Στα πλαίσια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε το έργο που επιτελέστηκε από τον ΣΕΔΗΚ κατά την 4/ετία 2003-2006 αλλά και ο Προγραμματισμός για το 2007.

Από την παρουσίαση αυτή που έγινε από τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΣΕΔΗΚ κ.Στέλιο Κλειδή, πρώην Δήμαρχο Φοίνικα και τον Δ/νοντα Σύμβουλο του ΣΕΔΗΚ Δρ. Νίκο Μιχελάκη διαπιστώθηκε ότι πράγματι το έργο που επιτελέστηκε από τον ΣΕΔΗΚ με το ελάχιστο προσωπικό και τις περιορισμένες πιστώσεις που είχε στην διάθεση του, ήταν πολύ σημαντικό.

Κύρια πλευρά προς την οποία ο Σύνδεσμος ανέπτυξε περισσότερο την δράση του, όπως αναφέρθηκε, ήταν ο τομέας της διάθεσης του ελαιολάδου, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, παρουσιάζει αρκετά και σοβαρά προβλήματα.

Συνολικά, κατά την διάρκεια της 6/ετούς λειτουργίας του ΣΕΔΗΚ πραγματοποιήθηκαν περίπου 130 διαφορετικές δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούσαν την βελτίωση των συνθηκών στον Τομέα της παραγωγής αλλά και κυρίως στον τομέα της διάθεσης.

Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες αναπτύχθηκε η δραστηριότητα του ΣΕΔΗΚ ήταν:

Ενημερωτικές δράσεις

Πραγματοποιήθηκαν Συμπόσια, Συνέδρια, Ημερίδες, Πολιτιστικές — Ενημερωτικές Εκδηλώσεις σε διάφορους Δήμους, εκδόθηκαν αξιόλογα έντυπα (βιβλία και φυλλάδια) και δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης όπως DVD, Ραδιοφωνικές και Τηλεοπτικές εκπομπές, ιστοσελίδα κ.α

Στα πλαίσια του «Έτους Ελαιολάδου 2006», εκδόθηκε αξιόλογο επετειακό ημερολόγιο και οργανώθηκαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις «ΕλαιοΓευσίες 2006» στο Γεράνι Χανίων και οι εκδηλώσεις « Ελαίας Κόσμος» στις Αρχάνες.

Δημιουργία Ιστοσελίδα

Δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε ιστοσελίδα ( www.sedik.gr), της οποίας η εμβέλεια και το κύρος ξεπέρασε την Κρήτη και την Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε, δέχεται κάθε μέρα εκατοντάδες επισκέψεις πάσης φύσεως ενδιαφερόμενων. Ο ρυθμός των επισκέψεων της συνεχώς αυξάνεται και φθάνει ήδη τις 8.000 τον μήνα ενώ οι συνολικές ατομικές επισκέψεις πλησιάζουν τις 100.000 και οι επισκέψεις των επί μέρους σελίδων υπερβαίνουν τις 300.000.

Παρατηρητήριο Αγοράς

Δημιουργήθηκε και άρχισε να λειτουργεί «Παρατηρητήριο Αγοράς Ελαιόλαδου», δηλαδή ενός συστήματος παρακολούθησης και δημοσιοποίησης των τιμών και των εξελίξεων στην διεθνή αγορά ελαιόλαδου, που προσφέρει σημαντική υπηρεσία στην ενημέρωση Παραγωγών και Εμπόρων και συμβάλλει αποφασιστικά στην διαφάνεια της αγοράς.

Το Παρατηρητήριο αυτό προσφέρει σήμερα δυο σημαντικές υπηρεσίες:

  • (α) Αποστέλει κάθε Τετάρτη στους Δήμους Μέλη του ΣΕΔΗΚ Δελτίο με τις τιμές ελαιόλαδου για ενημέρωση των Παραγωγών.
  • (β) Αποστέλει, σε συνδρομητές που διαθέτουν e- mail, εβδομαδιαία Δελτία με τις τιμές στην Κρήτη, Ιταλία και Ισπανία καθώς και χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες για την διεθνή αγορά ( παραγωγή, τα αποθέματα, πωλήσεις, εκθέσεις κ.α)

Ίδρυση νέων Φορέων

Με πρωτοβουλία και συνεχή υποστήριξη του ΣΕΔΗΚ δημιουργηθήκαν νέοι Φορείς στους τομείς των Μέσων Μαζικής Εστίασης και των Συν/σμών.

