5-1-09 Ιστορική ’ πτώση των τιμών.

Έφθασαν στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 6/ετίας

Υπόμνημα των ’ ’ Φορέων ’ της Κρήτης

 

Η ιστορική ’ πτώση των τιμών στο ’ επίπεδα των ’ 2 ευρώ ’ που αποτελεί την χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 6/ετίας ’ έχει φέρει σε απόγνωση τους ’ ελαιοπαραγωγούς και έχει ανησυχήσει σοβαρά ’ όλους τους Φορείς και τους παράγοντες της Κρήτης οι οποίοι σε αλλεπάλληλες συναντήσεις εξετάζουν την όλη κατάσταση και 09-1-6sedik350x150.jpgπροτείνουν σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της. Τα μέτρα αυτά τα οποία οι Εκπρόσωποι Νομαρχιών, του ΣΕΔΗΚ, του ΣΠΑΚΕ και των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Κρήτης που μετείχαν στις’ ’ ’ συναντήσεις στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο θεωρούν ότι πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα από το ΥΑΑΤ , ’ ’ υποβληθήκαν ήδη ’ με κοινό Υπόμνημα ενώ αποτελούν ’ και θέματα σειράς ερωτήσεων που υποβάλλουν οι Βουλευτές της Κρήτης.

Τα αίτια της όλης κατάστασης, όπως επισημαίνεται στο Υπόμνημα ’ είναι πολλά. Βασικός όμως υπεύθυνος’  φαίνεται να’  είναι η ιδία η’  πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης’  η οποία’  φυσικά’  διαμορφώνεται με συμμετοχή και σύμφωνη γνώμη των Εθνικών Κυβερνήσεων και άρα και της Ελληνικής.

’ 09-1-06spake350x200.jpg Η πολιτική αυτή δυστυχώς’  ενώ κόπτεται’  περί ελευθέρου ανταγωνισμού τελικά εθελοτυφλεί’  μπροστά στην απροκάλυπτη σύμπραξη των Βιομηχανιών Τυποποίησης του εξωτερικού’  και την υπεργιγάντωση’  των Διατροφικών’  Ομίλων’  που τελικά’  ελέγχουν πλήρως και παραμορφώνουν την αγορά, διαμορφώνοντας’  τα επίπεδα των τιμών που’  επιθυμούν.

Το Υπόμνημα των Φορέων που υποβλήθηκε στις 23-12-08 στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ

Οι εκπρόσωποι των Νομαρχιών,’  του ΣΕΔΗΚ (που εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Κρήτης), του ΣΠΑΚΕ (που εκπροσωπεί’  την πλειοψηφία των Συνεταιρικών’  Οργανώσεων του νησιού)’  και των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου και Χανίων που μετείχαν στις συναντήσεις’  που πραγματοποιήθηκαν’ ’  στις 4 Δεκεμβρίου’  στο Ηράκλειο και στις 19 Δεκεμβρίου στο Ρέθυμνο’  μας εξουσιοδότησαν να σας’  αναφέρουμε τα’  εξής:

Οι τιμές’  του ελαιολάδου βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και έφθασαν ήδη κοντά’  στο επίπεδο των 2 ’ ευρώ,’  που ’ αποτελεί την χαμηλότερη τιμή ’ ’ που’  έχει σημειωθεί στην Κρήτη την τελευταία 6/ετία,’ ’  οδηγώντας τους ελαιοπαραγωγούς σε απόγνωση και σε σκέψεις εγκατάλειψης της ελαιοκαλλιέργειας

’ ’  Βασικά αίτια της πτώσης αυτής’  εκτιμάται ότι είναι:

Η υπερπαραγωγή της’ ’  Ισπανίας, η’  υπερσυγκέντρωση της ζήτησης σε ολιγάριθμους Διατροφικούς Ομίλους, η ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα των’  μέτρων της’  ΕΕ για την προστασία των τιμών παραγωγού, η’  πολυδιάσπαση της προσφοράς χύμα’  κ.α.

Η αντιμετώπιση του θέματος των τιμών πρέπει να γίνει άμεσα με συγκεκριμένο σχεδιασμό και λήψη κατάλληλων’  μέτρων σε Κοινοτικό’  και Εθνικό’  επίπεδο.

Μεταξύ των μέτρων αυτών’  εκτιμάται ότι πρέπει να περιληφθούν’  και τα εξής:

’  Σε’  Κοινοτικό Επίπεδο

’  Άμεση ’ συνεργασία σας με τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ελαιοπαραγωγικών χωρών’  της Κοινότητας,’  ώστε να υπάρξουν’ ’  κοινά’  διαβήματα προς την ΕΕ,’  για’  την λήψη αποτελεσματικών μέτρων στήριξης των τιμών παραγωγού, εξασφάλιση’  διαφάνειας της’  αγοράς και λειτουργίας του ανταγωνισμού σε Κοινοτικό’  επίπεδο.

Μεταξύ των μέτρων που πρέπει να ληφθούν είναι και τα εξής :.’ 

