- Πνευματικά Δικαιώματα

Κίνδυνος προσβολής από Πυρηνοτρήτη, Βαμβακάδα και Μαργαρόνια

 

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Ελιάς της 25-4-24 του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου (ΠΚΠΦΗ) η εξέλιξη της ανθοφορίας της Ελιάς βρίσκεται στα εξής στάδια:
Στις Πρώιμες περιοχές: η Άνθιση βρίσκεται στα στάδια: Έναρξη άνθισης με άνθη προσβεβλημένα από πυρηνοτρήτηΒΑΜΒΑΚΑΔΑ
Στις Μεσοπρώιμες περιοχές η άνθιση βρίσκεται στα στάδια: Κρόκιασμα ανθοταξιών, λίγο πριν την άνθιση
Στις Όψιμες περιοχές η άνθιση βρίσκεται στα στάδια: Φούσκωμα και κρόκιασμα των ανθοταξιών.

Στα στάδια αυτά υπάρχει πιθανή προσβολή από Βαμβακάδα, Πυρηνοτρήτη και Μαργαρόνια ως εξής:

     ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ(ψύλλα) (Euphylluraphillyreae)

Έντομο μυζητικό, προσβάλλει τους νέους βλαστούς και τις ανθοταξίες. Σχηματίζει αποικίες στην τρυφερή βλάστηση που καλύπτονται από λευκές βαμβακώδεις εκκρίσεις με κολλώδες μελίτωμα (βαμβακάδα). Με την άνοδο της θερμοκρασίας σταδιακά αναστέλλεται η δράση της και οι προσβολές υποχωρούν. Συνήθως δεν επηρεάζει την παραγωγή

Οδηγίες:

Στις μεσοπρώιμες περιοχές συστήνεται αντιμετώπιση μόνο σε ελαιώνες μειωμένης ανθοφορίας και έντονης προσβολής (άνθη καλυμμένα με βαμβακάδα να ξεπερνούν το 30%). Επεμβάσεις που γίνονται για άλλα έντομα καταπολεμούν και την ψύλλα

  ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ(Prays  oleae)

Στο δίκτυο παγίδευσης περιοχών μέσης πρωιμότητας η πτήση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη καταγράφεται με μέτριους πληθυσμούς. Οι προνύμφες τρέφονται στα ώριμα κλειστά και ανοιχτά άνθη

Διαπιστώσεις:

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έφεραν διακυμάνσεις στην ταχύτητα εξέλιξης της άνθισης ανάλογα πάντα με το μικρόκλιμα κάθε περιοχής. Συστήνεται να εκτιμήσετε το βλαστικό στάδιο που επικρατεί στον ελαιώνα σας για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών.Πυρηνοτρήτης

Οδηγίες:

Μεσοπρώιμες περιοχές.

Ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν έχουν ανάγκη καταπολέμησης του εντόμου στη γενιά αυτή. Σε χρονιά μεγάλης ανθοφορίας ο πυρηνοτρήτης δεν προκαλεί στο στάδιο αυτό σημαντική ζημιά στην παραγωγή γιατί ένα μικρό ποσοστό, μόλις 3-5% των ανθέων της ελιάς εξασφαλίζουν ικανοποιητική καρποφορία.

Σε ελαιώνες με μέτρια ή μικρή ανθοφορία συστήνεται επέμβαση με εκλεκτικά εγκεκριμένα σκευάσματα στην έναρξη της άνθισης.

Στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας ανεξαρτήτως μεγέθους της ανθοφορίας συστήνεται μία επέμβαση με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis) όταν έχουν ανοίξει 5-25% των ανθέων. Κατά κανόνα η αντιμετώπιση συστήνεται στην ανθόβια γενιά επειδή ο βάκιλος είναι αποτελεσματικός μόνο στις προνύμφες. Δεν συστήνονται εφαρμογές βακίλου στην καρπόβια γενιά που οι προνύμφες εισέρχονται στον μικρό καρπό, χωρίς να περιφέρονται για να καταναλώσουν το εντομοπαθογόνο βακτήριο

Σύσταση:

Στην περίοδο της άνθισης προτείνεται γενικά η χρήση σκευασμάτων του βακίλου ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριμένου σκευάσματος για την πρΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑοστασία των ωφέλιμων εντόμων (επικονιαστές, παράσιτα, αρπακτικά)

Ενημέρωση:

Οδηγίες για τις όψιμες περιοχές θα δοθούν σε επόμενο Δελτίο.

Με την συνεργασία της ΔΑΑΚ Χανίων λαμβάνονται τα δεδομένα για την ελιά στην Π.Ε. Χανίων.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ : (Palpita unionalis)

Οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης φανερώνουν δραστηριότητα της ανοιξιάτικης γενιάς σε όλες τις περιοχές, πιο έντονη στην πρώιμη ζώνη. Οι προνύμφες καταστρέφουν με φαγώματα τα νεαρά φύλλα και τις τρυφερές κορυφές προκαλώντας ανεπιθύμητους πλάγιους βλαστούς. Σημαντική είναι η καταστροφή των εμβολίων.

Οδηγίες:

Συστήνονται άμεσα και σε όλες τις περιοχές προσεκτικός έλεγχος και προστασία των νεαρών δενδρυλλίων (φυτώρια, νέοι ελαιώνες ) και των δέντρων που έχουν αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα

=================

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul στις επιλογές:  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΕΝΤΟΜΟ (Εχθρό) ή ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ επιλέγοντας την καλλιέργεια της ελιάς μπορείτε να ενημερώνεστε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.Διαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να  αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού και αποφεύγετε να ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή βροχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες ως προς την πρωιμότητα: πρώιμη, μεσοπρώιμη και όψιμη. Στην εφαρμογή κάθε οδηγίας ή σύστασης των Δελτίων θα πρέπει να συνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες της περιοχής (ανάγλυφο, μικρόκλιμα) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, ποτιστικός, κ.ά)

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).