Ενδεχόμενες διαφωνίες στην Οργάνωση αλλά και δίλημμα στο Υπουργείο

Το θέμα των εισαγωγών ελαιολάδου από τρίτες χώρες με το σύστημα της λεγόμενης «τελειοποίησης» δεν έληξε, αλλά επανέρχεται και μάλιστα δριμύτερο, στην Διεπαγγελματική ελαιολάδου όπου οι Εκπρόσωποι των παραγωγών ενδεχόμενα θα έλθουν αντιμέτωποι με τους εκπροσώπους των Βιομηχανιών τυποποίησης!

Φαίνεται ότι, η ομόφωνη αποδοκιμασία της πρότασης του Προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ που έγινε κατά την σύσκεψη της 23 Ιανουαρίου στην ΠΑΣΕΓΕΣ από όλες τις ΕΑΣ της Κρήτης αλλά και η αντίδραση του Συνδέσμου Ανάδειξης Κρητικού Ελαιόλαδου, δεν έπεισε κάποιους από την πλευρά των Βιομηχανιών ότι το ακατανόητο αυτό εγχείρημα δεν θα περάσει εύκολα από την πλευρά των Ελαιοπαραγωγών τουλάχιστο! Και οι προσπάθειες φαίνεται ότι συνεχίζονται, σύμφωνα με τα δημοσιευόμενα στην εφημερίδα «Agrenda», αφού γνωστός μεγαλέμπορος και τυποποιητής ελαιολάδου, κινείται δραστήρια για την εξασφάλιση της έγκρισης των αρμοδίων αρχών για εισαγωγή αδασμολόγητων ποσοτήτων υποβαθμισμένου ελαιόλαδου από μη Κοινοτικές χώρες και επανεξαγωγή του, με το σύστημα της «Ενεργητικής Τελειοποίησης»! Βέβαια οι χώρες εισαγωγής είναι αυτονόητο ότι θα είναι οι Μεσογειακές μη Κοινοτικές χώρες (Τυνησία, Τουρκία, Συρία κλπ) ενώ οι χώρες εξαγωγής δεν θα είναι βέβαια οι ίδιες, οπότε μικρό το κακό, αλλά οι ανεπτυγμένες Τρίτες χώρες ( ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα κ.α) στις οποίες χρονιά τώρα η Ελλάδα πασχίζει να αποκτήσει κάποιο μερίδιο αγοράς χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 6-10% , χάρις βέβαια και στις ….. προσπάθειες των «Ελληνικών» Βιομηχανιών τυποποίησης ελαιολάδου! Τώρα φαίνεται ότι τους φταίει η μεγάλη τιμή παραγωγού του Ελληνικού ελαιόλαδου και προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους θέλουν να αποκτήσουν φθηνότερο ελαιόλαδο, το οποίο θα πωλησουν πιθανότατα στην θέση του ακριβότερου Ελληνικού προφανώς σπεκουλάροντας με την φήμη και το όνομα του!

Σε προηγούμενο σημείωμα μας στα Χ.Ν. είχαμε σημειώσει ότι η λεγομένη «ενεργητική τελειοποίηση» μπορεί να γίνει με διάφορους χειρισμούς του εισαγόμενου, όπως ανάμειξη με ελληνικό, ραφινάρισμα, συσκευασία, παλετάρισμα κλπ, οι οποίοι εννοείται ότι θα ελέγχονται από τις Τελωνειακός αρχές ώστε οι εισαγόμενες ποσότητες να είναι ίσες προς τις εξαγόμενες. Κι αυτό καθένας καταλαβαίνει πόσο εύκολα καταστρατηγήσιμο είναι.

Βέβαια η σχετική αδειοδότηση για εισαγωγές με το σύστημα της ενεργητικής τελειοποίησης δίδεται από τις Υπηρεσίες Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο όμως ζητά την σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο με την σειρά του δεοντολογικά πρέπει να λάβει υπόψη του τις απόψεις των ενδιαφερόμενων Οργανώσεων. και στην προκειμένη περίπτωση της Διεπαγγελματικής Ελαιολάδου η να προχωρήσει στην λήψη απόφασης χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους. Έτσι και το ίδιο το Υπουργείο , το οποίο προς το παρόν «νίπτει τας χείρας του», θα βρεθεί στην δύσκολη θέση να δυσαρεστήσει είτε τους Παραγωγούς είτε τους Βιομήχανους!

Στην Διεπαγγελματικη ελαιολάδου, η οποία συστήθηκε πριν από 5-6 χρόνια με βάση οδηγία της ΕΕ και Νόμο της Ελλάδας, εκπροσωπούνται οι Οργανώσεις των Παραγωγών, των Μεταποιητών (ελαιοτριβείων), των Εμπόρων, των Καταναλωτών κλπ. Πρόεδρος της είναι ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Καραμίχας, Αντιπρόεδρος ο εκπρόσωπος της ΕΑΣ Ηρακλείου κ. Βομβολάκης και Ταμίας ο Πρόεδρος της ΓΕΣΑΣΕ κ. Γωνιωτάκης. Ο Διεπαγγελματικη ελαιόλαδου πρόσφατα προικοδοτήθηκε με μια σημαντική πίστωση περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ από το «Ποιοτικό Παρακράτημα» των ελαιοπαραγωγών για διάφορα προγράμματα και μια ρήξη στο ΔΣ της ασφαλώς θα έχει συνέπειες στην διαχείριση των Οικονομικών της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Agrenda” το θέμα είχε έλθει για πρώτη φορά στην Επαγγελματική Ελαιόλαδου από τον Δεκέμβριο του 2006 οπότε δόθηκε εντολή στον Πρόεδρο της και Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Καραμίχα την άσκηση προσωπικής επιρροής προς τους Συν/στες προκειμένου να κλείσει θετικά το θέμα. Ωστόσο βεβαία η πρώτη προσπάθεια στα πλαίσια της ΠΑΣΕΓΕΣ δεν καρποφόρησε αφού η καθολική αντίδραση των Συν/στων Φαίνεται ότι ανάγκασε τον Πρόεδρο να αφήσει την προεδρία της συνεδρίασης στον Αντιπρόεδρο κ. Βομβολάκη από το Ηράκλειο.