Σειρά προτάσεων — εισηγήσεων για την ασφάλεια τροφίμων, την απλοποίηση των κανόνων της ΚΑΠ και την προστασία του εδάφους υπέβαλε στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συνήλθε στις 19-3-07 στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος οι οποίες σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο εχουν ως εξης:

 1. Ο Έλληνας Υπουργός, ενημέρωσε τους ομολόγους του, ότι ήδη ολοκληρώνεται από το ΥΑΑΤ, ένα νέο εθνικό θεσμικό πλαίσιο μακροπρόθεσμων ελέγχων, που θωρακίζουν άμεσα και αποτελεσματικά την τροφική αλυσίδα.
  Ειδικότερα, για τον έλεγχο της πρωτογενούς παραγωγής αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επεσήμανε ότι:
  Αυξήθηκε σημαντικά το προσωπικό (επιστημονικό και τεχνικό) που ασχολείται ι αποκλειστικά με τους ελέγχους στο κέντρο και την περιφέρεια, ιδίως από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
  Αναβαθμίζεται ποιοτικά το έργο των εργαστηρίων ελέγχου τροφίμων και ζωοτροφών, μέσω της διαπίστευσης των πλέον σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων.
  Προωθείται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την απόκτηση εξειδικευμένου λογισμικού.
  Ξεκίνησε μέσω ανάπτυξης δικτύων επικοινωνίας, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, φορέων, παραγωγών, μεταποιητών κλπ.
  Αντίστοιχες βελτιώσεις επέρχονται και στους συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, κυρίως δε στον ΕΦΕΤ που ελέγχει μετά την πρώτη μεταποίηση.
  Ο κ. Μπασιάκος ζήτησε κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή για την υποστήριξη και διεύρυνση του νέου αυτού εγχειρήματος.
 2. Ο Υπουργός υποστήριξε στο Συμβούλιο την ανάγκη για άμεση απλοποίηση των κανόνων της ΚΑΠ, με βάση και την εμπειρία εφαρμογής ως τώρα της πολύπλοκης νέας ΚΑΠ, προκειμένου να έχουμε για τους ευρωπαίους αγρότες μια απλούστερη, λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο ευέλικτη και αποτελεσματική κοινοτική νομοθεσία.
 3. Κατά τη συζήτηση του θέματος «Απασχόληση στις αγροτικές περιοχές» ο κ. Μπασιάκος, τόνισε την ανάγκη αύξησης των θέσεων εργασίας και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και ζήτησε να στηριχθεί ιδιαίτερα η απασχόληση των νέων και των γυναικών.
 4. . Ο κ Υπουργός, ζήτησε από το Συμβούλιο και τον Επίτροπο κ. Στ. Δήμα, να εκπονηθεί άμεσα κοινοτική στρατηγική για την προστασία και την αειφόρο χρήση του εδάφους και κατ’ επέκταση του γεωργικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και τη διάθεση επαρκών κοινοτικών πόρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι υποβάθμισης, διαβρώσεων, κατολισθήσεων κλπ. που επιτείνονται από τις μεγάλες κλιματικές μεταβολές της εποχής μας.
 5. Σχετικά με τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ, ο Έλληνας Υπουργός επεσήμανε στο Συμβούλιο ότι δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί καμιά παραπέρα υποχώρηση της Ε.Ε. όσον αφορά την ΚΑΠ και τόνισε το ενδιαφέρον του για την εξασφάλιση προστασίας των ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, όπως είναι τα φρούτα και λαχανικά.