Ιδρυθήκαν από το 2003 και τεθήκαν σε λειτουργία τα δίκτυα «ΕλαιοΓευσίες» στην Δυτική και Ανατολική Κρήτη που περιλαμβάνουν Ταβέρνες και Εστιατόρια αποκλειστικής χρήσης ελαιολάδου και συμβάλλουν σημαντικά στην ανάδειξη του Κρητικού ελαιόλαδου και της Κρητικής Διατροφής στους ξένους Τουρίστες

Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2005 ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης του Κρητικού Ελαιόλαδου (ΣΠΑΚΕ) στον οποίο μετέχουν 12 Συνεταιρικές Οργανώσεις από όλη την Κρήτη που αντιπροσωπεύουν το 75 % των ελαιοπαραγωγών του νησιού.

Δράσεις προβολής και προώθησης

Σημαντικός ήταν ο ρόλος των δράσεων του ΣΕΔΗΚ στον τομέα της προώθησης και προβολής του προϊόντος.

Οργανωθήκαν ήδη 4 εκστρατείες προβολής του Κρητικού ελαιόλαδου διαρκείας μιας έως τρεις εβδομάδες.

Η πρώτη έγινε τον Απρίλιο του 2005 με την οργάνωση εβδομάδας Κρητικού ελαιόλαδου τον στην Βιέννη που περιέλαβε Έκθεση, Ομιλίες και Γευσιγνωσίες σε τοπικούς παράγοντες.

Οι άλλες τρεις οργανωθήκαν στην Κρήτη, στα Χάνια και Ηράκλειο το 2005 και 2006 με στόχο την ενημέρωση των ξένων Τουριστών και είχαν διάρκεια από δυο έως τρεις βδομάδες. Η αποτελεσματικότητα τους ήταν πολύ υψηλή αφού συγκέντρωσαν επισκεψιμότητα που κυμάνθηκε από 25 έως 30 χειλάδες επισκέπτες σε κάθε μια.

Ανάλογες εκστρατείες σχεδιάζεται να οργανωθούν και φέτος στο Ρέθυμνο και στα Χανιά κατά την τουριστική περίοδο.

Υποστήριξη κατά τις Φυσικές καταστροφές.

Ο ΣΕΔΗΚ προσέφερε την συνδρομή και Υποστήριξη του στην αντιμετώπιση ζημιών από φυσικές καταστροφές όπως οι ζημιές από Σχινοκαρπία την Άνοιξη του 2001, οι ζημιές από Χιονοπτώσεις τον Ιανουάριο 2002 και οι ζημιές από Παγετό στην περιοχή Πεδιάδας τον Φεβρουάριο του 2004.

Εισηγήσεις για τα Οικονομικά και το Θεσμικό πλαίσιο του ΣΕΔΗΚ

Στα πλαίσια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε εισήγηση σχετικά με την Οικονομική Διαχείριση του ΣΕΔΗΚ κατά την οποία τονίστηκε ότι ο ΣΕΔΗΚ ενώ παρουσιάζει πλούσιο έργο που πραγματοποιείται με αξιοποίηση προγραμμάτων, αδυνατεί να καλύψει πλέον τις διοικητικές και λειτουργικές του δαπάνες. Σαν βασικά αίτια του προβλήματος αυτού αναφερθήκαν η μειωμένη ανταπόκριση πολλών Δήμων στην κάλυψη των ετήσιων συνδρομών τους, αλλά και η άρνηση σε 2-3 περιπτώσεις των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνουν τα εντάλματα πληρωμής των συνδρομών ορισμένων Δήμων με την επίκληση διαφορών αιτιάσεων.

Κατά την Συνέλευση παρουσιάστηκε επίσης εισήγηση για το Θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του ΣΕΔΗΚ το οποίο, με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα Δήμων, τίθεται πλέον υπό καθεστώς νομικής ασάφειας. Την εισήγηση παρουσίασε ο κ. Γρηγόρης Μαρκάκης - Δήμαρχος Κρυονερίδας πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί το νέο ΔΣ να διερευνήσει το θέμα του Θεσμικού πλαισίου του ΣΕΔΗΚ και να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού του Φορέα η την μετατροπή του σε ΝΠΔΔ η Ανώνυμη Εταιρεία κ.α.