Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Εθνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Τυποποίησης και Ραφιναρίσματος Βρώσιμων Ελαιών (ANIERAC) της Ισπανίας κατά το 2006 οι επιχειρήσεις Μέλη του Συνδέσμου εξήγαγαν στην αγορά 306 χιλ. τόνους ελαιόλαδου έναντι 351 χιλ. τόνων της περιόδου 2005 σημειώνοντας μια πτώση της τάξεως του -12,7 %.

Η πτώση αυτή σημειώθηκε περισσότερο στο κοινό παρθένο όπου ήταν -15,6% και λιγότερο στο έξτρα παρθένο όπου ήταν -3,9%. Σημειώνεται όμως ότι την απώλεια αυτή δεν την κέρδισαν οι πωλήσεις σπορέλαιων.