’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Σημαντικής σπουδαιότητας ήταν οι προτάσεις που έγιναν κατά την Ημερίδα «Προώθηση Τυποποίησης και Εξαγωγών» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 6ης Εκστρατείας Προβολής του Κρητικού Ελαιόλαδου στο Ρέθυμνο.

 Τόσο με τις εισηγήσεις όσο και με τις παρεμβάσεις που έγιναν διαφάνηκε πλήρως ότι για την αναβάθμιση του τομέα της διάθεσης του ελαιόλαδου στην Κρήτη απαιτούνται ριζικές και επείγουσες αλλαγές μεταξύ των οποίων κυριότερες είναι:

Η μετάβαση από το χύμα στην τυποποίηση με λήψη καταλλήλων μέτρων εκσυγχρονισμού και μεγέθυνσης των τυποποιητικών επιχειρήσεων
Η αναδιοργάνωση του Συν/κου κινήματος στον τομέα της Ελαιοκομίας με Ίδρυση Ελαιουργικών Οργανώσεων πολυμετοχικού χαρακτήρα
Η ίδρυση Περιφερειακής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιόλαδου στην οποία θα εκπροσωπούνται οι όλοι οι Φορείς της παραγωγής, της μεταποίησης, της διανομής και εμπορίας του προϊόντος.
Η ίδρυση Συλλογικού Φορέα Εμπορίας Ελαιόλαδου στην Κρήτη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τον συντονισμό και την προβολή των προβλημάτων του κλάδου.

Η συμμετοχή στην ημερίδα ήταν αρκετά ικανοποιητική αφού μετείχαν τελικά πάνω από 60 εκπρόσωποι από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς και ενεργούς Φορείς, του τομέα από όλη την Κρήτη. Μεταξύ αυτών ήταν οι Αντινομάρχες Χανίων κ. Αρχοντακης, και Ρεθύμνου κ. Αρχοντακης, ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Μαρινάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εξαγωγέων Κρήτης κ. Καλαμπόκης, Εκπρόσωποι των ΕΑΣ Σητείας, Πεζών, Ηρακλείου και του Συν/σμού Πλατάνου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Ελαιοτριβείων Χανίων κ. Τζεράνης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ρεθύμνο, εκπρόσωποι Δήμων, και Υπηρεσιών αλλά και αρκετοί Εκπρόσωποι Ιδιωτικών  Επιχειρήσεων Εμπορίας Ελαιόλαδου.

Την Ημερίδα χαιρέτισαν οι παρευρισκόμενοι Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ και Αντινομαρχες Χανίων και Ρεθύμνου ενώ χαιρετισμούς απέστειλαν με επιστολές τους οι Βουλευτές Καρχιμάκης, Ματζαπετάκης, Κεγκέρογλου, Όθωνας και Σκουλάκης,

Στην ημερίδα, μετά τους χαιρετισμούς παρουσιαστήκαν οι προγραμματισμένες εισηγήσεις:
-«Αναδιοργάνωση αγοράς ελαιόλαδου στην Κρήτη. Ίδρυση νέων Φορέων» από τον κ. Νικ. Μιχελάκη, Δ/νοντα Σύμβουλο του ΣΕΔΗΚ
-«Τυποποίηση Ελαιολάδου. Εκσυγχρονισμός Υποδομών και Λειτουργίας» από τον κ. Μανόλη Μιχελινάκη- Πρόεδρος ΣΠΑΚΕ — Χημικό της ΕΑΣ Ηρακλείου.
Ακολουθησαν εισηγήσεις- παρεμβάσεις από τον Πρόεδρο Ελαιοτριβείων Χανίων κ. Σ. Τζεράνη, τον Πρόεδρο του Αγρ. Συν/σμου Πλατάνου κ. Μ. Σκορδυλάκη, τον Πρόεδρο του Συλλογου Εξαγωγέων κ. Καλαμπόκη, και τον Εκπρόσωπο της ΕΑΣ Πεζων κ. Ν. Μαντιδάκη.
Παρεμβάσεις - Εισηγήσεις από σχετικούς μετά θέματα Κεντρικούς Φορείς ΟΠΕΓΕΠ. ΕΦΕΤ, ΟΠΕ παρότι είχαν προηγηθεί έγγραφες και προφορικές προσκλήσεις, τελικά δυστυχώς, δεν έγιναν.

Η σκοπιμότητα της «Διεπαγγελματικής» στην Κρήτη

Η ίδρυση «Περιφερειακής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου» στην Κρήτη αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα θέματα που τέθηκαν κατά την ημερίδα «Προώθηση Τυποποίησης και Εξαγωγών»

Επισημάνθηκε ότι έχει ιδρυθεί κεντρικά η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου (ΕΔΟΕ) η οποία όμως ως φαίνεται δεν είναι δυνατό να προσεγγίσει τις ιδιαιτερότητες των τοπικών προβλημάτων, οι οποίες απαιτούν και την γνώση και την εμπειρία αλλά και το ενεργό ενδιαφέρον των τοπικών Φορέων.

Στην Κρήτη υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των κλάδων που απαιτεί μια τυπική αλλά και ουσιαστική συγκρότηση Περιφερειακής Διεπαγγελματικής Ελαιολάδου. Οι ελαιοπαραγωγοί έχουν τις Συν/κες Οργανώσεις τους αλλά και οι Μεταποιητές (Ελαιοτριβεία) έχουν τους Συλλόγους τους οι οποίοι μπορούν να αναβαθμιστούν και ισχυροποιηθούν. Μόνο ο τομεας της Εμπορίας Ελαιόλαδου στερείται συλλογικού οργάνου το οποίο όμως θα πρέπει όπως επισημάνθηκε, με την συνδρομή και των άλλων Φορέων του νησιού, σύντομα να συγκροτηθεί και να εκπροσωπηθεί στην Διεπαγγελματικη.

Η ίδρυση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2077/92 και 2200/96 αλλά και τον Ν. 2733 ΦΕΚ 154Α 30.7.99 ενώ στην περίπτωση του Ελαιολάδου προβλέπεται σήμερα και χρηματοδότηση τους από τα Παρακρατήματα

Βασικές δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να αναπτύξουν οι Διεπαγγελματικές είναι:
Συμβολή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής που σχετίζεται με την παραγωγή, την μεταποίηση, την εμπορία, την τυποποίηση και διανομή του προϊόντος.
Σύναψη συμφωνιών, θέσπιση κανόνων δράσης και δεοντολογίας και εφαρμογή ορθών πρακτικών.
Συμβολή στην διαφάνεια της Οργάνωσης και διαχείρισης των αγορών και στην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων
Ενίσχυση των μέτρων διατροφικής ασφαλείας και ορθής διαχείρισης των σημάτων ποιότητας

Επομένως η ίδρυση μια τέτοιας οργάνωσης στην Κρήτη, επισημάνθηκε ότι, πρέπει να επιδιωχθεί από όλους τους εμπλεκόμενους με την συνδρομή και συμπαράσταση της Αυτοδιοίκησης και άλλων Φορέων του νησιού. Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε όπως οι Νομαρχίες της Κρήτης, ο ΣΕΔΗΚ, ο ΣΠΑΚΕ και ο Σύλλογος Εξαγωγέων Κρήτης, προχωρήσουν στην οργάνωση μιας νέας συνάντησης για την παραπέρα εξέταση και προώθηση του θέματος της Διεπαγγελματικής και του Φορέα Εμπορίας.