Προσοχή για Πυρηνοτρήτη, Μαργαρόνια και Βαμβακάδα

 

   Η Άνοιξη προχωρεί, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η άνθηση στις ελιές εξελίσσεται. Παράλληλα όμως δημιουργούνται  και ειδικοί κίνδυνοι  από εχθρούς που 

anth1

μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο  ευαίσθητο στάδιο της Άνθησης.

 

  Σύμφωνα με το νέο Δελτίο του ΠΚΠΦΠΕ Ηρακλείου τα βλαστικά στάδια της περιόδου είναι το κρόκιασμα, η έναρξη της. άνθησης και η πλήρης άνθηση.

 Ανάλογα με τα στάδια αυτά που σχετιζονται   με την πρωιμότητα καθε  περιοχής, ειναι  πιθανή  η  εμφάνιση διαφόρων εχθρών όπως ο Πυρηνοτρήτης, η Μαργαρόνια και η Βαμβακάδα ή Ψύλλα.

 

  Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)

 

Στο δίκτυο παγίδευσης των πρώιμων περιοχών η πτήση των ακμαίων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προνύμφες τρέφονται στα άνθη της ελιάς.

anth2

Οδηγίες για παραλιακές και πρώιμες περιοχές

-Στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας συστήνεται μια επέμβαση όταν έχουν ανοίξει το 5-25% των ανθέων και επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Στη βιολογική γεωργία το έντομο αντιμετωπίζεται κατά κανόνα στην ανθόβια γενιά με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis). Στόχος είναι να μειωθεί ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς που οι προνύμφες εισέρχονται γρήγορα στο εσωτερικό των καρπών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάκιλος για την καταπολέμησή τους.

-Στους ελαιώνες συμβατικής καλλιέργειας με μειωμένη ανθοφορία (μικρότερη του 50% της κανονικής) συστήνεται μια επέμβαση στην έναρξη της άνθισης. Στους ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δε χρειάζεται να γίνει καμία επέμβαση καθώς ποσοστό 5% των ανθέων δίνει μια ικανοποιητική καρπόδεση.

Σύσταση

Στην περίοδο της άνθισης προτείνεται η χρήση σκευασμάτων ταυ βακίλου ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριμένου σκευάσματος που να μην διαταράσσει τα ωφέλιμα έντομα (επικονιαστές, παράσιτα, αρπακτικά) που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή. Για τις μεσοπρώιμες και τις όψιμες περιοχές θα εκδοθεί νέο δελτίο.

 

   Μαργαρόνια (Palpita unionalis)anth3

 

Οι προνύμφες της ανοιξιάτικης γενιάς καταστρέφουν την νεαρή ακραία βλάστηση.

Οδηγίες

-Στις πρώιμες περιοχές συστήνεται άμεσα προστασία των νεαρών δέντρων (φυτώρια, νέες φυτείες) και των δέντρων που έχουν υποστεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα λόγω άφθονης τρυφερής βλάστησης.

 

 

   Βαμβακάδα ή Ψύλλα (Euphyllura phillyreae)anth4

 

Είναι μυζητικό έντομο και προσβάλλει τη νέα βλάστηση. Εκκρίνει χαρακτηριστική λευκή κηρώδη ουσία μαζί με κολλώδες μελίτωμα που καλύπτουν τις κορυφές των νέων βλαστών και τις ταξιανθίες.

Οδηγίες

-Ανάγκη αντιμετώπισης έχουν ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία και ελαιώνες όπου τα καλυμμένα με βαμβακάδα άνθη ξεπερνούν το 30%.

Επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασμα με προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση βαμβακάδας και πυρηνοτρήτη.