Χαμηλότερη κατά 6% από ότι αρχικά εκτιμήθηκε φαίνεται να είναι η παραγωγή της Επαρχίας του Χαέν της Ανδαλουσίας στην Ισπανία που είναι η κυριότερη ελαιοπαραγωγός περιοχή της χώρας.

Αυτό ανακοινώθηκε στις 22-2-07 στο Χαέν από τον Εκπρόσωπο Γεωργίας της Περιφερείας της Ανδαλουσίας κ. Juan Jose Castro ο οποίος δήλωσε ότι τα δεδομένα των δυο πρώτων μηνών της συγκομιδής δείχνουν ότι το βάρος του καρπού που προσκομίστηκε για επεξεργασία στα ελαιοτριβεία της Επαρχίας ήταν μειωμένο κατά 4-7% σε σχέση με την προηγουμένη εκτίμηση. Έτσι η παραγωγή της Επαρχίας από 470.000 τόνους που εκτιμήθηκε αρχικά φαίνεται να πέφτει στους 442.000 τόνους με τα τωρινά δεδομένα. Τα τελικά δεδομένα για την σοδειά του 2006/ 7 σύμφωνα με τον κ. Castroδεν μπορούν να οριστικοποιηθούν πριν τα μέσα Μαρτίου αφού αρκετές εκμεταλλεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει την τακτοποίηση των στοιχείων τους.

Αυτά από την Ισπανία γιατί στην Ελλάδα επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν. Τις ακριβείς ποσότητες που παρήχθησαν τις γνωρίζουν μόνο οι Ελληνικές και ξένες Βιομηχανίες στις οποίες τα Ελαιοτριβεία δίδουν μαζί με τα στοιχεία τους και τις προσφορές τους.