’ ’ ’ ’ ’ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Βελτίωση Ποιότητας και Προστασία Περιβάλλοντος

στους Ελαιώνες των Ορεινών Δήμων Κρήτης.

 

Τις βασικές διαπιστώσεις και επισημάνσεις αλλά και τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που προέκυψαν από Ημερίδα που οργανώθηκε στην Κάντανο Χανίων ,στις 01-06-08, με θέμα την βελτίωση ποιότητας και προστασίας περιβάλλοντος στους ελαιώνες των Ορεινών Δήμων Κρήτης, ανέφεραν σε σχετικό Υπόμνημά τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εκπρόσωποι Ορεινών Δήμων, του ΣΕΔΗΚ , του ΣΠΑΚΕ , των Νομαρχιών’  και ΤΕΔΚ Κρήτης που συμμετείχαν στην Ημερίδα. Το Υπόμνημα αυτό, με αρ.πρωτ.146/30-6-08’  έχει ως εξής :’ ’ ’ ’ ’ 

 

’ ’ ’ ’  Κύριε Υπουργέ

’ ’ ’  Τα προβλήματα της βελτίωσης της ποιότητας του ελαιολάδου και της προστασίας του περιβάλλοντος’  στους ελαιώνες των Ορεινών Δήμων της Κρήτης’  εξετάσθηκαν πρόσφατα σε Ημερίδα που οργανώθηκε στην Κάντανο’  Χανίων’  με’  συμμετοχή’  εκπροσώπων’  των’  Ορεινών Δήμων’  της Κρήτης,’  του ΣΕΔΗΚ ( που εκπροσωπεί 60 Δήμους της Κρήτης)’  του ΣΠΑΚΕ ( που εκπροσωπεί 12 ΕΑΣ και Συν/σμους της Κρήτης)’ ’  των Νομαρχιών και’  ΤΕΔΚ Κρήτης.

____.jpgΤις’  βασικές διαπιστώσεις και επισημάνσεις’  που προέκυψαν από την Ημερίδα αυτή καθώς και τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν για την’  αντιμετώπιση των προβλημάτων, σας εκθέτουμε στην συνέχεια με την παράκληση όπως τις εξετάσετε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων’  και των δυνατοτήτων που σας παρέχονται από την’  Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία και’ ’  λάβετε’  τις’  κατάλληλες’ ’  αποφάσεις’  για’  την υλοποίηση τους’ ’ ’ ’ ’ 

 

 

’ Α.’  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜAΝΣΕΙΣ’ 

’ Οι παραδοσιακοί ελαιώνες των ποικιλιών της’  Μαστοειδούς (που φέρεται με τα ονόματα Τσουνάτη στα Χανιά και Ρέθυμνο και Μουρατοληά στο Λασίθι)’ ’  και της Θρουμποληάς (που φέρεται με τα ονόματα (Χονδροληά η Θρουποληά στο Ρέθυμνο και Χονδροληά στο Ηράκλειο)’  στις περιπτώσεις που αποτελούνται από δέντρα’  υψηλόκορμα που συγκομίζονται με φυσική πτώση,’  σχετίζονται με δύο σημαντικά προβλήματα που έχουν σχέση με την ποιότητα και το περιβάλλον.

 

-’  Πρώτον’  παράγουν’  ελαιόλαδο υποβαθμισμένης’  ποιότητας’  που στην πλειονότητα του’  κατατάσσεται στην κατηγορία Lampante’  (οξύτητα πάνω από 2%)’  και’  διατίθεται σε τιμές 30-50% χαμηλότερες του εξαιρετικού Παρθένου με’  συνέπεια απώλεια ανάλογου’ ’ ’  ποσοστού’  εισοδήματος για’  τους ελαιοπαραγωγούς.

 

- Δεύτερον, ενώ’  αποτελούν,’ ’ σχεδόν κάθε χρόνο,’ ’ ’  μόνιμα θύματα’  σοβαρών’  ζημιών από’  πυρκαγιές, χιονοπτώσεις’  και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα,’  δέχονται σε κάποιο ποσοστό και’  ακραίες’  παρεμβάσεις φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας με συνέπεια σημαντικές επιβλαβείς’  επιπτώσεις’  στο’  φυσικό και’  ανθρώπινο περιβάλλον.

