος Παράγωγης

Ενώ οι τιμές του ελαιολάδου’  κατεβαίνουν’  οι τιμές των λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και των άλλων’  γεωργικών εφοδίων αναβαίνουν θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του παραγωγού. Άρα απαιτείται και εδώ η άμεση λήψη μέτρων μερικά από τα οποία είναι:’ ’ 

 

(α) Οι παραγωγοί θα πρέπει να ’ απαλλαχθούν πλήρως από το κόστος της δακοκτονίας της οποίας η εφαρμογή θα πρέπει να αναδιοργανωθεί πλήρως και να ανατεθεί κατά ωμέγα μέρος στους τοπικούς Φορείς. ’ 

Οι προμήθειες των φαρμάκων θα πρέπει να γίνονται στην περιφέρεια έγκαιρα’  με την ευθύνη των Φορέων που εποπτεύουν και εφαρμόζουν την δακοκτονία.’ 

 

(β) Απαιτούνται δραστικές παρεμβάσεις στην αγορά των αγροτικών εφοδίων και ιδιαίτερα των λιπασμάτων ώστε να’  παύσουν τα καρτέλ και οι τιμές να διαμορφωθούν σε λογικά επίπεδα