Το θέμα αυτό ανήκει στο υλικό της επαγγελματικής πληροφόρησης που δίδεται κάθε εβδομάδα με E-mail από το παρατηρητηριο ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ στους συνδρομητές του μαζί με Εβδομαδιαίους Πίνακες Τιμών και άλλες πληροφορίες για τους παράγοντες και την κίνηση της αγοράς ελαιολάδου.

Περισσότερες πληροφορίες, εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε στο σχετικό παράθυρο ή πατώντας εδώ