10-12-07. Χαώδης και Αδιαφανής’ η Αγορά Ελαιολάδου

Λειτουργεί σε βάρος Παραγωγών, Καταναλωτών και Εμπόρων.

’ ’ ’ 

Του Νικ Μιχελάκη

Η περίεργη και σε μεγάλο βαθμό ανεξήγητη συμπεριφορά της’  διεθνούς αγοράς ελαιολάδου το τελευταίο διάστημα θέτει για άλλη μια φορά επί τάπητος’  το φλέγον θέμα της ανυπαρξίας κανόνων και διαφάνειας’  στην λειτουργία της. ’ Το άνοιγμα των τιμών φέτος σε’  3 ευρώ στην Κρήτη και άνω από 3 ευρώ στην Πελοπόνησσο’  και ’ το απότομο κλείσιμο της αγοράς’  ’ με πτώση των τιμών ’ στα 2,85 ευρώ’  και ενδεχόμενα παρακάτω μέσα σε 15 μέρες,’  δείχνει για μια ακόμη φορά’  ότι η «οργανωμένη αγορά» επιχειρεί να αγοράσει όσο γίνεται φθηνότερο το προϊόν των μικρών παραγωγών που’  για διάφορους λόγους μόλις το βγάλουν 07-12-19_diathesivitio.jpgαναγκάζονται να το πουλήσουν.’  Έτσι, η λεγόμενη ελευθερία της αγοράς, ’ ’ έστω και με τους ’ κανόνες από τους’  οποίους διέπεται στην περίπτωση του ελαιολάδου, ’ φαίνεται’  ότι τελικά ’ επιτρέπει’  την συσκότιση η και την παραπληροφόρηση’  και ’ καταντά να λειτουργεί’  προς όφελος ’ ’ ’ των πολύ μεγάλων Βιομηχανιών και των τεράστιων’  Διατροφικών ομίλων’ ’  και σε βάρος Παραγωγών, Καταναλωτών και Μικροεμπόρων.’  ’ 
Πιν.1. Συγκριτικές τιμές Ελαιόλαδου εξτρα παρθένου στην Κρήτη, Ιταλία και Ισπανία στις αρχές της περιόδου κατά τα έτη 2002-2006*
’  ETH ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ε.Ε. (χιλ.τον) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  ΚΡΗΤΗ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  ΙΤΑΛΙΑ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  ΙΣΠΑΜΙΑ
ΝOE ΔEK ΝΟΕ ΔΕΚ ΝΟΕ ΔΕΚ
2002 1.942 2,12’ ’ ’  2,06’ ’ ’  2,83’ ’ ’  2,89’ ’ ’  1,86’ ’ ’  1,90’ ’ ’ 
2003 2.448 2,65’ ’ ’  2,62’ ’ ’  3,66’ ’ ’  3,06’ ’ ’  2,46’  ’ ’  2,05’ ’ ’ 
2004 2.357 2,48’ ’ ’  2,38’ ’ ’  2,68’ ’ ’  2,62’ ’ ’  2,19’ ’ ’  2,24’ ’ ’ 
2005 1.928 3,42’ ’ ’  3,54’ ’ ’  3,83’ ’ ’  3,87’ ’ ’  3,69’ ’ ’  3,74’ ’ ’ 
2006 2.141 2,65’ ’ ’  2,65’ ’ ’  3,16’ ’ ’  3,11’ ’ ’  2,59’ ’ ’  2,41’ ’ ’ 
2007 2.135 2,85 ’  3,55 ’  2,65 ’ 
* Πηγή: Δελτίο Παρατηρητηρίου’  Αγοράς Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
’ Βέβαια σε κάθε ελεύθερη αγορά όπου λειτουργεί σωστά αυτό που λέγεται ανταγωνισμός οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις διαθέσιμες να πωληθούν και τις αναγκαίες να αγοραστούν’  ποσότητες.’  Ωστόσο η’ ’  σχέση αυτή’  όταν δεν υπάρχουν έγκυρα και’  ασφαλή’  συστήματα πληροφόρησης’  παραμορφώνεται πολύ εύκολα από τεχνητές αυξήσεις της προσφοράς’  η από τεχνητές μειώσεις της ζήτησης που προφανώς δημιουργούνται ’ εύκολα όταν οι αγοραστές (Βιομηχανίες) ’ είναι λίγοι και ισχυροί και οι λιτές (Παραγωγοί) πολυάριθμοι και ανίσχυροι.’ ’ ’ Έτσι, για φέτος, ’ αυτό που φαίνεται δεν επιτεύχθηκε με την ανεξέλεγκτη’  διάχυση της ανεξακρίβωτης πληροφόρησης ότι η Ισπανία έχει παραγωγή ρεκόρ 1400χιλ. τόνους δηλαδή μια πλασματική αύξηση της προσφοράς, επιχειρείται τώρα να γίνει με την τεχνητή’  πτώση η το σταμάτημα της ζήτησης! Γιατί μη μας πει κανείς ότι οι’  μεγάλες Βιομηχανίες προμηθεύτηκαν αυτό που ήθελαν! Απλά επιλέγουν την στιγμή της αδυναμίας των μικρών παραγωγών να πουλήσουν άμεσα. Γιατί οι πληροφορίες σε ότι αφορά το μέγεθος της Παγκόσμιας παραγωγής δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο μεγάλη, όσο θα την ήθελαν οι Βιμηχανίες. Με ανακοίνωση τους’  Συν/κες Οργανώσεις της Κόρντοβα της Ανδαλουσίας δίδουν μείωση των αρχικών εκτιμήσεων τους κατά 15% λόγω της παράτασης της ξηρασίας, ’ ’ ενώ’ ’  επίσημες εκτιμήσεις και ’ στην Ιταλία’  δίδουν την παραγωγή μειωμένη κατά 17% σε σχέση με πέρυσι. ’ ’ Επομένως η χορήγηση των επιδοτήσεων,’ ’  που ήδη έχει καθυστερήσει,’ ’  όσο γίνεται νωρίτερα θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο για την διατήρηση η και αύξηση των τιμών. Αλλά’  σε αυτό τον λόγω έχει η Πολιτεία!
Λειτουργεί σε βάρος Παραγωγών, Καταναλωτών και Εμπόρω