Ο ΣΕΔΗΚ προκειμένου να υποστηρίξει όσο μπορεί καλυτέρα την ενημέρωση των παραγωγών των Δήμων μελών του και να βοηθήσει στην διαφάνεια της αγοράς που αποτελεί ένα στοιχείο που περιορίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό των εμπόρων στο επίπεδο της αγοράς παραγωγού, έχει προχωρήσει στην δημιουργία του μοναδικού στην Ελλάδα Παρατηρητηρίου Αγοράς Ελαιολάδου στην Κρήτη, Ισπανία και Ιταλία.

Το Παρατηρητήριο αυτό, εκδίδει κάθε εβδομάδα Δελτίο Τιμών με τις τρέχουσες τιμές ελαιόλαδου που προσφέρουν Συνεταιρικές και Ιδιωτικές επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς και τις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά της Ισπανίας και Ιταλίας.

Τα Δελτίο Τιμών που εκδίδει το Παρατηρητήριο Αγοράς Ελαιόλαδου του ΣΕΔΗΚ, στέλνεται ήδη στους Δήμους Μέλη του που επιθυμούν, κάθε εβδομάδα (Τρίτη ή Τέταρτη) για ανάρτηση στα Γραφεία των Δήμων, στα ΚΕΠ και άλλα επίκαιρα σημεία. Το ίδιο Δελτίο στέλνεται επίσης ηλεκτρονικά στα ατομικά e-mail όσων εγγραφούν συνδρομητές. Περισσότερες πληροφορίες για το Δελτίο αυτό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr ή δίδονται στο τηλέφωνο 28210 42021