Συμπεράσματα και Προτάσεις

Ανάδειξης’  Μνημειακών Ελαιοδέντρων

Προτάσεις για ανακήρυξη και άλλων Μνημειακών.

Νέες εκδηλώσεις στους’  Δήμους’  Ρούβα, Ζαρού και Γόρτυνας

’ ’ ’ ’ ’ ’  Μεγάλη ήταν η επιτυχία και πολύ σημαντικές’  οι’  προτάσεις’  και τα συμπεράσματα που πρόεκυψαν κατά τις εκδηλώσεις για την «Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Μνημειακών Ελαιοδέντρων» που πραγματοποιηθήκαν ’ Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου’  στους χώρους των Μνημειακών Ελαιοδέντρων Βουβών, Καντάνου και Π. Ρουμάτων και στην Έκθεση σύγχρονης Τέχνης στο Δρομόνερο.

Στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος 100 και πλέον άτομα μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν άνθρωποι των Γραμμάτων, της Επιστήμης αλλά και απλοί ευαισθητοποιημένοι πολίτες προερχόμενοι κυρίως από τους’  Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου αλλά και τον Ν. Ηρακλείου

Οι εκδηλώσεις’  αυτές, που’  οργανώθηκαν’  από τον ΣΕΔΗΚ, την Νομαρχία Χανίων’  και τους Δήμους Βουκολιών, Καντάνου και Κολυμβαρίου, θα συνεχιστούν με ανάλογες που θα γίνουν τον Οκτώβριο στους Δήμους Ζαρού, Ρούβα και Γόρτυνας στο Ηράκλειο. ’ 

Βασικοί στόχοι των εκδηλώσεων αυτών ήταν:

•ü’ ’ ’ ’  Η ενημέρωση του κοινού για το έργο που έχει επιτελεστεί από τον ΣΕΔΗΚ και τους Δήμους στον τομέα της’  ανάδειξης και αξιοποίησης των Μνημειακών Ελαιόδεντρων της Κρήτης

•ü’ ’ ’ ’  Ο σχεδιασμός συντονισμένων δράσεων και ενεργειών για την’  επισήμανση, ’ επιλογή και ’ ανακήρυξη και άλλων παρόμοιων’  ελαιοδέντρων στο προσεχές μέλλον.

•ü’ ’ ’ ’  Η ευαισθητοποίηση των παραγόντων και του κοινού ’ για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της’ ’  αξιοποίησης των Μνημειακών Ελαιόδεντρων για την ανάπτυξη του Τουρισμού στην ενδοχώρα και την προβολή της πολιτιστικής και υγιεινής αξίας του Κρητικού ελαιόλαδου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ’ 

Από τις εισηγήσεις και συζητήσεις που έγιναν’  στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα κυριότερα από τα οποία ήταν τα εξής:

•ü’ ’ ’ ’  Τα Μνημειακά Ελαιόδεντρα της Κρήτης ’ που έχουν’  ηλικία δυο έως τριών χιλιάδων ετών, παρουσιάζουν ιδιαίτερη αισθητική η’  συνδέονται με την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου ’ ’ ’ αποτελούν πολύτιμα ’ στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και θα πρέπει να επισημανθούν, καταγραφούν και προστατευτούν.

•ü’ ’ ’ ’  Η ανάδειξη και ’ προβολή των ’ Μνημειακών Ελαιοδέντρων σαν στοιχείων με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και ιστορική αξία μπορεί να εμπλουτίσει’  τα τουριστικά αξιοθέατα’  του νησιού και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Τουρισμού στην ενδοχώρα.

•ü’ ’ ’ ’  Η ανάδειξη των Μνημειακών Ελαιοδέντρων’ ’ ’  σαν ζωντανών αποδεικτικών στοιχείων της χιλιόχρονης παρουσίας της Ελιάς στο νησί μπορεί να συμβάλλει σημαντικά’  στην προβολή της’  ιδιαίτερης πολιτιστικής,’  υγιεινής και ποιοτικής αξίας του Κρητικού ελαιόλαδου

•ü’ ’ ’ ’  Τα ’ Μνημειακά Ελαιόδεντρα θα πρέπει να αναδειχτούν ’ κατά τρόπο συντονισμένο με ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου τους συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, με εξασφάλιση της’ ’  επισκεψιμότητας’  τους και ενιαία προβολή τους’  με επί’  τόπου, έντυπη και ηλεκτρονική προβολή.