 

Κατά συνέπεια,’  οι ελαιώνες αυτοί’  είναι φανερό ότι’  αντιμετωπίζουν ’ ’ προβλήματα’  σημαντικής’  Ποιοτικής αλλά’  και Περιβαλλοντικής’  διάστασης.’ ’ ’ 

 

Οπωσδήποτε, πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στους’  προβληματικούς’  λόγω μεγέθους και ύψους’  Ελαιώνες’  Μαστοειδούς και Θρουμποληάς υπάρχουν και ελαιώνες’  με δέντρα που έχουν ηλικία χιλιάδων ετών με’  ιδιαίτερη αισθητική εμφάνιση’  και σημαντική’  ιστορική και κοινωνική σημασία. Οι Ελαιώνες αυτοί’  ασφαλώς’  αξίζει’  να εξωραϊστούν’  και να’  διατηρηθούν’  ως’  Μνημειακοί Ελαιώνες.’ 

 

’ 1.Προβλήματα Ποιότητας

’ Από τα υψηλόκορμα’  δέντρα των παραδοσιακών ελαιώνων’  των ποικιλιών της’  Μαστοειδούς και’  της Θρουμποληάς που συγκομίζονται με φυσική πτώση του ελαιοκάρπου’ ’  παράγεται ελαιόλαδο’  υποβαθμισμένης’  ποιότητας.

Αυτό φαίνεται σαφώς’  και από τα στοιχεία των Ελαιοτριβείων που συγκεντρώνει η’  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης’  από τα οποία’  προκύπτει ότι,’  στους ορεινούς Δήμους του Σελίνου’  όπου η’  συγκομιδή’  με φυσική πτώση’  επικρατεί’  σε ποσοστό 80% και άνω,’ ’ ’  η ποιοτική κατάσταση του παραγόμενου ελαιόλαδου κατά τα έτη 2006 και 2007 ήταν: Εξαιρετικό παρθένο’ ’  15- 21% , Παρθένο 43- 47 % και Λαμπάντε 35-38% (Πιν.1)

 

Βασική αιτία του φαινομένου δεν είναι’  το είδος των ποικιλιών αλλά ο τρόπος της συγκομιδής’  τους με φυσική πτώση του ελαιόκαρπου’  είτε πάνω σε πλαστικά δίκτυα, από τα οποία συλλέγεται μετά από 5-15 ημέρες,’  είτε,’  σε λίγες περιπτώσεις,’  στο έδαφος από όπου συγκομίζεται με περονοφόρα μηχανήματα. Ο τρόπος αυτός’  έχει’  σαν αναπόφευκτη συνέπεια την’  παράταση’  του χρόνου μεταξύ συγκομιδής - έκθλιψης’  και την’  συνακόλουθη’  έκθεση’  του ελαιοκάρπου σε παράγοντες που προκαλούν’  σημαντικές ποιοτικές’  αλλοιώσεις’  στο ελαιόλαδο.

 

Επιβεβαίωση του ότι η μέθοδος συγκομιδής και όχι οι ποικιλίες,’  είναι υπεύθυνη’  για το πρόβλημα της υποβαθμισμένης ποιότητας,’  αποτελεί το’  ότι’  οι συγκεκριμένες ποικιλίες όταν συγκομίζονται με ραβδισμό δίδουν ελαιόλαδο’ ’  εξαιρετικής ποιότητας’  με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που αποτελεί μάλιστα ιδανικό συμπλήρωμα του ελαιόλαδου που προέρχεται από την Κορωνέϊκη. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν’  στην’  περιοχή Κεραμειών, σε’  ορισμένες περιοχές της Κυδωνίας και του Σελίνου, στον Ν. Λασιθιου,’  αλλά και στην’  Πελοπόννησο’  όπου η’  ποικιλία Τσουνάτη απαντάται με το όνομα Αθηνοληά.’ 

 

2.Προβλήματα Περιβάλλοντος

Τα υψηλόκορμα δέντρα των παραδοσιακών ελαιώνων’  των ποικιλιών Τσουνάτης και Χοντροληάς’  της Κρήτης συνδέονται με’  σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται’  με την καταστροφή των ίδιων των δέντρων αλλά και του φυσικού οικοσυστήματος που τα φιλοξενεί.’ 

