Αυξάνεται ραγδαία η ’ ζήτηση ελαιόλαδων ΠΟΠ στην Ιταλία

 

 

 

14-4-08

 

 

 

Ενώ στην Ελλάδα οι προσπάθειες για την αναγνώριση ελαιόλαδου Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ «ΚΡΗΤΗ», ’ ’ βαδίζουν πλέον στον τέταρτο ’ χρόνο τους’  στην Ιταλία τα πράγματα’  φαίνεται να είναι τελείως αντίθετα. Στην χώρα αυτή ’ η ’ ’ ’ εικόνα και η δυναμική των Ελαιόλαδων ΠΟΠ- ΠΓΕ είναι συνεχώς ανερχόμενη,’  σύμφωνα με δηλώσεις …. που έκανε ο ’ κ. RainieridellaTorre,’  Δ/ντης της Unaprol (Ένωσης Ιταλών Ελαιοπαραγωγών)’  κατά την διάρκεια παρέμβασης του στην Ημερίδα’  με τίτλο «Η αξία του εξτρα παρθένου’  ελαιόλαδου’  ΠΟΠ». 08-4-14carapelli02.jpg

’ ’ 

Όπως υπογράμμισε ο κ. Rainieriτα ’ ’ 30 ήδη ’ αναγνωρισμένα ελαιόλαδα ’ ’ ΠΟΠ και ΠΓΕ της χώρας και τα αλλά 27 που βρίσκονται στην διαδικασία αναγνώρισης’  από την ΕΕ, αντιπροσωπεύουν το 24% ’ του συνόλου’  των ονομασιών προέλευσης της Ιταλίας και’  αποτελούν ένα συνδυασμό ποιότητας και’  γεωγραφικής περιοχής που αυξάνει κάθε χρόνο ’ την χρηματική αξία του.

 

 

 

Ήδη η συνολική ποσότητα’  των ελαιόλαδων ΠΟΠ- ΠΓΕ που διατίθενται στο εσωτερικό της Ιταλίας ανέρχεται σε 16 εκατ. φιάλες ετησίως’  και ’ η’  ’ χρηματική αξία τους, ’ ’ που ήδη υπερβαίνει τα’  100 ’ εκατομμύρια Ευρώ ετησίως,’  δείχνει ότι μπορεί να φθάσει τα 250 εκατομμύρια’  ευρώ στο τέλος της περιόδου 2010-2011. Όμως, ’ όπως υπογράμμισε ο κ. Rainieri, ’ τα ελαιόλαδα ΠΟΠ- ΠΓΕ ενδιαφέρουν κάθε μέρα και ’ πιο πολύ τους ξένους καταναλωτές. Οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών, βρίσκονται ’ σε συνεχή αύξηση, καλύπτοντας ’ ’ το 61% των Τρίτων χωρών ’ και ’ το 39% ’ των χωρών της ΕΕ.Η ’ αξιοσημείωτη δυναμική’  των προϊόντων’ ’ ’  ποιότητας, ’ ’ όπως εκείνα’  της κατηγορίας ’ madeinItaly”, ’ «ανέβασε τον πήχη»’  και εκτιμάται’  ότι θα ’ βρει ευρεία απήχηση τα επόμενα χρόνια’  μέσα από μια’  δυναμική ’ εκστρατεία ευαισθητοποίησης που θα αναληφθεί από ’ την πλευρά των παραγωγών παρά’  τα ’ ’ γραφειοκρατικά ’ εμπόδια’  και το αυξημένο κόστος.’ 

 

 

Το άλλο μεγάλο θέμα σχετικά με την προβολή είναι’  η πληροφόρηση’  των Καταναλωτών ’ ώστε να αυξηθεί το επίπεδο των γνώσεων τους σχετικά’  τις εγγυήσεις’  και τις ιδιαιτερότητες’  του συστήματος ΠΟΠ, να’  διευρυνθούν οι γνώσεις’  τους για τον ’ πολιτισμό του ελαιολάδου ’ αλλά και οι γευστικές τους ικανότητες’  στην αναγνώριση της ’ πολλαπλότητας ’ ’ των γεύσεων των περιοχών’  και των ποικιλιών που διακρίνουν τα ’ μοναδικά’  Ιταλικά ελαιόλαδα.

 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, ’ σύντομα, 100 Εστιατόρια της Ρώμης και του Μιλάνου’ ’  εκτιμώντας τις υποδείξεις της Unaprol, έχουν’  προετοιμάσει ένα’  ειδικό Χάρτη των Ελαιόλαδων ΠΟΠ- ΠΓΕ (Ιταλίας), ’ ’ οργανώνοντας οινογαστρονομικές εκδηλώσεις και γευσιγνωσίες και πολλαπλασιάζοντας’  τις προωθητικές δραστηριότητες ’ τους με στόχο την διεύρυνση ’ των οριζόντων ενός προϊόντος που αρέσει, ’ κυρίως, ’ γιατί συνδέεται με την ίδια την Ιστορία της Χώρας.Αυτά, βέβαια, ’ στην Ιταλία. Γιατί στην χώρα μας φαίνεται ότι περί άλλα τυρβάζουμε!