ΚΑΠ. Μεγάλη περικοπή’ ’  επιδοτήσεων προτείνει η ΕΕ

Στενότητα προϋπολογισμού και’  διαφωνίες’  μεταξύ των χώρων’  χαρακτηρίζουν τις συζητήσεις

12-06-09

Αντιμέτωποι με μια σημαντική’  μελλοντική’  περικοπή των επιδοτήσεων βρίσκονται οι Υπουργοί Γεωργίας της’  ΕΕ που συζητούν αυτό το εξάμηνο το μελλοντική των επιδοτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μεταξύ το 2013 όποτε’  τελειώνει ο τρέχων προϋπολογισμός.

Η συζήτηση, σύμφωνα με δήλωση της Επιτρόπου Mariann Fischer Boel, χαρακτηρίζεται από εντάσεις που εστιάζονται στο ύψος του προϋπολογισμού της ΕΕ και τις χαμηλές τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους.

Προς το παρόν η ΚΑΠ είναι η πολιτική που απορροφά 55.800 εκατ. ευρώ ποσό που αποτελεί το μισό του Κοινοτικού προϋπολογισμού με την’  Ισπανία να είναι η δεύτερη χωρά με ύψος απορρόφησης με 6.681 εκατ. ευρώparliament1.jpg

H Επίτροπος κ.’  Boel υποστήριξε ότι είναι αναγκαίο να διατηρήσουμε μια ΚΑΠ ισχυρή και’  στα πλαίσια αυτά σημείωσε ότι « Η οικονομική κρίση θα είχε διαλύσει πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις αν δεν υπήρχαν οι άμεσες ενισχύσεις που αποτέλεσαν μια ασπίδα προστασίας

Αναμφίβολα, σύμφωνα με την κ.’  Boel, στο μελλοντική θα πρέπει να σκεφθούμε την μεγαλύτερη «διαφοροποίηση» δηλαδή την αύξηση των περικοπών των ενισχύσεων,’  για να διοχετεύσουμε’  τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν σε άλλες πολιτικές της υπαίθρου, που θα συγχρηματοδοτούνται από τις Χώρες μελή και θα έχουν σαν’  στόχο να’  δημιουργήσουν προϋποθέσεις για δραστηριότητες διαφορετικές η συμπληρωματικές.

Η’  "διαφοροποίηση" υπήρξε ένα από τα σημεία έντονης πολεμικής της αναθεώρησης της ΚΑΠ’  γιατί συμφωνά με την ΕΕ, αυτή η μείωση θα εφαρμοστεί στο 10% των αμέσων ενισχύσεων το 2012, για τους παραγωγούς που παίρνουν’  περισσότερα από 5.000’  ευρώ (και αφόρα το 23%’  των Ισπανών αγροτών).

Η Σουηδία, η Δανία και η Αγγλία’  υποστήριξαν ότι πρέπει να αυξηθεί η περικοπή, προκειμένου να κατευθυνθούν τα χρήματα’  σαν "αντιστάθμιση"’  σε άλλους τομείς που επιβαρύνει η παράγωγη’  όπως το περιβάλλον, όπως υποστήριξε η Υπουργός της Δανίας κ.’  Eva Kjer Hansen.

Αντίθετα’  η Υπουργός της Ολλανδίας κ.’  Gerda Verburg και της Γερμανία κ. Ilse Aigner, αντιτάθηκαν στην αύξηση της «διαφοροποίησης» και υποστήριξαν ότι πρέπει να υπάρχουν οχυρές άμεσες ενισχύσεις.’ 

’ Παράλληλα η Γαλλία και η Ισπανία τέθηκαν επικεφαλείς μιας ομάδας χωρών που παραδοσιακά απορρίπτουν κάθε ιδέα μείωσης των ενισχύσεων.

Η Ολλανδή Υπουργός’  πρόσθεσε ότι η παραγωγή και η υποστήριξη των τροφίμων πρέπει να βρίσκονται’  "στην καρδιά " των συζητήσεων για το περιβάλλον’  και ότι ο αγροτικός προϋπολογισμός "πρέπει να μείνει τουλάχιστο όπως είναι τώρα.