’ ’ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με βάση τα συμπεράσματα αυτά προτάθηκε όπως οι δράσεις που θα γίνουν στο εξής θα πρέπει να είναι συντονισμένες και να κινηθούν στα εξής πλαίσια:

1. Οι δράσεις’  αναγνώρισης’  και άλλων Μνημειακών δέντρων’  θα πρέπει να γίνονται με βάση την διαδικασία που προτάθηκε ’ στην ημερίδα η οποία περιλαμβάνει:

(α).Σύνταξη και υποβολή στον ΣΕΔΗΚ από ενδιαφερόμενους Δήμους, Φορείς η άτομα, σχετικού «Δελτίου Υποψηφιότητας» του οποίου σχέδιο παραδόθηκε στους μετέχοντες στην Ημερίδα και το οποίο ακολουθεί μετά το κείμενο.

(β).Επιλογή των υποψήφιων Μνημειακών ελαιοδέντρων που πληρούν τις προϋποθέσεις’  και ’ επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων τους από ειδική Επιτροπή και ανακήρυξη τους ως Μνημειακών

2. Οι δράσεις ανάδειξης των ήδη αναγνωρισμένων’  θα περιλαμβάνουν προβολή τους με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, καθιέρωση βραβεύσεων’  κατά κατηγορία’  χαρακτηριστικών (Αισθητικά, Μορφολογικά, Πολιτιστικά’  κ.α.) και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου τους κατά τρόπο συμβατό με το περιβάλλον και την ιστορικότητα των δέντρων.

3. Οι δράσεις αξιοποίησης των ανακηρυγμένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν ’ έργα αύξησης της επισκεψιμότητας τους που θα περιλαμβάνουν βελτίωση δρόμων προσπέλασης,’ ’  διευκόλυνση ατομικών’ ’  και ομαδικών επισκέψεων κ.α .

’ ’ ’ ’  ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΑ

Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις επισκέφθηκαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα Μνημειακά Ελαιόδεντρα στις Βούβες,’  Κάντανο και Π. Ρούματα ’ καθώς και την Έκθεση «Ελαίας Γη» στο Δρομόνερο, ’ με αυτοκίνητα Ι.Χ. αλλά και ’ με πούλμαν που αναχώρησε στις 08.30 από τα Χανιά μεταφέροντας 40 περίπου’  ενδιαφερόμενους. Κατά την διαδρομή, τους επισκέπτες ενημέρωσε ο Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ κ. Νικ. Μιχελάκης για τον ΣΕΔΗΚ και το έργο του γενικότερα και ειδικότερα για τα Μνημειακά Ελαιόδεντρα. ’ 

Στην Μνημειακή Ελιά των’  Βουβών

’ mnimiakivouves200x300.jpgΟι επισκέψεις άρχισαν από την γνωστή πλέον και αρκετά προβεβλημένη Μνημειακή Ελιά των Βουβών όπου, μετά από σχετικές φωτογραφήσεις μπροστά στο με ιδιαίτερη αισθητική ελαιόδεντρο των Βουβών τους επισκέπτες υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ κ. Μαρινάκης, η Αντινομάρχης Χανίων κ. Παπαμαρκάκη καθώς και οι Δήμαρχοι Κολυμβαρίου κ. Πολυχονίδης, Βουκολιών κ. Μπομπολακης, και Καντάνου κ. Δασκαλάκης, οι οποίοι καλωσόρισαν τους επισκέπτες’  αναλύοντας την σημασία και σκοπιμότητα της ανάδειξης και αξιοποίησης των Μνημειακών Ελαιόδεντρων ’ για την ανάπτυξη του εσωτερικού Τουρισμού αλλά και την προβολή του Κρητικού Ελαιολάδου.