 

Ειδικότερα’  το μεγάλο μέγεθος και’  ιδίως’  το σημαντικό ύψος των ελαιοδέντρων’  συντελούν’  ώστε οι συγκεκριμένοι’  ελαιώνες :

να υφίστανται σημαντικές ζημιές από σπασίματα από το βάρος του χιονιού κατά τις χιονοπτώσεις που επισυμβαίνουν στις ορεινές περιοχές

 

να’  αποτελούν’  μόνιμα θύματα πυρκαγιών με’  πλείστες’  περιβαλλοντικές’  επιβαρύνσεις στην χλωρίδα και πανίδα’  και γενικά το οικοσύστημα της περιοχής.

 

’ να περιορίζουν’ ’  πρακτικά’  την επιτυχή εφαρμογή’  δολωματικών ψεκασμών’  και να δημιουργούν την ανάγκη’ ’  εφαρμογής επί πλέον ψεκασμών καλύψεως των δέντρων με ισχυρά εντομοκτόνα’  για καταπολέμηση του δάκου.

’ ’ 

Επί πλέον η σχεδόν μόνιμη ύπαρξη απλωμένων πλαστικών’  δικτύων συγκομιδής κάτω από τα δέντρα,’ ’ ’  επιβάλλει’  την εφαρμογή’  ψεκασμών’  με ζιζανιοκτόνα χημικά σκευάσματα για την καταστροφή’  των ζιζανίων που εμποδίζουν το σήκωμα τους για την συλλογή του καρπού,’  με’  σημαντικές συνέπειες στο περιβάλλον’  και στο ίδιο το προϊόν.

 

Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.Το μεγάλο ύψος των ελαιοδέντρων’  των παραδοσιακών ελαιώνων των ποικιλιών της’  Μαστοειδούς και’  της Θρουμποληάς’ ’  Κρήτης αποτελεί’  τον ’ βασικό’ ’  γενεσιουργό παράγοντα’  για όλα σχεδόν τα’  σοβαρά ποιοτικά και’  περιβαλλοντικά προβλήματα που αναφέρθηκαν,’  αφού αυτό’  επιβάλλει’ ’  τον τρόπο συγκομιδής με φυσική πτώση’ ’  με όλες τις συνέπειες του’  και αυτό αποτελεί’  βασικό αίτιο για σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από’  πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα.’  Επομένως η’  ανάγκη’  εφαρμογής’ ’  τεχνικών παρεμβάσεων για χαμήλωμα των ελαιόδεντρων’  ώστε να καταστούν δεκτικά’  συγκομιδής με ραβδισμό,’  όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδας,’  είναι’  προφανής και αναμφισβήτητη.

 

2. Η’  εφαρμογή’  παρεμβάσεων προσαρμογής’  συνεπάγεται’  σημαντικό κόστος για την εκτέλεση της’  αλλά και’  απώλειες εισοδήματος για’  3-4 έτη έως ότου’  τα δέντρα’  αποκαταστήσουν τον παραγωγικό ρυθμό τους. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από’  τους οικονομικά ασθενείς παραγωγούς’  κατόχους των Ορεινών περιοχών χωρίς την’  οικονομική και οργανωτική υποστήριξη της’ ’  Πολιτείας η οποία θα πρέπει’  να’  δρομολογήσει ειδικά μετρά και ενισχύσεις για την υλοποίησή της.

’ ’ ’ 

’ ’ ’ ’  dsc_2798.jpg3. Οι ελαιώνες’  με ελαιόδεντρα ηλικίας χιλιάδων ετών’  και’ ’  ιδιαίτερη αισθητική εμφάνιση’  που’  έχουν’  σημαντική περιβαλλοντική, ιστορική και κοινωνική σημασία’ ’ ’  οπωσδήποτε’  πρέπει να εξωραϊστούν’  και να’  διατηρηθούν’  ως ’ Μνημειακοί Ελαιώνες. Η διατήρηση όμως αυτή,’  συνεπάγεται δαπάνες για την συντήρηση και εξωραϊσμό τους αλλά και απώλειες εισοδήματος για τους κατόχους τους.’  Επομένως είναι φανερό ότι θα πρέπει, αφού καθοριστούν τα κριτήρια της επιλογής τους,’  να υπαχθούν σε χωριστή κατηγορία’  με ειδικές ενισχύσεις για την διατήρηση τους’  ως Μνημειακών Ελαιώνων ειδικής’  περιβαλλοντικής και’  παραδοσιακής αξίας.