1.Ριζική’  αναμόρφωση’ ’  του’ ’  ισχύοντος αναποτελεσματικού μέτρου’ ’  προστασίας των τιμών παραγωγού με την «Ιδιωτική αποθεματοποίηση» .

Το μέτρο αυτό’  που’  παραμένει το ίδιο’ ’ ’  τώρα και 10 χρόνια,’  προβλέπει’ ’  ασήμαντες’ ’  ενισχύσεις (αποθήκευτρα 3-4 λεπτά/κιλό τον’  μήνα)’  και’  εφαρμογή του όταν οι τιμές υποχωρήσουν κάτω από το’  απαράδεκτο όριο’ ’  των’  1,77 €’ ’  για το’  Έξτρα Παρθένο.’  Το όριο αυτό, ’ πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστο 2,5 € για το’  έξτρα παρθένο οξύτητας μέχρι 0,5ο’ ’  και’  2,2 € για το έξτρα παρθένο,’  η δε ανά κιλό επιχορήγηση ’ πρέπει να αυξηθεί σε λογικά επίπεδα και η διαδικασία εφαρμογής του μέτρου να απλοποιηθεί. Το μέτρο ως έχει σήμερα είναι ατελέσφορο.

2. Δρομολόγηση’  κατάλληλων’ ’  ρυθμίσεων στην Κοινοτική αγορά ώστε να εξασφαλιστούν:

-Περιορισμός της γιγάντωσης των Διατροφικών Ομίλων’  και των Βιομηχανιών’  Τυποποίησης και της δημιουργίας μονοπωλιακών καταστάσεων από την πλευρά της’  ζήτησης.

-Δημιουργία συνθηκών’  λειτουργίας’ ’ ’  πραγματικού ανταγωνισμού και’  διαφάνειας’  σε Κοινοτικό επίπεδο.

3. Κατάργηση’  της εισαγωγής αδασμολόγητου ελαιολάδου από’  Τυνησία και άλλες Τρίτες χώρες

4. Κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει μίγματα ελαιολάδου με σπορέλαια

5.Αναθεώρηση του’  ισχύοντος Μέτρου αναστολής των δασμών από Τρίτες χώρες με αύξηση του ορίου εφαρμογής του’  όταν οι τιμές αυξηθούν’  άνω του 90% του ορίου εφαρμογής της Ιδιωτικής αποθεματοποίησης,’  εφόσον αυτή καθοριστεί στα 2,5 ευρώ.

Σε Εθνικό’  Επίπεδο ’ ’ 

1. Σχεδιασμός και’  εφαρμογή αποτελεσματικού προγράμματος προώθησης της τυποποίησης με’ ’  δημιουργία’  μεγάλων σύγχρονων Ιδιωτικών και Συνεταιρικών μονάδων,’  στο όποιο’  πέραν από την’  επιχορήγηση’ ’  εγκαταστάσεων και’  εξοπλισμού πρέπει να επιχορηγηθεί’  και η’ ’  ύπαρξη κατάλληλου στελεχιακού’  δυναμικού.

2. Επίσπευση της υποβολής στην ΕΕ του Φακέλου για αναγνώριση’  Ελαιόλαδου ΠΟΠ Κρήτη’  και υποστήριξη του από το Υπουργείο σας’ 

3. Εντατικοποίηση των ελέγχων’ ’  στην αγορά για’  περιορισμό της νοθείας με σπορέλαια’  και’  της ελληνοποίησης’  εισαγόμενων ξένων ελαιόλαδων

4. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου’  των Συν/κων Οργανώσεων’  ώστε να λειτουργούν ως σύγχρονες οικονομικές μονάδες’  κλαδικής μορφής

5. Λήψη μέτρων’  για διαφάνεια της αγοράς σε Εθνικό επίπεδο με δημιουργία’  συστημάτων παρακολούθησης των τιμών’  παραγωγού και καταναλωτή σε εβδομαδιαία βάση και του ύψους της παραγωγής, της κατανάλωσης, των αποθεμάτων, των εισαγωγών και εξαγωγών σε’ ’  μηνιαία βάση σε περιφερειακό’  και’  εθνικό επίπεδο.

Είναι γνωστό ότι οι μεγάλες διεθνείς Βιομηχανίες διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης αυτών των παραμέτρων ενώ οι’  δικοί μας Παραγωγοί και μικροί Έμποροι μένουν απληροφόρητοι.

Κύριε Υπουργέ

Εκτιμώντας ότι είστε ενήμερος για’  την απαράδεκτη κατάσταση’  που επικρατεί στον τομέα των τιμών του Ελαιολάδου και ότι κατανοείτε το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και φέτος αλλά και στα επόμενα έτη με απρόβλεπτες συνέπειες για ένα κλάδο,’  παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα μέτρα που σας προτείνουμε και λάβετε τις κατάλληλες αποφάσεις.’ 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Ο Πρόεδρος’  του ΣΠΑΚΕ

Γιώργης Μαρινάκης’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Μανόλης Μιχελινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνου