Αρχείο 2002

29-12-02. Πορεία συγκομιδής, ποιότητα και αποδόσεις.
29-12-02. Αγορά: Απραξία και προσγειωμένες οι τιμες στην Ελλάδα, ανοδικές τάσεις σε Ιταλία, Ισπανία.
29-12-02. Ανοίγει τον δρόμο για όλη την Κρήτη η διεύρυνση του Ενιαίου Φορέα Διάθεσης Σητείας.
29-12-02. Φυλλάδια, Δίκτυα Εστιατορίων και Δίκτυο Ελαιοθηκών για προβολή του Κρητικού Ελαιολάδου προωθεί ο ΣΕΔΗΚ.
25-5-02. Σημαντικές Παρουσίες και Επισημάνσεις στο Διεθνές Συμπόσιο "Ελιά και Λάδι στην Κρήτη"
10-5-02. Πρόγραμμα Συμποσίου "ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον", Σητεία 23-25 Μαϊου 2002
15-5-02. Βραβεύσεις του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας "Ελιά και Λάδι"
11-1-02. Προδιαγραφές Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας "Ελιά και Λάδι στην Κρήτη: Πολιτισμός και Περιβάλλον".
25-1-02. Υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ στον Υπ. Γεωργίας, με προτάσεις αποκατάστασης ζημιών των ελαιοδένδρων από τις χιονοπτώσεις.
10-2-02. Απάντηση του Υπ. Γεωργίας, σε υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ, για τις ζημιές των ελαιοδένδρων από τις χιονοπτώσεις.
25-2-02. Απάντηση του ΕΛΓΑ, στο υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ, για τις ζημιές των ελαιοδένδρων από χιονοπτώσεις.

Αρχείο ελαικομικών νέων