ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠ’ ’ ’ 

 

Εξίσωση των «Δικαιωμάτων» κατά Περιφέρεια, ’ προτείνει η ’ Ε.Ε.

’ ’ ’ Ευκαιρία για αποκατάσταση των πανωγραψιμάτων!’ ’ 

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 

’ ’ ’  3-3-08

’ ’ ’  Ίδια’  αξία ατομικών δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης’  για τους’  αγρότες μιας Περιφέρειας ή ενός Κράτους Μέλους’  μέσω του συστήματος της’  «Περιφερειοποίησης»’  προτείνει η ΕΕ, ’ ’ χωρίς’  ωστόσο να’  καθιστά υποχρεωτική την αποδοχή ’ του.’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 

08-3-3epidotiseis300x200.jpgΤην πρόταση αυτή,’  σαν εναλλακτική’  επιλογή’  εκείνης’  των’  «ιστορικών’  δικαιωμάτων»’  υποστηρίζει’  τελευταία, αρκετά συχνά, η’  ’ Επίτροπος Γεωργίας κ. Μπόελ σε’  διάφορες ομιλίες της στα πλαίσια της συζήτησης για τον «Έλεγχο Υγείας (check up) » ’ όπως αποκαλείται η νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ που προγραμματίζεται να ψηφιστεί τον ερχόμενο Μάιο από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.’ ’ ’ ’ ’ 

 

 

Βέβαια,’  η πρόταση αυτή,’  που’  προφανώς’  αφορά’  όλα τα προϊόντα,’ ’  στην περίπτωση’  του ελαιόλαδου’  παρέχει την ευκαιρία της αποκατάστασης’ ’  σε ένα’  μεγάλο βαθμό των’  αδικιών των «πανωγραψιμάτων» αφού’  βέβαια διευκρινιστεί τι ακριβώς σημαίνει ο όρος «Περιφέρεια».’ ’  Γιατί’  τα πράγματα διαφέρουν, ’ ’ αν Περιφέρεια’  εννοείται’  μια ευρεία’  περιοχή’  όπως’  π.χ. η Περιφέρεια’  Κρήτης,’  η μια’ ’  μικρότερη περιοχή με ομοιόμορφο ελαιοκομικό χαρακτήρα.’ ’ ’ ’ ’ ’ 

’ ’ ’ 

’ ’ ’  Στόχος της Κομισιόν, όπως υπογράμμισε η κ. Μποελ, σε ομιλία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, είναι η διατήρηση της ποικιλομορφίας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και η προσαρμογή της ΚΑΠ στα δεδομένα της διεθνούς αγοράς.’  Γιαυτό, πρόσθεσε,’  ’ θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των Κρατών Μελών να επιλέξουν’  το σύστημα ’ προσδιορισμού της αξίας των ατομικών δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης της νέας ΚΑΠ ’ μεταξύ του συστήματος των «Ιστορικών δικαιωμάτων» και του συστήματος της «Περιφερειοποίησης».’ ’ ’ ’ ’ ’ 

’ ’ ’ ’ ’  Υπόψη ότι, με το σύστημα των’  «Ιστορικών δικαιωμάτων» ’ ’ ο προσδιορισμός ’ της Ενιαίας Ενίσχυσης’  γίνεται με βάση τα ιστορικά δικαιώματα, ’ δηλαδή για το ελαιόλαδο’  με βάση ’ τον μέσο όρο της παραγωγής της 4/ετίας ’ 1999-2002’ ’  ’ όπως ήδη έγινε .’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  ’ ’ ’ ’  Με το σύστημα της’  «Περιφερειοποίησης» ’ ’ μπορεί να καθοριστεί ’ ίδια’  αξία ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ’ για τους ’ αγρότες μιας Περιφέρειας ή ενός Κράτους Μέλους’ ’ ’ ’ ’ ’  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ’ όπως ανάφερε η κ. Μποελ, ’ ’ θεωρεί ως πιο δίκαιο το μοντέλο της Περιφερειοποίησης, ’ αλλά ’ θα δώσει τη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να αποφασίζουν εκείνα ποιο μοντέλο θα ακολουθήσουν.’  Διερωτήθηκε όμως, ’ ’ αν’  θα χαρακτηριζόταν δίκαιο από την κοινή γνώμη το ισχύον σύστημα να συνεχιστεί ’ και μετά το 2013.’ ’ 

’ ’ ’ 

’ ’ ’ ’  Παράλληλα ’ σε άλλη ομιλία της στην Ετήσια Συνάντηση Ιρλανδών Αγροτών’  δήλωσε: ’ ’ ’ «εάν θέλετε το ιστορικό μοντέλο μπορείτε να το έχετε. Πιστεύω όμως ότι’  τα επόμενα χρόνια το κοινό θα κατανοεί πολύ δύσκολα γιατί ο αγρότης Χ πληρώνεται περισσότερα από τον αγρότη Ψ, ’ εξαιτίας της παραγωγής που είχε πριν από 10 χρόνια, η εξαιτίας της παραγωγής που είχε ο προκάτοχος του»’  υπονοώντας προφανώς, την περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων κληρονομικά η με’  αγοραπωλησία.’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 

’ ’ ’ ’ ’ 

’ ’ ’ ’  Την πρόθεση της Ε.Ε. για δυνατότητα των Κρατών Μελών να επιλέξουν μεταξύ του «Ιστορικού μοντέλου» και του μοντέλου της «Περιφερειοποίησης» , επανέλαβε η Μπόελ μιλώντας’  και στη συνδιάσκεψη των Ιταλικών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Και στην περίπτωση’  αυτή ’ υπεραμύνθηκε’  της πρότασής για την «Περιφερειοποίηση» , ’ για περικοπές στα υψηλά ποσά ενιαίας ενίσχυσης’  και για σταδιακή περικοπή μέχρι το 2013 κατά 8% (ετησίως)’  των ενισχύσεων που είναι άνω των 5.000 ευρώ με στόχο ’ την ’ χρηματοδότηση του Πυλώνα ΙΙ και των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου.