Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η νέα αναθεώρηση της’  ΚΑΠ

Κοινό μέτωπο για την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής ζητούν οι Ισπανοί’ 

28-1-2008

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η πρόταση’  που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ’ ’ νέα αναθεώρηση της’  Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) την οποία προγραμματίζει να θέσει σε εφαρμογή μέσα στο ’ 2008.’ ’ ’ 

 

Η πρόταση αυτή που φέρει τον τίτλο « Διαγνωστικός Έλεγχος» και ανακοινώθηκε από τον περασμένο Νοέμβριο, βασικά προβλέπει ’ ’ κατάργηση των’  ιστορικών στοιχείων και αντικατάσταση τους από κατά αποκοπή ενισχύσεις, σημαντικές μειώσεις’  των ενισχύσεων πάνω από 5.000 ευρώ, πλήρη κατάργηση’ ’  των ενισχύσεων’  των’  μικρών εκμεταλλεύσεων’ ’  κατω απο ενα οριο που θα οριστει’  υψηλοτερο απο’ από τα 3 στρ. που ισχύουν σημερα, επανεξέταση των προτύπων της πολλαπλής συμμόρφωσης κ.α.’ ’ ’ 

 

07.12.28epidotisis.jpgΒασικός στόχος της πρόσφατης’  ανακοίνωσης της Επιτροπής είναι, όπως λέει, ’ να δώσει το έναυσμα για την έναρξη ευρείας διαβούλευσης που θα διαρκέσει έξι μήνες ώστε να εγκριθεί ’ από’  τους ’ Υπουργούς Γεωργίας κατά το τέλος 2008 ’ και ’ να αρχίσει να ισχύει αμέσως.’ ’ 

 

Κι ενώ στην Ελλάδα το θέμα’  φαίνεται να περνά απαρατήρητο και’  δεν φαίνεται να συγκινεί, μέχρις στιγμής ιδιαίτερα, ’ ούτε την Πολιτεία αλλά ούτε και’  την πλευρά των αγροτών, ’ ’ στην Ισπανία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.’ ’ Η ASAJA (Eνωση Νέων Αγροτών) και η UPA ( Ένωση Μικρών Παραγωγών) έχουν προχωρήσει ’ σε ανακοινώσεις και διαβήματα’  αντιδρώντας στην νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κατά την άποψη τους επιβουλεύεται ευθέως την επαγγελματική ’ δραστηριότητα χιλιάδων αγροτικών οικογενειών στην Ισπανία και στην Ευρώπη.’ ’ ’ ’ 

Ο Γενικός Γραμματέας της UPA κ. Lorenzo Ramos προ ημερών’  ζήτησε την δημιουργία ενός κοινού μετώπου για την απόρριψη της’  πρότασης της ΕΕ,’  η οποία κατ αυτόν ’ αποτελεί μια συνέχεια της αναθεώρησης του 2003 που δεν λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα της αγοράς,’  διαπνέεται από φιλοσοφία για λιγότερη κοινή αγροτική πολιτική και στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα χιλιάδων αγροτικών οικογενειών. Γιαυτό θεωρεί’  ότι η πρόταση πρέπει να απορριφθεί και ζητά σταθεροποιηθεί ’ ΚΑΠ αφού είναι αδύνατο οι παραγωγοί να ’ σχεδιάσουν το μέλλον τους όταν ’ κάθε τρία χρόνια τροποποιούνται ριζικά οι βασικές γραμμές της ΚΑΠ’ ’ ’ ’ 

’ Η UPA θεωρεί ότι θα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος ο’  αγροτικός προϋπολογισμός’ ’  και απορρίπτει κάθε ’ ιδέα’ ’  περικοπής των ενισχύσεων και επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ ’ και ’ προτείνει τα εξής’ -Εξασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών σε αξιοπρεπές και δίκαιο επίπεδο.’ -Συνδρομή της ΕΕ στην παγκόσμια διατροφική ισορροπία’ -Διατήρηση των ισορροπιών των αγροτικών περιοχών ’ -Συμμετοχή της ΕΕ στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

’ ’ ’ ’ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ’ 

Τα’  συγκεκριμένα Μέτρα που προτείνει η Επιτροπή’  σε ότι αφορά το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα οποία άπτονται των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων’  βασικά’  περιλαμβάνουν:’ ’ ’ ’ 

 

1. Αντικατάσταση των ενισχύσεων που βασίζονται στα ιστορικά στοιχεία από ένα σύστημα επέκτασης των κατ’ αποκοπή ενισχύσεων.’ ’ ’ ’ 

 

 

2. Σταδιακή μείωση των ενισχύσεων για’  τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εφόσον το σύνολο που λαμβάνουν’  υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο, για παράδειγμα 100.000 €’ ’ ’ ’ ’ 

 

 

3 Μείωση των άμεσων ενισχύσεων όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν πάνω από 5.000 € ανά έτος και’  μεταφορά των χρημάτων στον προϋπολογισμό της αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσοστό μείωσης’  θα αυξηθεί σταδιακά από 5 % ανά έτος που είναι’  σήμερα σε 13 % ανά έτος το 2013.’ ’ 

 

4 Αύξηση της έκτασης που πρέπει να έχει στην κατοχή του ένας γεωργός για’  να υποβάλει αίτηση για Κοινοτική στήριξη, η οποία επί του παρόντος ανέρχεται σε 0,3 εκτάρια.’ ’ 

5. Επανεξέταση των προτύπων πολλαπλής συμμόρφωσης τα οποία οι γεωργοί υποχρεούνται να τηρούν προκειμένου να λάβουν τη στήριξη από τις Βρυξέλλες.’ ’ ’ 

 

 

’ Τα Μέτρα ’ που προτείνονται για την στήριξη της αγοράς φαίνεται να αποβλέπουν’  σε περεταίρω μείωση του ρόλου της παρέμβασης. Κι αυτό συνάγεται εύκολα από το ότι, ’ όπως αναφέρεται’  στην ανακοίνωση, ’ οι τιμές της αγοράς σήμερα εκτιμάται ότι βρίσκονται σε καλά επίπεδα! ’