Ο κ. Πολυχρονίδης,’  ως Δήμαρχος του Δήμου’ ’  Κολυμβαρίου στην περιοχή του οποίου βρίσκεται το δέντρο, αναφέρθηκε αναλυτικότερα στην ιστορία ανάδειξης του δέντρου, στις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο του, στις επισκέψεις επισήμων αλλά και απλών ανθρώπων που γίνονται κάθε χρόνο στο δέντρο είτε αυτόνομα είτε ομαδικά με πούλμαν και τουριστικά τραινάκια’ ’  και ανέρχονται όπως είπε σε 15-20 χιλιάδες τον χρόνο.

Στην Έκθεση «Ελαίας Γή» στο Δρομόνερο

Ακολούθησε μετά,’  στο δρομολόγιο ’ προς ’ Κάντανο, ’ ’ στάση στο Δρομόνερο για επίσκεψη’  στην πρωτότυπη και πολύ enekthesielaias200x300.jpgσημαντική Έκθεση « Ελαίας Γη» που λειτουργεί εκεί από το Καλοκαίρι. Η Έκθεση έχει οργανωθεί με ’ την επιμέλεια και φροντίδα του Ιδρυτή της Ζωγράφου κ. Ιωάννη Αρχοντακη’  ο οποίος υποδέχτηκε τους επισκέπτες και τους ενημέρωσε για την ιστορία της μετατροπής του παλαιού ελαιοτριβείου του πατερά του, σε ένα πρωτότυπο και θαυμάσιο’  Εκθετήριο έργων τέχνης που φέτος φιλοξενεί πάνω από 200 έργα τέχνης,’  70 περίπου Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Οι επισκέπτες έμειναν έκπληκτοι για το έργο που έχει δημιουργηθεί’  σε ένα τέτοιο χώρο που μάλιστα βρίσκεται έξω από τα όρια της πόλης αλλά μέσα στην ύπαιθρο αγναντεύοντας τα δάση των ελαιώνων που απλώνονται απέναντι του.’ ’ ’ 

ekthesi2f200x300.jpg

ekthesi4f200x300.jpg

ekthesi3f200x300.jpg

Στην Μνημειακή Ελιά της Καντάνου

Στην συνέχεια οι επισκέπτες, κινούμενοι με το Πούλμαν και με ΙΧ,’  έφθασαν στον οικισμό Ανισαράκι της’  Καντάνου όπου τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος κ. Δασκαλάκης και αρκετοί’  Δημοτικοί Σύμβουλοι. Οι επισκέπτες εκεί είχαν την ευκαιρία να enmnimkandanou200x300.jpgθαυμάσουν και να φωτογραφήσουν την Μνημειακή’  Ελιά «Αγ. Γεωργίου»’  αλλά και τα άλλα’  πολυάριθμα χιλιόχρονα’ ’  ελαιόδεντρα’  που υπάρχουν εκεί’  σχηματίζοντας τον πιο αρχαίο συμπαγή ελαιώνα’  της Μεσογείου.

Τους επισκέπτες ενημέρωσαν ο Δήμαρχος και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κουκουβιτακης σχετικά με την ιστορία της ανάδειξης του ελαιόδεντρου αυτού το οποίο όπως παρατήρησαν ανήκει στα δέντρα που παλαιότερα ονομαζόταν τοπικά «δεκαοχτούρες» γιατί παρήγαγαν 18 μιστατα λάδι καθένα,’  ποσότητα που ισοδυναμούσε με 220 περίπου κιλά.

Στην Μνημειακή Ελιά των Παλαιών Ρουμάτων

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με επιστροφή στα Παλαιά Ρουματα και επίσκεψη της θαυμάσιας Μνημειακής Ελιάς που υπάρχει μέσα στο χωριό, περιβαλλόμενη από αρκετές άλλες ανάλογης εμφάνισης.

enpalroumata200x300.jpgΤους επισκέπτες υποδέχτηκε ο Δήμαρχος κ. Μπομπολάκης ο οποίος τους ενημέρωσε σχετικά με την ιδιαιτερότητα του δέντρου το οποίο χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη σπηλαίωση (κουφάλα) που χωράει 6-7 άτομα.

