Αρχείο 2001

28-1-01. Ραδιοφωνική Εκπομπή του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρητης σε συνεργασία με την ΕΡΑ .
16-6-01. Υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ στον Υπ. Γεωργίας για ζημιές στην ελαιοπαραγωγή λόγω "Σχινοκαρπίας".
5-9-01. Απάντηση του ΕΛΓΑ, σε υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ, για τις απώλειες της παραγωγής ελαιοδένδρων, λόγω "Σχινοκαρπίας".
21-8-01. Υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ στον Υπ. Γεωργίας για αποζημιώσεις στην Eλαιοπαραγωγή λόγω "Σχινοκαρπίας".
31-8-01. Υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ προς τον ΕΛΓΑ, για κάλυψη των ζημιών από τη "Σχινοκαρπία".
20-9-01. Νέο υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ στον Υπ. Γεωργίας για την εξατομίκευση των ζημιών από τη "Σχινοκαρπία".
30-9-01. Απάντηση Υπ. Γεωργίας, στο 17-09-01 υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ, για εξατομίκευση των ζημιών από τη "Σχινοκαρπία".

Αρχείο ελαικομικών νέων