Στην τιμή των 3 ευρώ το κιλό πέτυχε να πώληση με διαγωνισμό ο Συν/σμος Κριτσάς μια σημαντική ποσότητα ελαιόλαδου 400 τόνων αναδεικνύοντας την σημασία της ποιότητας αλλά και της διαφάνειας στην διαχείριση στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα για το εισόδημα του παραγωγού.

Οι τιμές που προσφέρθηκαν από τους τρεις που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό ήταν παραπλήσιες. Η μεγαλύτερη ήταν της ΕΑΣ Ηρακλείου στην οποία και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός με 2,9917 ευρώ το κιλό αλλά κοντά σε αυτήν ήταν και οι τιμές που προσφέρθηκαν και από τους άλλους δυο Ιδιώτες που μετείχαν στον διαγωνισμό αφού του δευτέρου ήταν 2,9717 και του τρίτου ήταν 2, 9682 ευρω.

Τελικά δηλαδή η μέγιστη διαφορά των τιμών που προσφέρθηκαν ήταν μόλις 2,35 λεπτά, πράγμα που δείχνει ότι η τιμή που κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός δεν ήταν τυχαία αλλά απεικόνιζε τις εκτιμήσεις των αγοραστών πάνω σε δυο βασικούς παράγοντες, την ποιότητα του προϊόντος και την διαφάνεια της αγοραπωλησίας. Γιατί και τα δυο φαίνεται ότι συνυπήρχαν στην περίπτωση του Α.Σ. Κριτσάς. Η μέση οξύτητα των 400 τόνων που πωλήθηκε ήταν μόλις 0,17 βαθμούς αλλά και η αγοραπωλησία δεν έγινε με τηλεφωνήματα και διαπραγματεύσεις αλλά με διαγωνισμό.

Και η μεν ποιότητα πρέπει κατά ένα μέρος να οφείλεται στην αυξημένη αποτελεσματικότητα της Δακοκτονίας και την συντόμευση του χρόνου συγκομιδής —άλεσης που επιτυγχάνονται τα τελευταία χρόνια στο νησί έχοντας σαν αποτέλεσμα η μέση οξύτητα στην πλειονότητα των ελαιοτριβείων να έχει κατεβεί στις 0,4-0,3 βαθμούς. Η πτώση όμως της οξύτητας από τους 0,3 στους 0,17 βαθμούς του Συν/σμου Κριτσάς πρέπει να αποδοθεί στο σύστημα της κοινής άλεσης που εφαρμόζει το ελαιοτριβείο του Συν/σμου Κριτσάς τώρα και αρκετά χρόνια.

Και βέβαια η ποιοτητα του ελαιολάδου του Συν/σμου που είναι γνωστη απο χρόνια επιβραβεύτηκε πέρυσι επισήμως σε δοεθνές επίπεδο, αφου ο Συν/σμος κερδισε το τριτο Βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Mario Solinas του Διεθνους Συμβουλίου Ελαιολάδου.

Όσον αφορά το όφελος που έχει ο αγοραστής όταν αγοράζει μια μεγάλη ποσότητα με όρους διαφάνειας στην αγοραπωλησία είναι προφανές. Κι αυτό του επιτρέπει να προσφέρει κάτι επί πλέον από ότι στις μικροαγοραπωλησίες όπου αναλώνει αναλογικά περισσότερο χρόνο και έξοδα η τις μεγάλες αγοραπωλησίες που δεν γίνονται με όρους διαφάνειας όπου αρκετές φορές μπορεί να έχει άλλες παράπλευρες επιβαρύνσεις η και κινδύνους!

Ας προχωρήσουν λοιπόν όλοι οι Συν/σμοι σε σταδιακές πωλήσεις με διαγωνισμούς. Θα ωφελήσουν πολύ και τους παραγωγούς τους αλλά και την γενικότερη δομή της αγοράς.

Όμως και τα Ιδιωτικά ελαιοτριβεία θα μπορούσαν να πωλουν με διαγωνισμούς αφού τελικά εμπορεύονται το ελαιόλαδο όλων σχεδόν των παραγωγών πελατών τους και λειτουργούν σαν μια ιδιότυπη Ομάδα παραγωγών!