15.01.15  Χάρτης προταθέντων Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης (Europa Nostra)
03.04.13  Ανακύρυξη 6 νέων Μνημειακών Ελαιοδέντρων από τον ΣΕΔΗΚ
01.08.12  Προχωρεί η ανάδειξη και ανάπλαση Μνημειακών Ελαιοδέντρων στην Κρητη
31.07.12  Αξιόλογες οι Υποψήφιες Μνημειακές στον Αερινό και Κορφαλώνα Κισάμου
17.07.12  Συκγρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης
20.01.11  Διαδικασία Ανακήρυξης Μνημειακών