 

4. Σήμερα το 4% του Ποιοτικού Παρακρατήματος,’  που ισοδυναμεί με 22,2 εκ. ευρώ ετησίως με’  την ΚΥΑ. 278630/2006’ ’ διανέμεται’  στους παραγωγούς Βιολογικής καλλιέργειας,’  ΠΟΠ και Ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ωστόσο η’  χορήγηση’  αυτή’  δεν’  φαίνεται’  να έχει την αναμενόμενη’  αποτελεσματικότητα αφού’  καταλήγει να στηρίζεται’  στην ύπαρξη’  απλών’  βεβαιώσεων η πιστοποιήσεων’ ’  που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένο αποτέλεσμα και’  γιαυτό’  κάθε’  χρόνο’ ’  οι αιτήσεις αυξάνονται’ ’  και’  το’  ποσό της ανά στρέμμα ενίσχυσης όπως είναι φυσικό’  μειώνεται δραστικά.’ 

 

 

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Οι Ελαιώνες με υψηλόκορμα δέντρα’  των ποικιλιών’  Μαστοειδούς και Θρουμποληάς της Κρήτης που σήμερα συγκομίζονται με φυσική πτώση πρέπει με μεριμνά της Πολιτείας και συνεργασία των Φορέων της Αυτοδιοίκησης’  και των Συν/σμων της Κρήτης’ ’  να προσαρμοστούν με τεχνικές παρεμβάσεις (κλαδεύματα κλπ) ώστε να επιτρέπουν’  την συγκομιδή τους με ραβδισμό και’ ’  την προστασία τους από δακοπροσβολές με δολωματικούς ψεκασμούς.

Το τελικό σχήμα των δέντρων που θα επιδιωχθεί’  πρέπει να’ ’  έχει ύψους δέντρων μικρότερο από’  5 μετρά και’  διάμετρο’  κόμης τέτοια’ ’  που να’  αφήνει κενό τουλάχιστο 2 μέτρων μεταξύ’  διαδοχικών δέντρων.

 

’ 2.’  Οι’  παρεμβάσεις προσαρμογής μπορούν να γίνουν’  με παροχή ενισχύσεων προς τους παραγωγούς οι οποίες πρέπει’  να καλύπτουν’  τις δαπάνες’  εκτέλεσης’  τους αλλά και τις απώλειες εισοδήματος’  για τα 3-4 επόμενα έτη.

Μια γενική εκτίμηση είναι ότι η εκτέλεση των παρεμβάσεων θα απαιτήσει’  10-20 ευρώ ανά δέντρο ανάλογα με το μέγεθος και το είδος των βραχιόνων που θα περιοριστούν,’  ενώ οι απώλειες εισοδήματος εκτιμώνται σε 10-15 ευρώ ανά δέντρο ετησίως.

 

Το προτεινόμενο’  Μέτρο’ ’  εκτιμάται ότι’  πρέπει να’  εφαρμοστεί’  αρχικά’ ’  για μια 3/ετία σε ένα αριθμό’  100.000 ελαιόδεντρα ετησίως’  δηλαδή συνολικά σε 0,3 εκ. δέντρα. Η εφαρμογή του’  (δαπάνες εκτέλεσης και απωλειών εισοδήματος)’  θα απαιτήσει ένα’  συνολικό’  ποσό’  50 περίπου ευρώ ανά δέντρο’  και συνολικά 15 εκ. ευρώ/3ετια η’  5εκ. ευρώ ανά έτος.

 

3.Οι αναγκαίοι πόροι για την’  παροχή’  των απαιτούμενων οικονομικών ενισχύσεων μπορούν να αντληθούν από τις πιστώσεις του Ποιοτικού Παρακρατήματος με κατάλληλες τροποποιήσεις και προβλέψεις στις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις. Αυτό είναι νομικά εφικτό αφού’  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Καν. 1782/2003 τα’  Κράτη Μέλη δύνανται να καταβάλλουν’  πρόσθετη ενίσχυση,’  σε γεωργούς:

για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που έχουν σημασία για την προστασία η την βελτίωση του περιβάλλοντος

’ η για την βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.

