Τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ ζητά ο Σ.Ε.ΔΗ.Κ.

 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 16.07.2020 - Δ. Μαριδάκης

   Επιτακτική είναι η ανάγκη για αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ καθώς οι ζημιές που προκαλούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο εκτός από τις αποζημιώσεις. Στο μεταξύ, αρνητικοί είναι οι πρώ­τοι οιωνοί για τη νέα ελαιοκομι­κή περίοδο αφού ήδη καταγρά­φονται οι πρώτες απώλειες λόγω των καιρικών συνθηκών τους προηγούμενους μήνες.

elaionas anth

  

   Τα παραπάνω επεσήμανε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο επιστη­μονικός σύμβουλος του Συνδέ­σμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ.) Δρ. Νίκος Μιχελάκης. Ειδικότερα ο κ. Μιχελάκης ανέφερε ότι μετά τις περυσινές δραματικές ζημιές που υπέστησαν οι παραγωγοί πέρυσι κα­ταγράφονται φέτος νέες απώλειες που προ- κλήθηκαν από τους καύσωνες τον Μάιο, περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέ­λιξη η άνθηση - καρπόδεση.

 

   «Οι υψηλές θερμοκρασίες όταν συνο­δεύονται από ισχυρούς νότιους ανέμους προκαλούν ξήρανση των ανθέων αλλά ακόμα και των καρπών που μόλις έχουν δέσει. Απέναντι σε αυτές τις ζημιές οι παραγωγοί είναι ανυπεράσπιστοι καθώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν υπάρ­χουν καλλιεργητικές φροντίδες και μέσα για να τις αντιμετωπίσουν», δήλωσε ο κ. Μιχελάκης και πρόσθεσε ότι γι' αυτό τον λόγο οι ζημιές αυτές «θα έπρεπε λογικά να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ του οποί­ου αποστολή είναι να αποζημιώνει ζη­μιές από ακραία καιρικά φαινόμενα».

 

   «Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, που συντάχθηκε το 2011, απο­κλείει αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από καύσωνες στο στάδιο πριν την καρπόδεση, ενώ προβλέπει αποζημιώσεις για ζημιές που γίνονται στο ίδιο στάδιο αλλά προκαλούνται από παγετούς», ανέ­φερε ο κ. Μιχελάκης και τό­νισε ότι αυτό «δεν έχει ούτε επιστημονική, ούτε λογική αλλά ούτε και ηθική βάση».

 

   «Δεν έχει επιστημονική βάση γιατί δεν μπορούν οι πα­ραγωγοί να κάνουν καμιά ενέργεια για να αποτρέψουν την καταστροφή.

Δεν έχει λογική βάση γιατί δεν μπορεί να αποζημιώνονται οι ίδιες ζημιές που προκαλούνται από άλλα αίτια αλλά όχι από καύσωνες.

Δεν έχει επίσης ηθική βάση για­τί οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης πληρώ­νουν τις εισφορές τους στον ΕΛΓΑ και συ­νεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ», συμπλήρωσε ο κ. Μιχελάκης.

  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ «ΕΛΑΙΟΝΕΑ» ΣΕΔΗΚ

Αν θέλετε να λαμβάνετε δωρεάν στο email σας τα επιστολικά «Ελαιονέα» που δημοσιεύει ο ΣΕΔΗΚ 1-2 φορές την εβδομάδα, συμπληρώστε τη φόρμα που θα δείτε πατώντας εδώ.

   Συνεχίζοντας ο επιστημονικός σύμβου­λος του ΣΕΔΗΚ υπογράμμισε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να αποζημιωθούν οι πα­ραγωγοί, έστω και με τον ισχύοντα κανο­νισμό του ΕΛΓΑ, καθώς, όπως επεσήμανε, τουλάχιστον οι μισές ζημιές από όσες έγιναν αφορούν το στάδιο μετά την καρπόδεση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόνισε, απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 6 κανονισμού του ΕΛΓΑ προκειμένου να υπάρξει πρό­βλεψη και για τις ζημιές από τους καύσωνες. Μάλιστα επεσήμανε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοιες ζημιές καθώς τόσο το 2013-2014 είχε συμβεί ξανά, προκαλώντας μια ιστορική μείωση της ελαιοπα­ραγωγής στην Κρήτη στους 25.000 μόλις τόνους, όσο και το 2015-2016. «Ας ελπί­σουμε ότι οι βουλευτές που έχουν δείξει ενδιαφέρον και υποβάλλουν την αναφορά μας στη Βουλή θα ασχοληθούν εντονότε­ρα ώστε τελικά να υπάρξει αυτή η τροπο­ποίηση του κανονισμού», είπε καταλήγοντας ο κ. Μιχελάκης.