Το Ποιοτικό Παρακράτημα που σύμφωνα με τον βασικό Κανονισμό της ΚΑΠ 1782/2003 έχει ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, αποφασίστηκε ήδη με την ΚΥΑ 256494/2006 να δοθεί ως προσθετή στρεμματική ενίσχυση σε «γεωργούς» που ασχολούνται με πιστοποιημένες καλλιέργειες ΠΟΠ και ΠΓΕ, ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής καλλιέργειας.

Ωστόσο το όλο τοπίο παραμένει ασαφές και συγκεκαυμένο και κανείς δεν γνωρίζει ακόμα σήμερα, τον τρόπο και τον χρόνο της χορήγησης των επιδοτήσεων του ποιοτικού παρακρατήματος ούτε της περιόδου 2005/6 ούτε, βέβαια και της περιόδου 2006/7.

Έτσι, δικαιολογημένα πολλοί ελαιοπαραγωγοί διερωτώνται και απορούν αλλά και ο Σύλλογος Γεωπόνων Χανίων με ανακοίνωση του ερωτά το Υπουργείο και την Νομαρχία πως έχει αποφασίσει να γίνει η καταβολή του ποιοτικού παρακρατήματος 2005/6 στους δικαιούχους.

Πέραν όμως των άλλων, το σοβαρό είναι η ανυπαρξία αποτελεσματικότητας ως προς τους στόχους της βελτίωσης της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της εμπορίας που θέτει ο Κανονισμός. Γιατί πιστοποιήσεις σε ελαιόλαδο χύμα δεν έχουν τελικά οικονομικό αντίκρισμα για τον παραγωγό.

Και σημειώνουμε εδώ ότι δικαιούχοι της επιδότησης του Ποιοτικού είναι οι «γεωργοί» όπως ορίζονται από το αρθ. 2 του Καν. 1782/2003, που μπορεί να είναι όχι μονό φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα και ομάδες παραγωγών! Επομένως το μέτρο κάλλιστα μπορεί να συνδεθεί μέσω των Συνεταιρισμών και Ομάδων με την τυποποίηση και την εμπορία.