Η Ελιά’  αυτή, όπως είπε, είναι ιστορική’  γιατί η «κουφάλα» της αποτέλεσε χώρο καταφυγής καταδιωκόμενων, αλλά και’  κρυφών συναντήσεων παραγόντων του χωριού όπου συνεδρίαζαν για να αποφασίσουν για την στάση του χωριού έναντι των κατακτητών κ.α.

’ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ’ Π. ΡΟΥΜΑΤΑ ’ 

Μετά τις επισκέψεις ακολούθησε η πραγματοποίηση της προγραμματισμένης Ημερίδας στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου στα Παλαιά Ρούματα όπου με συντονισμό του Προέδρου του ΣΕΔΗΚ και Δημάρχου Ρέθυμνου κ, Μαρινάκη παρουσιαστήκαν οι εξής εισηγήσεις.

•ü’ ’ ’ ’  Απαρχές της παρουσίας του δέντρου της Ελιάς στην Κρήτη. Από τα απολιθωμένα φύλλα στα Μνημειακά Ελαιόδεντρα (Δρ. Ανάγια Σαρπάκη, ’ Αρχαιολόγος, ’ Αρχαιοβοτανολόγος).

•ü’ ’ ’ ’  Εργασίες ανάδειξης Μνημειακών ελαιοδέντρων Κρήτης-Προτάσεις για’  μελλοντικές δράσεις.( Δρ. Νίκος Μιχελάκης- Επιστ. Σύμβουλος ΣΕΔΗΚ.)

•ü’ ’ ’ ’  Προγράμματα για ανάδειξη και’  αξιοποίηση των’ ’  Μνημειακών (Στράτος Μηλιδάκης Δ/ντης Τμ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΟΑΔΥΚ)

imeridapalroumata200x300.jpgΑκολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους για την πάρα πέρα εξελιξη του θέματος των Μνημειακών Ελαιόδεντρων’ ’  ενώ ο κ. Σαββάκης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμαρίου παρουσίασε τις δραστηριότητες του Δικτυού Πολιτιστικών Συλλόγων.

Ο κ. Μαρινάκης συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των εκδηλώσεων υπογράμμισε ότι, ’ τα Μνημειακά Ελαιόδεντρα αποτελούν πράγματι ένα πολύτιμο στοιχείο της πολιτιστικής μας Κληρονομιάς που οφείλουμε να το προστατέψουμε και’  αναδείξουμε προς όφελος και του Τουρισμού αλλά και της Ελαιοκομίας. Πρέπει όμως, ’ όπως τόνισε, ’ ’ οι ενδιαφερόμενοι με το θέμα να συνεργαστούν ώστε οι δράσεις τους να μην ’ είναι ανεξάρτητες αλλά’  συντονισμένες. Ο ΣΕΔΗΚ που ’ πρώτος ασχολήθηκε με το θέμα έχει ήδη αποκτήσει σημαντική ’ εμπειρία η οποία πρέπει ’ να αξιοποιηθεί.

’ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΕΔΗΚ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΑ

Ο ΣΕΔΗΚ στα πλαίσια προγραμμάτων του σε συνεργασία με τους Δήμους Μέλη του έχει ήδη πραγματοποιήσει’  μια σειρά από εργασίες’  επισήμανσης, καταγραφής,’  ψηφιοποίησης και ανάδειξης ’ 10 Μνημειακών Ελαιόδεντρων στην Κρήτη, ’ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα ελαιόδεντρα στις Βούβες , την Κάντανο και τα Π. Ρούματα, στον Σαμωνά Αποκορώνου, στην Γέννα Συβρίτου, στο Κ. Τριπόδο Γεροποτάμου, την Γόρτυνα Μεσσαράς, την Παλιάμα Ζαρού, την Πανασό Ρούβα, και το Καβούσι Ιεράπετρας.

