Σε πτωτική πορεία με ισχυρές αναταράξεις φαίνεται ότι έχουν εισέλθει οι τιμές παραγωγού τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ισπανία που και πάλι φαίνεται να οδηγεί την ασυνήθιστη για την περίοδο αυτή προσγείωση!

Πτώσεις της τάξεως του 2% σε σχέση με την προηγουμένη βδομάδα σε όλες τις Επιχειρήσεις και Οργανώσεις της Κρήτης και της τάξεως του 3% στην Ισπανία αποτελούν μαζί με την ακινησία της αγοράς τα χαρακτηριστικά της περιόδου. Στην Κρήτη 5 από τις 12 επιχειρήσεις που μας δίδουν τιμές δεν αγοράζουν προσωρινά αναμένοντας τις εξελίξεις αλλά και στην Ισπανία οι αγοραπωλησίες είναι ελάχιστες.

Έτσι, οι τιμές στην Κρήτη από 2,70 € της περασμένης βδομάδας έπεσαν στα 2,65€ (Πιν.1) ενώ στην Ισπανία έπεσαν ακόμη χαμηλότερα και έφθασαν στα 2,50€ (Πιν3). Στην Ιταλία η πληροφόρηση αφορά την βδομάδα 14-20 Μαιου και δείχνει και πάλι μια υπεροχή των Ιταλικών λαδιών που κυμαίνονται στα 3,14-3,21€ έναντι 2,53-2,6€ των Ισπανικών και 2,68-2,69 € των Ελληνικών (Πιν.2).

Κύριος παράγων που διαμορφώνει την κατάσταση φαίνεται να είναι η μείωση της ζήτησης από πλευράς των Βιομηχανιών οι οποίες φαίνεται αναμένουν την εξέλιξη της ανθοφορίας.

Πάντως στην Κρήτη αλλά και στα άλλα μέρη της Ελλάδας οι ασυνήθιστες φέτος καιρικές συνθήκες του Χειμώνα και της Άνοιξης οδήγησαν τελικά σε μια όψίμιση της άνθησης η οποία δεν φαίνεται να είναι άσχημη σε ορισμένες περιοχές αλλά πάντως δεν είναι γενική και δεν προοιωνίζει μεγάλη βεντέμα.

Στην Ισπανία δεν έχουν αναφερθεί εκτιμήσεις αλλά η άνθηση φαίνεται να βρέθηκε υπό σημαντική δοκιμασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και το χαλάζι που έπληξε πρόσφατα αρκετές περιοχές. Έτσι τις επόμενες μέρες θα φανεί αν υπάρχουν πράγματι και σε ποια έκταση ζημιές.