 

Στις κατηγορίες αυτές είναι φανερό ότι μπορεί να υπαχθεί το’  σύνολο’  σχεδόν των ελαιώνων της Μαστοειδούς και’  Θρουμποληάς των ορεινών Δήμων της Κρήτης’  που συγκομίζονται με φυσική πτώση και παρουσιάζουν τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που προαναφέρθηκαν.

Και αυτό είναι σαφές ότι’  συμφωνεί και με την γενικότερη φιλοσοφία’  του Καν. 1782/2003’  ο οποίος’  στο στάδιο των διαδικασιών για αποσυνδεμένη η όχι ενίσχυση,’  πρότεινε ότι στην περίπτωση υιοθέτησης’  ποσοστού συνδεμένης’  ενίσχυσης αυτή θα διδόταν σε 5 κατηγορίες ελαιώνων’  που θα ορίζονται με βάση περιβαλλοντικά’  και κοινωνικά κριτήρια σχετικά με τα τοπία’  και τις κοινωνικές’  παραδόσεις.

’ Συμφωνεί όμως και με’  παλαιότερες σκέψεις και σχεδιασμούς του’  ίδιου του ΥΑΑΤ’  το οποίο κατά το 2004 λίγο πριν την λήψη απόφασης για πλήρη αποσύνδεση, συγκέντρωνε στοιχεία για εξέταση του θέματος.

 

4. Η νομοθετική κάλυψη’  της παροχής’  των ενισχύσεων αυτών’  μπορεί να γίνει με νέα ΚΥΑ η τροποποίηση της υπάρχουσας’  η οποία,’ ’  επειδή οι ρυθμίσεις θα αφορούν ολόκληρη την χωρά,’  μπορεί’  να προβλέπει ότι το Ποιοτικό παρακράτημα θα’  χορηγείται για τις εξής περιπτώσεις :

 

(α)Προσαρμογή ελαιώνων για βελτίωση ποιότητας’  και προστασία’  περιβάλλοντος

Η’  περίπτωση θα’  αυτή αφορά την προσαρμογή’  υψηλόκορμων ελαιώνων που συγκομίζονται με φυσική πτώση’  ώστε να γίνουν δεκτικοί για εφαρμογή ραβδισμού και την’  κάλυψη’ ’  των απωλειών εισοδήματος’  για μια 3/ετια .

 

(β) Διατήρηση’ ’ ’ ’  ελαιώνων ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής’  αξίας

’ Η περίπτωση αυτή’  αφορά’  την’  κάλυψη δαπανών’  εξωραϊσμού και διατήρησης των Ελαιώνων’  ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας

 

(γ) Προώθηση εμπορίας ελαιολάδου ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικών και Ολοκληρωμένης διαχείρισης

Η περίπτωση αυτή’  αφορά την παροχή ενισχύσεων σε παραγωγούς των οποίων τα ελαιόλαδα ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικής Καλλιέργειας και Ολοκληρωμένης διαχείρισης’  συσκευάζονται’  και πωλούνται με τις’  αντίστοιχες ενδείξεις.’ 

 

Οι’  σχετικές ενισχύσεις’  μπορούν να’  βασίζονται σε βεβαιώσεις που θα παρέχονται από’  Τυποποιητές’ ’  οι οποίοι θα ελέγχονται ως προς’  αυτές με βάση τα τιμολόγια και αλλά στοιχεία αγορών και πλύσεων’  που θα τηρούν στο αρχείο τους.

 

Η αντιστοίχηση πωλουμένων ποσοτήτων και’  καλλιεργουμένων στρεμμάτων θα γίνεται με βάση’  μια ελάχιστη ανά στρέμμα απόδοση που θα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία της έκτασης των ελαιοτεμαχίων του ελαιοκομικού Μητρώου’  και της’  αντίστοιχης παραγωγής ελαιολάδου που υποχρεούνται να τηρούν τα ελαιοτριβεία’  για ελαιόλαδα ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά και Ολοκληρωμένης διαχείρησης στο επίπεδο κάθε Νομού.’ 

’ ’  ’ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΔΗΚ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΚΕ

’ ’ ’  Γιώργης Μανινάκης’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  ’ Μανόλης Μιχελινάκης

’ ’ ’  Δήμαρχος Ρεθύμνου

 

’  ’ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

’ ’  Γρηγόρης Αρχοντάκης’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη

 

’  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ

’  Γεώργιος Παπαδάκης’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Γεώργιος Στρατάκης