Οι εργασίες ανάδειξης που έγιναν περιλαμβάνουν μια αρκετά πλήρη καταγραφή με λεπτομερείς μετρήσεις των μορφολογικών χαρακτηριστικών του κορμού και περιγραφή της θέσης, του ιδιοκτήτη και της σχέσης του δέντρου με την Ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου.’  Μετά την καταγραφή ακολούθησε δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος χωρικής προβολής με’  μεγάλες εικονογραφημένες’  έγχρωμες ενημερωτικές πινακίδες αλλά και πινακίδες οδικής σήμανσης.

Παράλληλα, τα δέντρα αυτά, μαζί και με άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τον’  Πολιτισμό της Ελαιοκομίας στην Κρήτη περιλήφθηκαν σε ντοκιμαντέρ (DVD) ,’  σε ειδική ’ ιστοσελίδα και σε βιβλίο που δημιουργήθηκαν από τον ΣΕΔΗΚ με τον γενικό τίτλο ο «Πολιτισμός της Ελιάς στην Κρήτη».

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ’ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ

Οι Δήμοι, οι Συλλογικοί Φορείς η τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ανακήρυξη κάποιου συγκεκριμένου ελαιοδέντρου ως Μνημειακού θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλλουν στον ΣΕΔΗΚ’ ’  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Δελτίο που ακολουθεί.

Τα στοιχεία αυτά θα εξεταστούν από’ ’  Επιτροπή Ειδικών η οποία θα αποφασίσει εάν το προτεινόμενο δέντρο πληρεί τις’  απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να’  χαρακτηριστεί καταρχήν ως Υποψήφιο.

Στην συνέχεια Μέλη της Επιτροπής θα μεταβούν και θα εξετάσουν επί τόπου τα στοιχεία που υποβληθήκαν και θα συμπληρώσουν τον Φάκελο της υποψηφιότητας του Δέντρου και με τυχόν αλλά που θα επισημανθούν η θα παρουσιαστούν από τους ενδιαφερόμενους. Ακολούθως η Επιτροπή θα υποβάλλει την τελική πρόταση της’  στο ΔΣ του ΣΕΔΗΚ το οποίο και θα προβεί στην τελική έγκριση και ανακήρυξη του δέντρου ως Μνημειακού.

Μετά την ανακήρυξη ο ΣΕΔΗΚ θα αναγράψει το συγκεκριμένο δέντρο στον Κατάλογο των Μνημειακών ελαιόδεντρων Κρήτης που’  ήδη ανέρχονται σε 10 και σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους θα προβούν σε ενέργειες επιτόπιας και δημόσιας ανάδειξης και προβολής’  του ελαιόδεντρου.

Μεταξύ των ενεργειών’  αυτών θα περιλαμβάνεται η δημιουργία ενημερωτικών και οδικών πινακίδων’  σήμανσης και επιτόπιας προβολής του δέντρου,’  η δημοσίευση της ανακήρυξης στα ΜΜΕ και στις ’ ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ’  «Ο πολιτισμός της Ελαιοκομίας στην Κρήτη» www.polelia.gr

Παράλληλα με τις ενέργειες αυτές Ο ΣΕΔΗΚ σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους Δήμους και άλλους Φορείς θα προωθήσουν έργα ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και βελτίωσης της οδικής προσπέλασης εφόσον απαιτείται.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ’  ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΝΤΡΟΥ: (αν υπάρχει) .......................................................................

ΘΕΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ

Νομός’  .................................................. Δήμος ..................................................

Δημοτικό διαμέρισμα: .................................Τοποθεσία ..........................................

Υψόμετρο ...........................

Συντεταγμένες ( με GPS).................................’ ’  ...........................................

Πλησιέστερος οικισμός...........................................

Συνολική απόσταση από πλησιέστερο οικισμό (χλμ)’  ..................... που περιλαμβάνει:

ασφαλτόδρομο (χλμ.)............ + χωματόδρομο (χλμ.)............ + Μονοπάτι (χλμ.) ...............

