Ενώ η καταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης ταλανίζει ακόμη τους Ελαιοπαραγωγούς και τους αναγκάζει σε δυναμικές κινητοποιήσεις, μελανά σύννεφα αρχίζουν να φαίνονται στον ορίζοντα, προμηνύοντας όχι δυστυχώς πραγματικές βροχές τις οποίες έχουμε ανάγκη, αλλά θύελλες αντιδράσεων.

Πρόκειται για την καταβολή των επιδοτήσεων που θα δοθούν σε συγκεκριμένους παραγωγούς από το Εθνικό Απόθεμα και το λεγόμενο Ποιοτικό Παρακράτημα.

Και οι δυο αυτές περιπτώσεις έχουν φέρει στα χέρια της Κυβέρνησης τεράστια ποσά που παρακρατήθηκαν με τον ένα η άλλο τρόπο από τις επιδοτήσεις της ενιαίας ενίσχυσης όλων η μέρους των ελαιοπαραγωγών και την φέρουν μπροστά στην ευθύνη της δίκαιης αλλά και αποτελεσματικής κατανομής τους!

Ωστόσο οι μέχρι τώρα γνωστές ενέργειες από την πλευρά της Πολιτείας προμηνύουν μεγάλους κινδύνους για παρεκτροπές και ηθελημένες η αθέλητες μεροληπτικές χορηγήσεις οπότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ανοίξουν ξανά οι ασκοί του Αιόλου και εγερθούν νέες διαμαρτυρίες των ελαιοπαραγωγών.

Τα ποσά που έχουν παρακρατήσει και πρόκειται να διανεμηθούν είναι πράγματι τεραστία. Το ποιοτικό παρακράτημα 4% (του άρθρου 69 του Καν 1782/2003) από τις επιδοτήσεις όλων των ελαιοπαραγωγών θα αποφέρει 22,2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ενώ το Εθνικό απόθεμα με τις πολυάριθμες περιπτώσεις τροφοδότησης του εκτιμάται ότι θα αποφέρει συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ για όλες βέβαια τις καλλιέργειες.