(αναγράφονται ’ μόνο οι αποστάσεις για το είδος του δρόμου που υπάρχει)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο ...............................................................................

Τηλέφωνα: ...........................................................................................

Φαξ: ..................................................E-mail: ............................................

Ημερομηνία’ ’  σύνταξης ...................................................

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

’  Καταγράφονται οι διαστάσεις του δέντρου που λαμβάνονται με μετροταινία στα εξής σημεία:

1.Περίμετρος του δέντρου στην βάση του κορμού (Πβ) =.........................

2Περίμετρος του δέντρου σε ύψους 80 εκ από το έδαφος (Π80) = .................

3.Μεγαλύτερη και η μικρότερη διάμετρος του κορμού σε υψος80 εκ.

’ Μεγαλύτερη’  διαμ. = ............. ’ ’ Μικρότερη διάμ. =........................

Σημείωση: Για τις μετρήσεις είναι απαραίτητα δυο άτομα. Η περίμετρος μετράται με άπλωμα της ταινίας γύρω από τον κορμό κατά τρόπο’  ώστε να ακολουθεί τις βασικές προεξοχές και εσοχές του’ ’ 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναφέρονται πληροφορίες από δημοσιεύματα, συγγράμματα, τοπικές εκδόσεις η ονομαστικές προφορικές αναφορές’  από’  κατοίκους της περιοχής κλπ για τις σχέσεις του δέντρου με ’ την ιστορία, την θρησκεία, και τις παραδόσεις της περιοχής.

Αναφέρονται επίσης, αν υπάρχουν,’  αρχαίοι οικισμοί στην περιοχή του δέντρου ’ (μέχρι 5χλμ), ’ με τα κυριότερα στοιχεία τους (όνομα, περίοδος που άκμασαν και τυχόν ευρήματα σχετιζόμενα με ελιά η ελαιόλαδο)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

’ Αναφέρονται, αν υπάρχουν, κοντά στο δέντρο παραδοσιακές κατασκευές, όπως ξερολιθιές,’  ελαιουργικά κτίσματα (παλιά τριβεία, ελαιοτριβεία κλπ) ’ τα οποία αξίζει να διατηρηθούν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Παραδίδονται 6’  ηλεκτρονικές φωτογραφίες σε CD η’  στέλνονται στο info@sedik.gr’  οι οποίες λαμβάνονται ως εξής:

1.Μια από απόσταση 10 μέτρων περίπου από το δέντρο, ’ στην οποία να φαίνεται το δέντρο ολόκληρο. Η φωτό αυτή’  καταγράφεται ’ στο ηλεκτρονικό αρχείο της με το όνομα: «Γενική».’ 

2.Τεσερις τραβηγμένες από κοντά ώστε να φαίνεται καλά ο κορμός και οι λεπτομέρειες του, μια’  από κάθε πλευρά του ορίζοντα που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά αρχεία τους με τα ονόματα:’  Ανατολή, Δύση, Βορράς και Νότος.

3.Μια τραβηγμένη από την πλατύτερη πλευρά του’  κορμού’  στην οποία μπορεί να υπάρχουν και πρόσωπα κοντά στον κορμό για να γίνεται σύγκριση.

ΧΑΡΤΗΣ:

Επισυνάπτεται (εάν υπάρχει) τμήμα τοπογραφικού στο οποίο να φαίνεται σημειωμένη η θέση του δέντρου

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναγράφεται ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του δέντρου και ’ οι προθέσεις τους’  για παραχώρηση του’  στον Δήμο ’ με ή χωρίς αντάλλαγμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

Αναφέρονται τα έργα που απαιτούνται για την ανάπλαση του χώρου γύρω από το δέντρο.

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ

Αναφέρεται αν η’  επίσκεψη του δέντρου είναι εφικτή με αυτοκίνητο και αν όχι’  πόσα χιλιόμετρα δρόμου απαιτούνται για την προσέγγιση αυτοκινήτου μικρού η πούλμαν